QUIZ
PERNIAGAAN BAB 2 TINGKATAN 4
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar menunjukkan logo sebuah agensi kerajaan.


  Apakah peranan agensi tersebut.

  answer choices

  mengutip cukai

  menjaga keamanan negara

  memberi pinjaman perniagaan

  menguatkuasakan undang-undang

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan manakah berkaitan dengan peranan Bank Negara Malaysia?


  I Memberikan pinjaman jangka panjang kepada

  perniagaan

  II Menyediakan pelbagai perkhidmatan penerimaan wang

  III Mengawal selia sistem pembayaran negara

  IV Memantau dan mengawal keadaan ekonomi.

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan berikut menunjukkan tindakan kerajaan untuk mengawal keadaan ekonomi.


  * Menurunkan kadar cukai

  * Menurunkan kadar faedah


  Tindakan kerajaan di atas adalah bertujuan untuk nmengatasi masalah

  answer choices

  inflasi

  deflasi

  subsidi

  peningkatan cukai

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan suatu jenis gaya pengurusan.


  Ahmad merupakan seorang majikan di Syarikat BKK Sdn Bhd . Beliau memberi kebebasan kepada pekerja untuk membuat keputusan dalam tugas


  Apakah jenis gaya pengurusan yang dilaksanakan oleh Ahmad?

  answer choices

  Gaya pengurusan sokongan

  Gaya pengurusan autokratik

  Gaya Pengurusan demokratik

  Gaya pengurusan laissez-faire

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, manakah kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan dari aspek undang-undang?


  I. Pembangunan dalam teknologi digital

  II. Sistem perniagaan yang adil dapat diwujudkan

  III. Perlindungan daripada gejala penipuan

  dalam perniagaan

  IV. Pelaksanaan dasar fiskal dan dasar kewangan

  oleh kerajaan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Agensi kerajaan manakah yang terlibat dalam pemberian bantuan kewangan kepada para peniaga ?

  answer choices

  MARA

  FELDA

  MARDI

  SIRIM

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan faktor yang menyebabkan persekitaran perniagaan berubah.


  i. Pekerja kurang bermotivasi

  ii. Keadaan ekonomi semakin lembab


  Apakah kesan terhadap trend perniagaan?.

  answer choices

  trend perniagaan malar

  trend perniagaan meningkat

  trend perniagaan mendatar

  trend perniagaan menurun

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan peranan suatu agensi kerajaan yang terlibat

  dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D)


  • Memastikan hasil keluaran industri menepati piawaian yang di tetapkan
  • Memastikan produk tidak menyeleweng dari segi kualiti yang ditetapkannya.
  • Aktiviti penyelidikan membantu dalam pembangunan dan perubahan teknologi


  Apakah agensi berkenaan?

  answer choices

  MEDEC

  MARDI

  SIRIM

  FELDA

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan agensi tersebut?

  answer choices

  Menyediakan bantuan modal kepada usahawan berskala besar

  Membantu mempromosi produk usahawan ke luar negara

  Mempelbagai pilihan barang untuk pengguna

  Meningkatkan jumlah perbelanjaan kerajaan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kelebihan mengambil pekerja dari luar organisasi bagi menjawat sesuatu jawatan?

  answer choices

  Pekerja mudah menyesuaikan diri melaksanakan tugasan baharu

  Meningkatkan motivasi pekerja menghadapi cabaran

  Menjimatkan kos kenaikan pangkat sumber dalaman

  Perkongsian idea baharu

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan peranan kerajaan untuk menangani inflasi?

  answer choices

  Melalui dasar kerajaan

  Meningkatkan permintaan barang

  Meningkatkan pengimportan barang

  Meningkatkan kadar faedah

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gaya pengurusan yang manakah menunjukkan tindakan majikan yang tegas bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan?

  answer choices

  Gaya pengurusan sederhana

  Gaya pengurusan sokongan

  Gaya pengurusan autokratik

  Gaya pengurusan laissez-faire

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan pelepasan cukai.


  Syarikat ABC telah dikecualikan pembayaran cukai selama lima tahun


  Berdasarkan maklumat yang diberikan, apakah jenis perlepasan cukai tersebut?

  answer choices

  Elaun pelaburan semula

  Potongan cukai

  Taraf perintis

  Elaun cukai pelaburan

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat yang berikut berkaitan dengan sejenis pengangguran.


  -Nelayan

  -Petani


  Apakah jenis pengangguran yang dihadapi oleh kedua-dua jenis pekerjaan tersebut?

  answer choices

  Pengangguran kitaran

  Pengangguran struktur

  Pengangguran teknologi

  Pengangguran bermusim

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan graf pertumbuhan ekonomi bagi Malaysia pada tahun 2020.


  Apakah yang perlu dilakukan oleh sesebuah perniagaan apabila berada di fasa melambung?

  answer choices

  Perniagaan akan menambah pengeluaran bagi memenuhi peningkatan penggunaan produk yang semakin meningkat.

  Perniagaan memerlukan pekerja yang ramai

  Kadar pengangguran akan meningkat kerana pendudukan kehilangan pekerjaan

  Perniagaan boleh melakukan aktiviti eksport dan pelaburan di luar negara.

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan di bawah tentang maksud satu huraian strategi analisis SWOT.


  Persekitaran luaran peniaga yang boleh menjejaskan perkembangan perniagaan seperti bencana alam yang boleh menyebabkan sumber bahan mentah rosak dan terjejas.


  Apakah strategi tersebut?

  answer choices

  Kekuatan (Strengths)

  Peluang (Opportunity)

  Kelemahan (Weakness)

  Ancaman (Threats)

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jenis pelepasan cukai berbentuk Pengecualian Cukai diberikan kepada…

  answer choices

  Syarikat yang menyertai promosi anjuran kerajaan

  Perniagaan berasaskan pengeluaran bahan mentah tempatan

  Syarikat berstatus MSC dan terlibat dalam industri teknologi tinggi

  Syarikat yang terlibat dalam perniagaan pengeluran makanan dan pembinaan

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan Trend persekitaran perniagaan bagi sebuah negara


  Mengapakah berlaku keadaan demikian pada negara tersebut?

  answer choices

  Gaya pengurusan yang cekap

  Pasaran Ekonomi yang mengembang

  Sistem politik dan perundangan yang stabil

  Pengeluaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Graf kitaran ekonomi untuk tahun 2018


  Apakah kesan yang menyebabkan berlakunya “D”

  answer choices

  Penduduk tidak mempunyai wang untuk berbelanja

  Kadar pengangguran meningkat

  Pendapatan negara naik

  Mampu membayar gaji

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Undang-undang yang dititikberatkan dalam perniagaan


  Ø Perniagaan perlu mengeluarkan produk yang sesuai dengan tujuan penggunaan seperti makanan yang tidak mengandungi pengawet yang boleh menjejaskan kesihatan


  Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan..

  answer choices

  Undang-undang Pengiklanan

  Undang-undang Persekitaran

  Undang-undang Perlindungan pengguna

  Undang-undang kesihatan dan keselamatan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code