QUIZ
PERNIAGAAN BAB 3 TINGKATAN 4
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
18 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan manakah yang benar tentang visi?


  I. Menggambarkan matlamat jangka panjang yang ingin

  dicapai

  II. Mengambil masa melebihi lima tahun untuk

  mencapainya

  III. Menerangkan aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan

  IV. Menyatakan sebab sesebuah organisasi wujud

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut menunjukkan pernyataan visi bagi sebuah organisasi perniagaan.


  VISI

  “Menjadi syarikat pengeluar sarung tangan getah yang terunggul di Malaysia.”


  Pernyataan manakah yang benar tentang tujuan visi di atas?

  answer choices

  Pelabur memerlukan visi tersebut untuk tujuan membuat pelaburan

  Pekerja menjadikan visi tersebut untuk menyokong usaha mereka

  Pengurus menjadikan visi tersebut sebagai panduan membuat keputusan

  Pemilik memerlukan visi tersebut untuk memaksimumkan keuntungan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang dimaksudkan dengan misi?

  answer choices

  Panduan dalam membuat keputusan

  Pembentukan matlamat yang lebih khusus

  Penetapan perancangan jangka masa panjang perniagaan

  Pernyataan yang menerangkan tujuan penubuhan perniagaan

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah langkah yang perlu diambil oleh organisasi untuk meningkatkan keupayaan sumber manusia organisasi.

  answer choices

  Meningkatkan pembayaran gaji

  Membawa masuk teknologi baru

  Meningkatkan bilangan kakitangan

  Mengadakan latihan dan pembangunan

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah perniagaan yang gagal mendapat keuntungan akan mengalami kesukaran dalam mengembangkan perniagaannya?

  answer choices

  Motivasi pekerja akan terjejas

  Imej produk terjejas di mata pengguna

  Tidak dapat meningkatkan operasi perniagaan

  Terpaksa mengurangkan harga jualan barang

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah carta organisasi berfungsi dalam menyampaikan visi sebuah syarikat?


  I Mendorong semua pihak untuk mencapai matlamat

  II Melaksanakan matlamat perniagaan secara spesifik

  III Menyampaikan maklum balas dari pekerja kepada pihak

  atasan

  IV Menyebarkan hala tuju perniagaan kepada pekerja

  melalui pengurus

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan ciri objektif sesebuah perniagaan.


  Perniagaan Perabot G2 Enterprise menyediakan jadual kerja untuk menyiapkan perabot mengikut tempahan pelanggan.


  Apakah ciri objektif yang terlibat?

  answer choices

  Spesifik

  Munasabah

  Jangka masa

  Boleh diukur

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan ciri objektif dalam perniagaan.


  Pacific Aero Products Co., sebuah syarikat pengeluar kapal terbang berjenama Boeing menggunakan carta gantt untuk merancang pelaksanaan aktiviti pembinaan kapal terbangnya.


  Apakah ciri objektif tersebut?

  answer choices

  Spesifik (specific)

  Munasabah (realistic)

  Boleh dicapai (attainable)

  Jangka masa (time frame)

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud berdaya saing perniagaan?

  answer choices

  Jenama produk mendapat sambutan di pasaran

  Kemampuan untuk terus bertahan dalam industri

  Perniagaan menikmati kedudukan kewangan yang baik

  Kemampuan untuk melakukan promosi yang berterusan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah yang merupakan faktor dalaman organisasi yang boleh mempengaruhi pencapaian visi, misi dan objektif organisasinya?

  answer choices

  Sumber manusia

  Ekonomi

  Undang-undang

  Politik

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Analisis yang berikut, manakah merujuk kepada kelemahan faktor dalaman?

  answer choices

  Keupayaan dan kemampuan yang dimiliki oleh perniagaan untuk bersaing

  Pekerja yang kurang berkemahiran

  Kewujudan teknologi baharu

  Muncul barang atau perkhidmatan pengganti daripada pesaing

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat yang berikut berkaitan dengan Syarikat Megaply Sendirian Berhad.


  Syarikat Megaply Sendirian Berhad mengeluarkan perabot untuk pasaran tempatan. Syarikat mempunyai sebuah kilang dan seramai 30 orang pekerja. Jumlah untung bersih terkumpul untuk 5 tahun yang lepas adalah sebanyak RM5.5 juta. Baru-baru ini,syarikat mengambil keputusan untuk memasuki pasaran antarabangsa dalam jangka setahun. Justeru,syarikat menimbangkan untuk membina sebuah kilang baharu bernilai RM150 juta dan mengambil seramai 250 orang pekerja baharu.


  Apakah ciri objektif yang baik yang gagal dipenuhi oleh Syarikat Megaply Sendirian Berhad?

  answer choices

  Spesifik

  Jangka masa

  Boleh diukur

  Boleh dicapai

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kepentingan visi kepada perniagaan?

  answer choices

  Membantu perniagaan membuat perancangan

  Menentukan hala tuju yang ingin dicapai oleh perniagaan

  Mengenal pasti tujuan penubuhan sesebuah perniagaan

  Menyediakan satu asas bagi memperuntukan sumber organisasi

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah kesan kepada perniagaan sekiranya gagal mencapai objektif?

  answer choices

  Jualan merosot

  Imej terjejas

  Menghentikan pembayaran balik hutang

  Menghentikan pembelian bahan mentah atau barang niaga

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Butiran manakah diklasifikasikan sebagai kos tetap?

  answer choices

  Insurans kedai

  Belanja alat-alat kecil

  Upah pekerja produktif

  Kos belian bahan mentah

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan objektif perniagaan?

  answer choices

  Matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi

  Menyelaras pernyataan visi dan misi

  Boleh dicapai dalam jangka masa yang pendek

  Menggambarkan sasaran yang ingin dicapai secara spesifik

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan berikut merupakan objektif bagi sebuah syarikat pengeluaran biskut coklat.


  “Syarikat Biskut Coklat Yammi akan mengeluarkan sebanyak 60 000 bungkus biskut coklat pada tahun hadapan”


  Apakah ciri objektif yang dapat dipenuhi oleh syarikat tersebut?

  answer choices

  Boleh diukur

  Munasabah

  Jangka masa

  Boleh dicapai

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan Visi Petronas.


  VISI PETRONAS

  “Menjadi pembekal minyak yang terkemuka bukan sahaja di negara Malaysia,malahan pada peringkat antarabangsa”


  Manakah penetapan misi yang membuktikan Petronas mencapai visi tersebut?

  answer choices

  Mendorong semua pihak berkepentingan bekerjasama melaksanakan visi

  Menjalankan aktiviti organisasi pada masa sekarang

  Memudahkan pengagihan sumber berkaitan kepada unit dalam organisasi

  Menetapkan sasaran yang ingin dicapai secara khusus

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code