Powtórzenie - figury geometryczne
28 minutes ago
tikowybelfer
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole prostokąta o bokach 10 cm i 1 dm wynosi

  answer choices

  10 cm 2

  100 cm 2

  10 dm 2

  100 dm 2

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole trójkąta o podstawie 12 cm i wysokości 4 cm wynosi

  answer choices

  24 cm 2

  12 cm 2

  48 cm 2

  96 cm 2

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole równoległoboku jest równe 64 cm 2. Jego podstawa ma długość 8 cm. Jaka jest wysokość tego równoległoboku?

  answer choices

  32 cm

  16 cm

  8 cm

  24 cm

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Przekątne rombu mają długość 10 dm i 8 dm. Jakie jest jego pole?

  answer choices

  40 dm 2

  40 cm 2

  400 cm 2

  4 dm 2

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Podstawy trapezu mają długość 6 cm i 4 cm, a jego wysokość 5 cm. Jakie jest pole tego trapezu?

  answer choices

  25 dm 2

  50 cm 2

  25 cm 2

  60 cm 2

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Przekątna kwadratu ma długość 6 cm. Jakie jest jego pole?

  answer choices

  24 cm 2

  36 cm 2

  18 cm 2

  32 cm 2

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bok kwadratu jest równy 10 cm. Jakie jest jego pole?

  answer choices

  100 cm

  100 dm 2

  1 dm 2

  40 cm

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  1 a =

  answer choices

  100 m 2

  10 ha

  10 m 2

  10 000 m 2

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  1 ha =

  answer choices

  100 m

  100 m 2

  1000 m 2

  100 a

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  1 m 2 =

  answer choices

  10 000 cm 2

  1000 cm 2

  100 cm 2

  100 cm

 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  1 km 2

  answer choices

  1 000 m 2

  10 000 m 2

  1 000 000 m 2

  100 000 m 2

 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Krótsza przekątna rombu dzieli go na dwa trójkąty:

  answer choices

  prostokątne

  równoramienne

  równoboczne

  o kątach 50º, 50º, 80º

 • Question 13
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kąt wierzchołkowy do kąta 35º ma miarę:

  answer choices

  35º

  145º

  55º

  nie da się tego ustalić

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z których odcinków da się zbudować trójkąt?

  answer choices

  10cm, 12cm, 2cm

  1dm, 1dm, 5dm

  3cm, 6cm, 3cm

  3cm, 4cm, 5cm

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dany jest okrąg, w którym cięciwy (czerwone odcinki) mają taką samą długość. Punkt O oznacza środek tego okręgu. Powstałe trójkąty są:

  answer choices

  przystające

  równoboczne

  różnoboczne

  prostokątne

 • Question 16
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kąt przyległy do kąta 45º ma miarę:

  answer choices

  45º

  315º

  135º

  90º

 • Question 17
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dwa kąty trójkąta mają miary: 35º i 45º. Jaka jest miara trzeciego kąta?

  answer choices

  90º

  100º

  260º

  45º

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaka jest długość odcinka łączącego punkty o współrzędnych A=(-3,-2) i B=(-3, 4)

  answer choices

  4

  nie da się tego ustalić

  6

  2

 • Question 19
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  W jakim czworokącie przekątne są do siebie prostopadłe?

  answer choices

  w rombie

  w prostokącie

  w kwadracie i rombie

  w kwadracie

 • Question 20
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Punkt o współrzędnych A=(-3,3) leży w:

  answer choices

  I ćwiartce układu współrzędnych

  II ćwiartce układu współrzędnych

  III ćwiartce układu współrzędnych

  IV ćwiartce układu współrzędnych

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game