Percubaan SPM Perniagaan KL versi 1 2019
a day ago
cga2121_n9
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  1. Perniagaan secara langsung memainkan peranan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

  Bagaimankah perniagaan memainkan peranan ini?

  answer choices

  Menyediakan peluang pekerjaan

  Membantu perkembangan ekonomi negara

  Menjalankan tanggungjawab sosial korporat

  Menyediakan pelbagai barang dan perkhidmatan

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  2.Apakah kelebihan syarikat sendirian berhad berbanding syarikat awam berhad?

  answer choices

  Beban cukai yang rendah

  Syer boleh dipindah milik secara bebas

  Laporan kewangan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai

  Liabiliti pemegang saham terhad kepada modal yang dilaburkan

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  3.Maklumat berikut berkaitan dengan ciri suatu bentuk pemilikan perniagaan.


  Perniagaan dikendalikan mengikut satu sistem piawaian yang ditetapkan oleh pemegang hak sesuatu jenama Peniaga boleh menggunakan jenama atau cap dagangan pemegang hak Peniaga tidak boleh melakukan sebarang inovasi tanpa kebenaran pemegang hak


  Apakah bentuk pemilikan tersebut?

  answer choices

  Francais

  Usaha sama

  Kedai sejaras

  Syarikat sendirian berhad

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  4.Rajah 1 berkaitan dengan prinsip suatu bentuk pemilikan perniagaan.


  Apakah Pemilikan Q?

  answer choices

  Usaha sama

  Perkongsian

  Francais

  Koperasi

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  5.Maklumat berikut berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan.


  • Mudah ditubuhkan dan mudah diurus
  • Dikenakan cukai individu
  • Keputusan dibuat sepenuhnya oleh pemilik


  Apakah contoh pemilikan perniagaan tersebut?

  answer choices

  Prima Global Sdn. Bhd.

  Tiga Dimensi Enterprise

  Koperasi Belia Johor Bahru Berhad

  Perniagaan Rahmat dan Rakan – Rakan

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  6.Perbezaan manakah yang betul tentang Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Awam Berhad?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  7.Pilih pernyataan yang benar berkaitan francais.

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  8.Apakah tanggungjawab francaisi dalam perniagaan francais?

  answer choices

  Membayar fi tertentu kepada francaisor

  Melaksanakan penyelidikan produk

  Menyediakan skim latihan pekerja

  Melakukan promosi

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  9.Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis bentuk pemilikan perniagaan.


  • Perkongsian strategik antara dua syarikat.
  • Perniagaan diuruskan sehingga tercapainya objektif.


  Apakah bentuk pemilikan perniagaan tersebut?

  answer choices

  Francais

  Koperasi

  Usaha sama

  Perkogsian

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  10.Gambar menunjukkan logo suatu bentuk pemilikan perniagaan.


  Antara yang berikut, yang manakah ciri pemilikan perniagaan tersebut?


  I Saham syarikat diniagakan di Bursa Malaysia

  II Tertakluk kepada Akta Syarikat 1965

  III Ahli menanggung liabiliti terhad

  IV Bilangan ahli 2 hingga 20 orang

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  11. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan sektor ketiga?


  I Melibatkan aktiviti peruncit dan pemborong.

  II Melibatkan aktiviti membekalkan perkhidmatan.

  III Merupakan penyumbang terbesar kepada KDNK negara.

  IV Pengekstrakan sumber semula jadi merupakan aktiviti utama.

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 12
  45 seconds
  Q.

  12. Agensi kerajaan manakah yang membantu peniaga tempatan menembusi pasaran antarabangsa.


  A. MARA

  B. FELDA

  C. MARDI

  D. MATRADE

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  13.Aktiviti manakah yang terlibat dalam sektor primer?

  answer choices

  Sharmimi menjual ketam

  Haikal menternak udang dalam kolam

  Athirah memproses ikan dijadikan keropok

  Luqman menghantar sayur – sayuran ke pasar

 • Question 14
  45 seconds
  Q.

  14.Rajah berkaitan dengan sektor perniagaan.


  Manakah yang mewakili X?

  answer choices

  Pembinaan

  Pertanian

  Pengangkutan awam

  Perlombongan emas

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  15.Maklumat berikut berkaitan dengan klasifikasi perniagaan perkilangan berdasarkan saiz.

  answer choices

  I Sederhana II Besar

  I Kecil II Besar

  I Kecil II Sederhana

  I Besar II Kecil

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  16.Apakah faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi persekitaran perniagaan?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  17. Antara yang berikut, yang manakah punca berlakunya inflasi?


  I Peningkatan tinggi permintaan berbanding penawaran barang

  II Peningkatan tinggi penawaran berbanding permintaan barang

  III Penduduk meramalkan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan

  IV Kenaikan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  18. Sebagai seorang pengguna yang bijak, apakah langkah yang harus diambil semasa keadaan inflasi?


  A. Meningkatkan pembelian barangan mewah

  B. Mengelakkan daripada membuat pinjaman bank

  C. Mengutamakan perbelanjaan bagi barang keperluan

  D. Bekerja lebih masa untuk meningkatkan pendapatan

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 19
  45 seconds
  Q.

  19. Pernyataan manakah yang menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi yang meningkat?


  A. Guna tenaga semakin menurun

  B. Peniaga mengurangkan operasi pengeluaran

  C. Cukai yang dikutip oleh kerajaan semakin meningkat

  D. Jualan dan keuntungan perniagaan adalah malar

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  20.Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis gaya pengurusan.


  • Pekerja diberikan kebebasan untuk membuat keputusan.
  • Pengurus kurang mengawal tingkah laku pekerja.


  Apakah gaya pengurusan tersebut?

  answer choices

  Gaya pengurusan laissez-faire

  Gaya pengurusan autokratik

  Gaya pengurusan demokratik

  Gaya pengurusan sokongan

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  21.Maklumat di bawah ini berkaitan dengan konsep perancangan strategik organisasi.


  • Boleh dibahagikan kepada jangka pendek dan jangka panjang.
  • Tempoh jangka pendek kurang daripada lima tahun.


  Apakah konsep perancangan strategik berkenaan?

  answer choices

  Visi

  Polisi

  Objektif

  Prosedur

 • Question 22
  60 seconds
  Q.

  22.Apakah maksud berdaya saing perniagaan?


  A. Jenama produk mendapat sambutan di pasaran

  B. Kemampuan untuk terus bertahan dalam industri

  C. Perniagaan menikmati kedudukan kewangan yang baik

  D. Kemampuan untuk melakukan promosi yang berterusan

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 23
  60 seconds
  Q.

  23.Maklumat berikut berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat.


  Apakah risiko yang dihadapi oleh peniaga sekiranya menggunakan saluran tersebut?


  I Pasaran yang terlalu luas

  II Komen negatif terhadap produk

  III Terdedah kepada penipuan bayaran

  IV Meningkatkan kos promosi perniagaan

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 24
  45 seconds
  Q.

  24.Maklumat berikut berkaitan dengan satu bahagian fungsian.


  • Menjalankan urusan dalaman organisasi.
  • Menguruskan rekod.
  • Mengendalikan mesyuarat.


  Apakah bahagian fungsian yang bertanggungjawab terhadap perkara – perkara tersebut?

  answer choices

  Kewangan

  Pentadbiran

  Sumber Manusia

  Khidmat Pelanggan

 • Question 25
  45 seconds
  Q.

  25.Gambar berkaitan dengan aliran kerja satu bahagian fungsian dalam aktiviti perniagaan.


  Apakah bahagian fungsian tersebut?

  answer choices

  Jualan

  Pemasaran

  Pengurusan Sumber Manusia

  Penyelidikan dan pembangunan

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  26. Pengantara teknologi maklumat dan komunikasi manakah yang dapat memudahkan komunikasi dalaman?


  A. Internet

  B. Intranet

  C. e-dagang

  D. e-banking

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 27
  45 seconds
  Q.

  27. Jawatan manakah yang terlibat dalam bahagian fungsian kewangan?


  A. Pengurus belian

  B. Penyelia jualan

  C. Penyelaras ICT

  D. Pegawai kredit

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 28
  60 seconds
  Q.

  28.Maklumat berikut berkaitan dengan peranan bahagian fungsian dalam aktiviti perniagaan.


  Memastikan tempahan bahan mentah dibuat awal.

  Pekerja menyediakan kontrak untuk pihak berkaitan.

  Memastikan syarikat membayar tepat pada masanya.


  Apakah bahagian fungsian yang terlibat?

  answer choices

  Pengeluaran

  Pemasaran

  Pembelian

  Pengagihan

 • Question 29
  60 seconds
  Q.

  29. Apakah aplikasi teknologi maklumat yang digunakan untuk membuat tempahan dan pengesahan pembelian barangan?


  A. e-dagang

  B. e-banking

  C. e-pemasaran

  D. e-government

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 30
  45 seconds
  Q.

  30. Bahagian fungsian manakah yang dapat membantu peniaga menjual produknya secara atas talian?


  A. Teknologi maklumat dan komunikasi

  B. Pengurusan pelanggan

  C. Pengagihan

  D. Pemasaran

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 31
  60 seconds
  Q.

  31. Encik Rahim seorang pemilik restoran menerima bahan mentah perniagaannya daripada pemborong Hidayah setiap 3 hari. Beliau membuat bayaran dengan menggunakan cek.


  Encik Rahim terlibat dalam interaksi dengan.....

  answer choices

  Bank

  Pembekal

  Pelanggan

  Agensi Kerajaan

 • Question 32
  60 seconds
  Q.

  32. Apakah kepentingan yang diperoleh oleh peniaga yang berinteraksi dengan organisasi luar?


  I Menambah sumber perniagaan

  II Mewujudkan jaringan perniagaan

  III Mematuhi jadual pengeluaran yang ditetapkan

  IV Menggunakan dokumen perniagaan dengan cekap

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 33
  60 seconds
  Q.

  33.Rajah berkaitan dengan bahagian fungsian pengurusan sumber manusia.


  Apakah X?

  answer choices

  Kemudahan pekerja semasa bertugas

  Perkhidmatan kesatuan pekerja

  Proses pengambilan pekerja

  Latihan dan pembangunan

 • Question 34
  60 seconds
  Q.

  34. Antara yang berikut, yang manakah betul tentang kepentingan struktur organisasi?


  I Mengagihkan sumber

  II Mewujudkan rantaian arahan

  III Melatih sumber manusia

  IV Menetapkan visi dan misi

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 35
  45 seconds
  Q.

  35. Mengapakah bank mengamalkan struktur organisasi berdasarkan pelanggan?


  A. Kos operasi tinggi

  B. Mempunyai banyak cawangan

  C. Bilangan pelanggan yang ramai

  D. Menyediakan pelbagai perkhidmatan kewangan

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 36
  60 seconds
  Q.

  36. Apakah faktor yang akan dipertimbangkan oleh pihak bank untuk meluluskan sesuatu pinjaman?


  I Nama perniagaan

  II Lokasi kilang

  III Nilai aset yang dicagar

  IV Tempoh bayaran balik pinjaman

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 37
  60 seconds
  Q.

  37. Antara yang berikut, yang manakah kepentingan penyata kewangan kepada pihak – pihak tertentu dalam perniagaan?

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 38
  45 seconds
  Q.

  38. Encik Daniel seorang pengusaha kebun durian telah mereka cipta satu peralatan mudah untuk membuka buah durian dengan cepat dan mudah.

  Apakah ciri keperibadian usahawan yang ada pada Encik Daniel?

  answer choices

  Kreatif

  Inovatif

  Berpandangan Jauh

  Berani Mengambil Risiko

 • Question 39
  45 seconds
  Q.

  39. Gambar menunjukkan satu agensi kerajaan yang menyumbangkan kepada kejayaan usahawan.


  Bagaimanakah agensi berkenaan menyumbangkan kepada kejayaan usahawan?

  answer choices

  Menyediakan khidmat nasihat memulakan perniagaan

  Memberikan latihan kemahiran pengurusan perniagaan

  Menyediakan modal untuk memulakan perniagaan

  Membantu dalam pemilihan lokasi perniagaan

 • Question 40
  60 seconds
  Q.

  40. Pada pendapat anda, adakah motosikal merupakan stok bergerak perlahan?


  A. Tidak, kerana permintaan untuk motosikal tinggi

  B. Ya, kerana motosikal mudah rosak

  C. Ya, kerana motosikal mengambil masa yang lama untuk dijual

  D. Tidak, kerana motosikal boleh disimpan lama

  answer choices

  A

  B

  C

  D

Report Quiz
Join a game