Типи економічних систем (9 клас)
24 minutes ago
mayja
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
12 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Виберіть дві країни для яких характерна змішана економічна система.

  answer choices

  В’єтнам

  Україна

  Японія

  Куба

  США

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Виберіть три країни для яких характерна японська модель економічної системи змішаного типу.

  answer choices

  Японія

  Сінгапур

  Іспанія

  Південна Корея

  Вірменія

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Яка економічна система в Україні?

  answer choices

  перехідна

  змішана

  ринкова

  командно-адміністративна

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Для якої економічної системи характерне перетворення централізовано-планової моделі економічного розвитку на відкриту економіку, у якій поєднувалися б ринковий механізм функціонування і гнучкі методи державного регулювання?

  answer choices

  перехідної

  традиційної

  командно-адміністративної

  ринкової

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Що є основною рушійною силою розвитку ринкової економіки?

  answer choices

  кооперація

  державне планування

  спеціалізація

  конкуренція

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  У якій країні панує командно-адміністративна економічна система?

  answer choices

  США

  Куба

  Україна

  Японія

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Спосіб організації економічного життя суспільства, який визначає відносини власності та господарський механізм – це…

  answer choices

  національна економіка

  економічна система

  світовий ринок

  територіальний поділ праці

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Нестача грошових чи матеріальних цінностей порівняно з потребою в них називається…

  answer choices

  приватизацією

  дефіцитом

  спеціалізацією

  роздержавленням

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Виберіть три країни для яких характерна американська модель економічної системи змішаного типу

  answer choices

  Швеція

  Канада

  Австралія

  Велика Британія

  Білорусь

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Про яку національну модель економічної системи змішаного типу йдеться в описі: «управління соціально-економічним розвитком країни на основі активного втручання держави у процес розподілу й перерозподілу доходів, створення потужної системи соціального захисту населення, домінування ідей рівності й солідарності»?

  answer choices

  американську

  японську

  німецьку

  шведську

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Виберіть три країни для яких характерна шведська модель економічної системи змішаного типу.

  answer choices

  Ісландія

  Італія

  Норвегія

  Данія

  Китай

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  У якій економічній системі вирішальну роль у розв’язанні економічних питань відіграє держава, яка здійснює це шляхом централізованого планування та адміністративного розподілу ресурсів?

  answer choices

  ринковій

  командно-адміністративній

  змішаній

  перехідній

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game