QUIZ
PERNIAGAAN SPM 2019 SET 3
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
40 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan manakah yang berkaitan dengan tujuan perniagaan?

  answer choices

  Menjalankan tanggungjawab sosial

  Mengagihkan barang daripada pengeluar kepada pengguna

  Menjual barang dan perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan

  Melakukan pengeluaran barang dan perkhidmatan untuk memenuhi permintaan

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, kaedah yang manakah digunakan oleh organisasi bukan bermotifkan untung (OBBU) untuk menjalankan perniagaan?


  I Jualan di bawah harga kos

  II Jualan pada harga kos

  III Jualan secara lelong

  IV Jualan di atas harga kos

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perniagaan yang manakah merupakan milikan tunggal?

  answer choices

  Restoran Sayyid dan Shah

  Kedai Runcit Rahmah

  Koperasi Berkat

  Maju Bumi Sdn Bhd

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah yang merupakan kelebihan perniagaan francais kepada francaisor?

  answer choices

  Menjimatkan kos promosi

  Tidak perlu banyak pengalaman

  Tidak terikat dengan sebarang perjanjian

  Mengembangkan perniagaan secara global

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah antara berikut sektor primer?

  answer choices

  Pembuatan dan perkilangan

  Pembekalan tenaga

  Pembinaan

  Pertanian

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah antara berikut cabaran perniagaan bersaiz besar?

  answer choices

  Wujud pengkhususan

  Meningkatkan hasil

  Kos overhed yang tinggi

  Undang-undang dan peraturan kerajaan

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah perniagaan antarabangsa?

  answer choices

  Aktiviti yang tidak melepasi sempadan negara

  Aktiviti yang melibatkan pemborong dan peruncit

  Aktiviti yang berlaku di dalam negara yang sama

  Aktiviti yang berlaku melepasi sempadan negara

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah elaun pelaburan semula?

  answer choices

  Pelepasan cukai ekoran daripada pelaburan modal yang diberikan kepada perniagaan berstatus MSC dan berasaskan bahan mentah tempatan

  Pelepasan kepada syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan dan dikecualikan cukai selama 5 tahun

  Pelepasan kepada syarikat yang berstatus MSC dan terlibat di dalam industri teknologi tinggi

  Pelepasan kepada syarikat yang terlibat dalam perniagaan pengeluaran makanan, pembinaan

  jalan dan pembukaan tanah untuk pembelian aset modal

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, manakah yang merupakan usaha Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk membantu

  perkembangan perniagaan?


  I Menyediakan kemudahan ruang niaga

  II Mengawal kesihatan awam dan tempatan

  III Menguatkuasakan undang-undang

  IV Mewujudkan pusat latihan pekerja

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat di atas berkaitan dengan jenis pengangguran.


  Pasangan manakah yang betul tentang jenis pengangguran?

  answer choices

  Situasi 1

  Pengangguran kitaran


  Situasi 2

  Pengangguran teknologi

  Situasi 1

  Pengangguran teknologi


  Situasi 2

  Pengangguran bermusim

  Situasi 1

  Pengangguran bermusim


  Situasi 2

  Pengangguran struktur

  Situasi 1

  Pengangguran struktur


  Situasi 2

  Pengangguran kitaran

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud deflasi?

  answer choices

  Satu keadaan di mana permintaan barang dan perkhidmatan meningkat

  Satu keadaan kejatuhan harga barang atau perkhidmatan yang berterusan

  Satu fenomena kekurangan barang atau perkhidmatan di dalam pasaran

  Satu situasi di mana harga barang atau perkhidmatan meningkat mendadak

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aspek undang-undang manakah tidak memberi kesan terhadap persekitaran perniagaan ?

  answer choices

  Kawalan

  Persaingan

  Perancangan

  Kesihatan dan keselamatan

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah kelebihan pengambilan pekerja dari luar organisasi?

  answer choices

  Pekerja memerlukan program induksi

  Pekerja memerlukan masa untuk menyesuaikan diri

  Organisasi memperoleh idea baharu daripada pekerja

  Organisasi mengeluarkan kos yang tinggi untuk perekrutan pekerja

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, manakah merupakan unsur campuran pemasaran?


  I Kualiti

  II Harga

  III Promosi

  IV Pesaing

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat di bawah merujuk kepada Syarikat Pelancongan Mercu Berhad.


  “Memberi perkidmatan bertaraf dunia kepada pelanggan”


  Penyataan di atas merujuk kepada...

  answer choices

  Objektif

  Strategi

  Visi

  Misi

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan yang manakah menerangkan tujuan bahagian fungsian sumber manusia?

  answer choices

  Memastikan kebajikan pekerja sentiasa dijaga

  Memantau prestasi pekerja dari semasa ke semasa

  Menyelaras aktiviti organisasi bagi mencapai matlamat organisasi

  Memastikan organisasi mempunyai pekerja yang berkemahiran

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan utama bahagian fungsian teknologi maklumat dan komunikasi?

  answer choices

  Menjamin keselamatan sistem

  Mempercepatkan proses urusniaga

  Menyimpan maklumat dan data perniagaan

  Memudahkan komunikasi intranet dan internet

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Susun tatacara proses pembelian barang oleh bahagian fungsian pembelian.

  I Membuat pesanan pembelian

  II Mencari pembekal yang sesuai

  III Menerima barang daripada pembekal

  IV Menerima sebut harga daripada pembekal

  answer choices

  I, II, III, IV

  II, IV, I, III

  II, III, I, IV

  IV, III, II, I

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara kaedah yang boleh digunakan untuk mengaplikasikan maklumat dalam perniagaan kecuali

  answer choices

  e-pemasaran

  e-dagang

  e-operasi

  e-banking

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan proses komunikasi.


  Apakah R?

  answer choices

  Mesej

  Saluran

  Gangguan

  Maklum balas

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah pekerja perlu mematuhi Standard Prosedur Operasi (SOP) dalam pelaksanaan tugas?

  answer choices

  Meningkatkan kecekapan pekerja

  Memelihara keselamatan pekerja

  Memaksimumkan risiko pekerja

  Menghargai usaha pekerja

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah jenis kesalahan kakitangan dalam sesebuah perniagaan?


  I Prestasi menurun

  II Pecah Amanah

  III Tidak beretika

  IV Tiada kemahiran

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Majikan memberi ganjaran kepada pekerja yang terlibat dalam aktiviti jualan berdasarkan jumlah jualan yang dilakukan oleh pekerja.


  Apakah jenis faedah kepada pekerja?

  answer choices

  Komisen

  Ganjaran

  Gaji pokok

  Bonus tunai

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar di atas menunjukkan salah satu sumber yang digunakan dalam perniagaan.


  Bagaimana cara menguruskan sumber tersebut?

  I Mendaftar dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)

  II Memohon hak cipta terpelihara

  III Perlindungan insurans dan keselamatan

  IV Penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar di bawah merujuk kepada jenis sumber teknologi.


  Apakah sumber teknologi tersebut?

  answer choices

  Produk siap

  Lesen perisian

  Harta intelek

  Peralatan teknologi dan maklumat

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sherry memulakan perniagaan kedai dobinya dengan menggunakan wang simpanan sendiri.


  Apakah kekurangan menggunakan sumber pembiayaan tersebut?

  answer choices

  Modal terhad

  Faedah yang tinggi

  Cagaran diperlukan

  Persaingan yang sengit

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Skim pembiayaan berikut disediakan oleh sebuah agensi kerajaan.


  • Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE)
  • Skim Pembiayaan Peningkatan Perniagaan (SPiM)


  Apakah agensi tersebut?

  answer choices

  MOSTI

  TEKUN

  MARA

  AGROBANK

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan manakah berkaitan kos jualan?

  answer choices

  Kos yang tidak berubah mengikut tingkat pengeluaran

  Kos yang berubah mengikut tingkat pengeluaran

  Kos dan belanja untuk membeli barang niaga

  Kos yang dibayar dalam perniagaan

 • Question 29
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut dipetik daripada penyata kewangan Syarikat XYZ.


  Aset Semasa RM 182 250

  Liabiliti Semasa RM 22 000

  Untung Kasar RM 143 800

  Kos Jualan RM 547 420


  Hitungkan nisbah semasa.

  answer choices

  6.53 : 1

  8.28 : 1

  12.1 : 1

  24.8 : 1

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kekuatan yang perlu ada di dalam diri usahawan?

  answer choices

  Menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu

  Berinisiatif dan bertanggungjawab

  Berfikiran positif untuk berjaya

  Yakin diri dan optimistik

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan seorang usahawan.


  • Puan Viona telah mengusahakan perkhidmatan penghantaran makanan di sekitar bandar Kuantan. Beliau telah menggaji 20 orang pekerja yang terdiri daripada penduduk di sekitar Kuantan.Perkhidmatan penghantaran bermula dari jam 10.00 pagi hingga 10.00 malam.


  Yang manakah kelebihan Puan Viona kepada masyarakat Kuantan?

  answer choices

  Membuka peluang pekerjaan

  Memperkenalkan produk tempatan

  Memupuk minat keusahawanan

  Mewujudkan sikap berdikari

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah stok bergerak perlahan?

  answer choices

  Stok yang sedia untuk dijual

  Stok yang disimpan dalam gudang

  Stok yang dapat dijual dengan segera

  Stok yang mengambil masa untuk dijual

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  X merujuk kepada strategi, proses atau kaedah yang berkesan untuk menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna.


  Apakah tujuan X ?

  answer choices

  Membuat perancangan jangka masa panjang

  Membantu penjenamaan semula produk

  Memperbaiki mutu keluaran produk

  Menangani pesaing dalam pasaran

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan manakah benar tentang tanggungjawab antara perniagaan dan syarikat.

  answer choices

  Perniagaan diuruskan oleh pemilik manakala syarikat oleh pemegang syer

  Perniagaan diuruskan oleh pemilik manakala syarikat oleh pelabur

  Perniagaan diuruskan oleh pemilik manakala syarikat oleh rakan kongsi

  Perniagaan diuruskan oleh pemilik manakala syarikat oleh lembaga pengarah

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis dokumen perniagaan.


  • Dokumen ini dikeluarkan sebagai bukti penerimaan dan pembayaran telah dijelaskan.


  Apakah dokumen tersebut?

  answer choices

  Resit

  Invois

  Bil tunai

  Memo

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah di atas menunjukkan campuran pemasaran.


  Pernyataan manakah yang berkaitan dengan unsur yang bertanda X?

  answer choices

  Pembungkusan penting agar barang tahan lama

  Barang perlu diedarkan ke merata tempat

  Pengiklanan perlu untuk meningkatkan jualan

  Kos yang tinggi akan merugikan peniaga

 • Question 37
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, manakah merupakan item penerimaan dalam penyata aliran tunai?


  I Perbelanjaan sewa

  II Pinjaman bank

  III Jualan tunai

  IV Belian tunai

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Salah satu kaedah promosi adalah menyalurkan maklumat sesuatu produk dan perkhidmatan melalui media massa.


  Apakah kaedah tersebut?

  answer choices

  Promosi Jualan

  Pengiklanan

  Publisiti

  Jualan langsung

 • Question 39
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah rancangan perniagaan?

  answer choices

  Dokumen yang merekodkan urus niaga perniagaan sama ada secara tunai atau kredit

  Dokumen yang mengandungi catatan penerimaan dan pembayaran yang dilakukan

  Dokumen yang mengandungi catatan aktiviti jual beli yang dilakukan

  Dokumen yang menerangkan maklumat perniagaan secara menyeluruh

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat yang manakah perlu ada di dalam ringkasan eksekutif?


  I Nama perniagaan

  II Alamat perniagaan

  III Lokasi perniagaan

  IV Operasi perniagaan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code