Percubaan SPM Perniagaan 2019 MELAKA
5 days ago
cga2121_n9
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  1. Tujuan perniagaan adalah untuk….

  answer choices

  Meningkatkan taraf hidup masyarakat

  Menawarkan barang dan perkhidmatan

  Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna

  Memastikan perniagaan dapat beroperasi lebih lama

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  2. Perniagaan manakah yang dikategorikan sebagai aktiviti berasaskan perkhidmatan?

  answer choices

  Syarikat Teh Cameron Sdn. Berhad

  Spa Kejelitaan Ayu

  Restoran Cik Bedah

  Kilang Kopi 434

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  3.Jualan pada harga kos bermaksud…

  answer choices

  Harga barang yang dijual adalah lebih murah daripada harga sebenar

  Harga barang yang dikenakan hanya cukup untuk menanggung kos jualan barang

  Kerajaan memberikan subsidi untuk membantu rakyat yang tidak berkemampuan

  Barang atau perkhidmatan disediakan oleh kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  4.Pernyataan berikut berkaitan dengan kelemahan milikan tunggal


  Puan Aminah sentiasa mengimpikan untuk menambahkan cawangan restorannya. Namun impiannya itu sering ditangguhkan.


  Apakah kelemahan tersebut?

  answer choices

  Pemilik bebas membuat keputusan.

  Cukai perniagaan yang tinggi

  Perniagaan sukar diuruskan

  Modal yang kecil

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  5. Antara yang berikut, yang manakah ciri Perniagaan Halim & Rakan-rakan?


  I Mempunyai bilangan ahli sebanyak 20 orang

  II Modal tambahan dapat diperoleh dengan menerbitkan syer

  III Sukar untuk ditubuhkan kerana perlu mematuhi banyak peraturan

  IV Perniagaan yang dijalankan tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  6.Apakah kelebihan koperasi?

  answer choices

  Setiap pemilik menanggung cukai peribadi sahaja

  Syer boleh dipindah milik antara pemilik bersama

  Setiap anggota mempunyai hak dalam membuat keputusan

  Pemegang saham sahaja layak membaca laporan kewangan

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  7.Pasangan manakah yang menerangkan tentang francaisi dan francaisor?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  8. Apakah bidang kuasa kerajaan Pusat dalam menangani isu ekonomi dan perniagaan?


  I Kewangan

  II Kemudahan infrastruktur

  III Kadar pertukaran mata wang

  IV Perkembangan aktiviti perniagaan

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  9. Pernyataan berikut berkaitan sejenis penggangguran.


  Encik Amir bekerja sebagai seorang nelayan. Beliau terpaksa berhenti bekerja pada musim tengkujuh.


  Apakah jenis penggangguran tersebut?

  answer choices

  Penggangguran kitaran

  Penggangguran struktur

  Penggangguran bermusim

  Pengangguran musim sementara

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  10.Maklumat berikut berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi persekitaran perniagaan.


  Permintaan terhadap buah naga meningkat sebanyak 20% di Malaysia. Ini adalah kerana kesedaran tentang kebaikan khasiat buah naga yang baik untuk kesihatan.


  Apakah faktor tersebut

  answer choices

  Politik

  Ekologi

  Ekonomi

  Sosiobudaya

 • Question 11
  45 seconds
  Q.

  11.Maklumat berikut berkaitan dengan ciri objektif dalam perniagaan.


  Pacific Aero Products Co., sebuah syarikat pengeluar kapal terbang berjenama Boeing menggunakan carta gantt untuk merancang pelaksanaan aktiviti pembinaan kapal terbangnya.


  Apakah ciri objektif tersebut?

  answer choices

  Spesifik (specific)

  Munasabah (realistic)

  Boleh dicapai (attainable)

  Jangka masa (time frame)

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  12.Syarikat Mega Sports Sendirian Berhad bercadang untuk menghasilkan raket badminton. Maklumat berikut telah diberikan oleh akauntan syarikat untuk menentukan bilangan unit raket yang perlu dikeluarkan.


  Berapakah unit raket badminton yang perlu dikeluarkan untuk mencapai titik pulang modal (TPM)?

  answer choices

  1200

  2400

  4080

  8160

 • Question 13
  45 seconds
  Q.

  13.Strategi promosi jualan manakah yang membolehkan pengguna mengetahui kualiti sesuatu barang sebelum membuat keputusan pembelian?

  answer choices

  Peraduan

  Kupon Percuma

  Jualan murah

  Sampel

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  14.Maklumat yang berikut berkaitan dengan salah satu bahagian fungsian dalam organisasi


  Menyediakan dokumen syarikat.

  Menguruskan, menyimpan, dan menerima rekod.

  Mengendalikan mesyuarat syarikat.


  Apakah bahagian fungsian berkenaan?

  answer choices

  Kewangan

  Pentadbiran

  Sumber Manusia

  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  15. Antara yang berikut, fungsi manakah yang berkaitan dengan pengagihan sumber kewangan dalam menguruskan kewangan organisasi?


  I Setiap bahagian menentukan objektif kewangan yang hendak dicapai

  II Setiap bahagian akan dipantau untuk mengelakkan penyelewengan dana

  III Pengagihan kewangan adalah mengikut jenis perbelanjaan yang ditetapkan

  IV Setiap bahagian akan mendapat peruntukan kewangan seperti yang diluluskan

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  16.Maklumat berikut berkaitan dengan suatu bahagian fungsian.


  Encik Ahmad Dani telah dilantik sebagai pegawai di syarikat Nusantara Sdn. Bhd. Antara tugas yang diamanahkan padanya adalah mengemas kini fail peribadi setiap pekerja serta menyediakan penyata gaji pekerja di syarikat itu.


  Apakah bahagian fungsian tersebut?

  answer choices

  Kewangan

  Pengurusan

  Pentadbiran

  Sumber Manusia

 • Question 17
  45 seconds
  Q.

  17.Pengantara teknologi maklumat dan komunikasi manakah yang memudahkan komunikasi dalaman?

  answer choices

  Internet

  Intranet

  e-dagang

  e-banking

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  18.Apakah peranan pembekal kepada sesebuah organisasi perniagaan?

  answer choices

  Menyediakan pasaran produk

  Memberi pinjaman modal

  Menghasilkan aset tetap

  Menjual bahan mentah

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  19.Mengapakah pelanggan sangat penting kepada sesebuah perniagaan?

  answer choices

  Membekalkan perkhidmatan

  Menyokong aktiviti perniagaan

  Memberi pendapatan kepada pasaran

  Membeli produk yang dihasilkan dalam perniagaan

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  19.Maklumat berikut berkaitan dengan dua buah organisasi perniagaan.


  Bahagian fungsian manakah hanya terdapat di Organisasi Perniagaan X?

  answer choices

  Pembelian

  Pemasaran

  Pentadbiran

  Pengeluaran

 • Question 21
  45 seconds
  Q.

  21.Maklumat berikut berkaitan dengan aspek penglelolaan sumber manusia.


  Encik Amir merupaka seorang Pengurus Sumber Manusia sebuah syarikat telekomunikasi mengagihkan sumber manusia ke dalam jabatan kewangan, pengeluaran dan pemasaran. Jabatan ini juga menyediakan tempat kerja yang kondusif.


  Apakah aspek tersebut?

  answer choices

  Penyelesaian masalah

  Peningkatan pengalaman

  Penghargaan dan hukuman

  Penempatan pekerja dan penyediaan fasiliti

 • Question 22
  45 seconds
  Q.

  22. Syarikat National Semiconductor menghantar pekerjanya berkursus ke Jepun adalah untuk meningkatkan…


  A Gaji perkerja

  B Kebajikan pekerja

  C Penglibatan pekerja

  D Produktiviti pekerja

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 23
  60 seconds
  Q.

  23. Maklumat berikut berkaitan dengan tindakan disiplin ke atas pekerja.


  En. Majid yang selalu datang lambat ke tempat kerja telah diberi amaran lisan tetapi masih melakukan kesilapan yang sama.


  Apakah tindakan disiplin yang seterusnya perlu diambil?

  answer choices

  Ganjaran

  Amaran bertukar

  Penamatan kerja

  Surat tunjuk sebab

 • Question 24
  60 seconds
  Q.

  24.Maklumat berikut berkaitan sejenis penjabatan.


  Syarikat MS Multimedia Sdn Bhd telah mengelompokkan aktiviti kerja yang saling berkaitan dan spesifik dalam satu jabatan.


  Apakah jenis penjabatan di atas?

  answer choices

  Matriks

  Produk

  Fungsian

  Sempadan

 • Question 25
  45 seconds
  Q.

  25. Sumber fizikal juga dikenali sebagai…


  A bahan tidak nyata

  B aset ketara

  C modal

  D liabiliti

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 26
  60 seconds
  Q.

  26. Hasil kreativiti atau ciptaan seseorang dikenali sebagai harta…


  A modal

  B intelek

  C perkongsian

  D persendirian

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 27
  60 seconds
  Q.

  27. Apakah tujuan Syarikat Digital Durian mempatenkan produk animasi “Didi & Friends”?


  A Menjadikan idea reka cipta tulen

  B Menentukan idea reka cipta dihargai

  C Menunjukkan idea reka cipta boleh dikongsi

  D Memastikan idea reka cipta adalah hak milik mereka

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 28
  60 seconds
  Q.

  28. Antara yang berikut, yang manakah merupakan modal sesebuah perniagaan?


  I Jentera

  II Inventori

  III Pengurus syarikat

  IV Wang tunai

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 29
  60 seconds
  Q.

  29. Antara yang berikut, yang manakah merupakan sumber pembiayaan dalaman?


  I Bantuan modal dari agensi kerajaan

  II Simpanan peribadi

  III Modal daripada keuntungan

  IV Bank dan institusi kewangan

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 30
  45 seconds
  Q.

  30. Pembiayaan hutang oleh institusi kewangan terhadap invois dikenal sebagai


  A Pajakan

  B Sewa beli

  C Pemfaktoran

  D Pinjaman

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 31
  60 seconds
  Q.

  31. Melalui skim pajakan, peniaga dapat mengatasi masalah…


  I Aliran tunai

  II aset menjadi usang

  III pembayaran cukai pendapatan

  IV kejadian hutang lapuk

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 32
  60 seconds
  Q.

  32.Maklumat yang berikut berkaitan dengan sumber pembiayaan.


  Puan Murni memulakan perniagaan kedai makan yang berhampiran dengan kawasan rumahnya dengan menggunakan wang simpanannya sebanyak RM50 000.


  Antara yang berikut, yang manakah merupakan kelemahan sumber pembiayaan tersebut?

  I Modal terhad

  II Memerlukan penjamin

  III Tertakluk pada syarat dan terma

  IV Sukar menambah modal dalam masa yang singkat

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 33
  60 seconds
  Q.

  33. Susun prosedur mendapatkan sumber pembiayaan berikut mengikut susunan yang betul.


  I Membuat permohonan

  II Pembiayaan diluluskan

  III Menyediakan rancangan perniagaan

  IV Mendapatkan khidmat nasihat kewangan

  answer choices

  I,II,III dan IV

  II, I, IV dan III

  III, IV, I dan II

  I, III, II dan IV

 • Question 34
  60 seconds
  Q.

  34.Maklumat berikut berkaitan dengan permohonan sumber pembiayaan.


  Cik Nora merupakan seorang tukang jahit yang mengambil upah menjahit pakaian di sekitar kawasan rumahnya. Pelanggan sangat berpuashati dengan mutu jahitan Cik Nora. Setelah beberapa tahun, Cik Nora mengambil keputusan untuk membuka sebuah butik pakaian dengan menggunakan duit simpanannya dan sumber pembiayaan daripada agensi kerajaan bukan daripada institusi kewangan.


  Mengapakah Cik Nora berbuat demikian?

  I Kos pinjaman lebih murah

  II Jumlah pinjaman tidak terhad

  III Beliau tidak mempunyai cagaran bernilai

  IV Pinjaman tidak tertakluk kepada terma dan syarat

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 35
  60 seconds
  Q.

  35. Siapakah yang menggunakan maklumat dalam penyata kewangan sebagai rujukan semasa mengawal dan merancang aktiviti perniagaan Kilang Kek Sinaran?


  A Para pelabur

  B Pihak pengurusan

  C Bank Perdana Berhad

  D Pembekal Bahan Membuat Kek

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 36
  60 seconds
  Q.

  36.Maklumat berikut berkaitan dengan analisis nisbah penentuan harga jualan.


  Puan Nabila memaklumkan bahawa perniagaannya menambahkan sebanyak 20% pada kosnya untuk mendapatkan harga jualan.


  Apakah analisis nisbah yang Puan Nabila gunakan?

  answer choices

  Untung tokokan

  Margin untung kasar

  Pulangan atas modal

  Kadar ganti pusing stok

 • Question 37
  60 seconds
  Q.

  37.Gambar berikut menunjukkan salah satu jenis stok dalam perniagaan.


  Antara yang berikut, yang manakah ciri stok tersebut ?

  I Stok dapat dijual dengan cepat

  II Stok perlu disimpan dalam kuantiti yang banyak

  III Stok dapat dijual dengan harga yang mahal

  IV Stok ini mempunyai risiko yang tinggi

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 38
  45 seconds
  Q.

  38. Pernyataan manakah yang menerangkan ciri-ciri kreatif?

  A Zikri mencipta satu perisian baharu.

  B Pak Din telah mengubahsuai basikalnya bergerak menggunakan bateri.

  C Sarah tetap tidak berputus asa walaupun pernah gagal dalam perniagaan.

  D Mok Cun mencari pasaran baharu di Negeri China.

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 39
  60 seconds
  Q.

  39. Pn. Azila bercadang untuk memohon pembiayaan perniagaan dengan agensi keerajaan.


  Apakah yang perlu disediakan dalam Rancangan Perniagaan untuk menunjukkan kemampuan membayar balik pinjaman?


  I Penyata Aliran Tunai

  II Akaun Perdagangan

  III Akaun bersama

  IV Akaun aset semasa

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 40
  45 seconds
  Q.

  40. Mengapakah senarai bahan mentah perlu disediakan dengan teliti dalam Rancangan Operasi?


  A Memudahkan kerja

  B Mempercepatkan proses

  C Mengelakkan berlaku pembaziran

  D Memastikan stok bahan mencukupi

  answer choices

  A

  B

  C

  D

Report Quiz
Join a game