Грунти України
a day ago
mayja
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
12 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Засновником науки грунтознавства вважають вченого:

  answer choices

  Вернадського

  Кубійовича

  Чубинського

  Докучаєва

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Виберіть правильну послідовність впливу грунтотвірних чинників:

  answer choices

  вивітрювання - живі організми - людина - мікроорганізми - тварини - клімат - рослини

  вивітрювання - живі організми - рослини - мікроорганізми - тварини - клімат - людина

  вивітрювання - людина - рослини - мікроорганізми - тварини - клімат - живі організми

  вивітрювання - мікрооганізми - рослини - живі організми - тварини - клімат - людина

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Основною материнською породою для українських грунтів є:

  answer choices

  пісок

  граніт

  глина

  лес

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Розміщення грунтів на рівнинній частині України підпорядковується закону:

  answer choices

  цілісності

  широтної зональності

  висотної поясності

  комплексності

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Під мішаними лісами в умовах надмірного зволоження сформувались грунти:

  answer choices

  дерново-підзолисті

  коричневі

  сірі-лісові

  каштанові

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Як називають заходи з повного або часткового відновлення порушених грунтів?

  answer choices

  меліорація грунтів

  рекультивація грунтів

  внесення добрив

  зрошення грунтів

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Під широколистою лісовою і різнотравно-злаковою рослинністю на суглинистих породах сформувалися грунти:

  answer choices

  каштанові

  сірі лісові

  дерново-підзолисті

  чорноземні

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Грунти, що мають понад 8% (іноді 16%) гумусу, зернисто-грудкувату структуру, а гумусовий горизонт завтошки 40 см:

  answer choices

  каштанові

  чорноземні

  сірі лісові

  сірі лісові

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Грунти, що поширені у приморській частині України:

  answer choices

  сірі лісові

  каштанові

  чорноземні

  дерново-підзолисті

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Для поліпшення родючості дерново-підзолисті грунти потребують:

  answer choices

  додаткового зволоження

  зрошення

  вапнування

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  На Південному березі Криму, в умовах субтропічного клімату, сформувалися:

  answer choices

  чорноземні

  каштанові

  коричневі

  сірі лісові

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Що складає найбільшу частину земельного фонду України?

  answer choices

  сіножаті та пасовища

  сади й виноградники

  орні землі

  цілинні землі

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game