TRIAL KLUANG PN SPM 2019
20 hours ago
akmaliahasim_54983
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Apakah tujuan penubuhan organisasi bermotifkan untung ditubuhkan?

  answer choices

  Membantu golongan berkemampuan mendapatkan perkhidmatan percuma

  Mementingkan kebajikan ahli dan masyarakat setempat

  Menyediakan premis perniagaan kepada usahawan

  Menawarkan barang dan perkhidmatan

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri bentuk pemilikan perniagaan.

  Hal ehwal syarikat dirahsiakan

  Tidak bebas pindah milik syer

  Liabiliti terhad

  Apakah bentuk pemilikan tersebut?

  answer choices

  Syarikat sendirian berhad

  Syarikat awam berhad

  Milikan tunggal

  Koperasi

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Rajah berikut berkaitan dengan sektor perniagaan

  Apakah bidang pekerjaan yang boleh dikategorikan dalam sektor X?

  answer choices

  Guru

  Buruh binaan

  Penternak ayam

  Pemilik Salon Rambut

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Rajah yang berikut menunjukkan suatu skala perniagaan

  Pilih pernyataan yang benar tentang P

  answer choices

  Melibatkan penjualan suatu produk hanya dalam negara

  Membekalkan barang dan perkhidmatan di kawasan tertentu sahaja

  Penjualan suatu produk pada peringkat daerah dalam sesebuah negeri

  Melibatkan penjualan produk di pasaran dalam negeri dan di luar negara

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Rajah yang berikut berkaitan dengan sejenis perniagaan

  Pernyataan manakah yang menerangkan perniagaan di atas?

  I. Berskala global

  II. Perniagaan bersaiz sederhana

  III. Terlibat dalam sektor kedua

  IV. Menyediakan perkhidmatan langsung

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan Puan Murni

  Puan Murni merupakan pemilik Kedai Kek Murni di Kluang . Beliau dibantu oleh 15 orang pekerja

  Apakah saiz perniagaan Kedai Kek Murni?

  answer choices

  Kecil

  Besar

  Global

  Sederhana

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Apakah sektor yang banyak diceburi oleh penduduk Malaysia selepas merdeka ?

  answer choices

  Sektor pembinaan

  Sektor perindustrian

  Sektor pertanian

  Sektor perkhidmatan

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi yang meningkat?

  answer choices

  Guna tenaga semakin menurun

  Peniaga mengurangkan operasi pengeluaran

  Cukai yang dikutip oleh kerajaan semakin meningkat

  Jualan dan keuntungan perniagaan adalah malar


 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Maklumat yang berikut berkaitan dengan peranan kerajaan dalam menangani isu -isu negara

  Keadaan kemelesetan ekonomi menyebabkan pendapatan pengguna semakin menurun dan hal ini menyebabkan permintaan untuk barang dan perkhidmatan berkurangan

  Antara yang berikut, manakah peranan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan?

  I. Mengurangkan bekalan dalam ekonomi

  II. Meningkatkan perbelanjaan kerajaan

  III. Meningkatkan cukai pendapatan

  IV. Mengurangkan kadar faedah

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan suatu jenis gaya pengurusan.

  Ahmad merupakan seorang majikan di Syarikat BKK Sdn Bhd . Beliau memberi kebebasan kepada pekerja untuk membuat keputusan dalam tugas

  Apakah jenis gaya pengurusan yang dilaksanakan oleh Ahmad?

  answer choices

  Gaya pengurusan sokongan

  Gaya pengurusan autokratik

  Gaya Pengurusan demokratik

  Gaya pengurusan laissez-faire

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan dari aspek undang-undang?

  I. Pembangunan dalam teknologi digital

  II. Sistem perniagaan yang adil dapat diwujudkan

  III. Perlindungan daripada gejala penipuan dalam perniagaan

  IV. Pelaksanaan dasar fiskal dan dasar kewangan oleh kerajaan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah menerangkan objektif dengan tepat?

  answer choices

  Menjadi satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan

  Merupakan pembentukan maklumat yang lebih khusus

  Menjadi garis panduan dalam pengurusan organisasi

  Mengariskan sebab kewujudan sesebuah organisasi

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah merupakan faktor dalaman yang mempengaruhi perubahan matlamat sesebuah perniagaan?

  answer choices

  Perpaduan kaum

  Teknologi yang canggih

  Ekonomi yang melambung

  Sumber kewangan yang banyak

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakah merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Syarikat Suria untuk mencapai visi perniagaannya?

  I. Menjual barang bermutu rendah pada harga yang tinggi

  II. Menggunakan kos yang tinggi dalam proses pengeluaran

  III. Menggunakan teknologi yang canggih dalam proses pengeluaran

  IV. Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pembeli barangannya

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan peranan bahagian fungsian pentadbiran?

  answer choices

  Menguruskan mesyuarat

  Menyediakan bajet kewangan

  Melaksanakan program induksi

  Menyediakan kemudahan pengangkutan

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah merupakan tujuan bahagian fungsian pentadbiran?

  answer choices

  Merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal demi mencapai matlamat organisasi.

  Menyelaras aktiviti organisasi bagi mencapai matlamat organisasi

  Menjalankan aktiviti sokongan untuk seluruh organisasi


  Merancang kewangan organisasi perniagaan

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Gambar berkaitan aplikasi teknologi maklumat.

  Bagaimanakah penggunaan teknologi maklumat dapat mengintegrasi bahagian-bahagian fungsian?

  answer choices

  Mengurangkan gangguan dalam komunikasi

  Meningkatkan komunikasi pekerja dan majikan

  Maklumat dapat disampaikan dengan tepat.

  Maklumat perniagaan dapat dihantar dengan mudah dan cepat

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Makumat di bawah menunjukkan suatu bahagian fungsian antara Syarikat Gemilang Sdn. Bhd. dan Syarikat Mohan Sdn. Bhd.


  Syarikat Gemilang Sdn. Bhd. .

  • Staf dalam fungsian bahagian ini akan menandatangani kontrak dengan pembekal agar membekalkan bahan mentah yang berkualiti


  Syarikat Mohan Sdn. Bhd

  • Merancang program latihan untuk para pekerja

  • Menyediakan keperluan asas dan menjaga kebajikan pekerja.


  Apakah bahagian fungsian kedua-dua syarikat tersebut?a

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah menerangkan maksud pengurusan sumber manusia?

  answer choices

  Usaha untuk membina imej baik organisasi.

  Usaha untuk membangunkan tenaga kerja dalam organisasi.

  Usaha untuk mengurangkan risiko kerugian akibat kemerosotan perniagaan.

  Usaha untuk meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran dalam organisasi.

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan Encik Rasid sebagai seorang pengurus di Syarikat Am Bhd


  • Aktiviti menganalisis keperluan sumber manusia dalam organisasi

  • Mengkaji analisis kerja untuk memenuhi keperluan kerja yang perlu dipatuhi

  • Memastikan tidak berlaku lebihan dan kurangan dalam sumber tenaga kerja


  Apakah peranan yang dimainkan oleh Encik Rasid dalam Syarikat tersebut?

  answer choices

  Sumber Manusia

  Pentadbiran

  Perancangan

  Pengeluaran

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  Apakah ciri struktur organisasi berdasarkan geografi?

  answer choices

  Dikenali sebagai sistem berbilang arahan

  Sesuai untuk organisasi yang bersaiz kecil

  Diwujudkan untuk memenuhi keperluan pelanggan

  Untuk tujuan penyelarasan jabatan di pelbagai wilayah

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  Mengapakah pengurusan stok yang baik penting bagi sesebuah organisasi perniagaan?

  answer choices

  Mengelak dari berlaku kerosakan barang sebelum diproses

  Membolehkan proses pengeluaran berjalan dengan lancar


  Mengawal kualiti produk berada dalam keadaan yang baik

  Memastikan produk sentiasa ada apabila dikehendaki

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  Apakah tujuan mengurus sumber teknologi?

  answer choices

  Dapat menjimatkan kos penyelenggaraan harta intelek

  Mengelakkan syarikat daripada ancaman cetak rompak dan peniruan

  Dapat mencapai keuntungan dalam jangka masa pendek

  Dapat memudahkan sumber fizikal dan sumber teknologi

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang tepat berkaitan prosedur mengurus sumber teknologi bagi sebuah syarikat produksi animasi tempatan.

  answer choices

  Mendaftar hak cipta karya filem animasi dengan MyIPO

  Menyediakan pelbagai kamera berteknologi tinggi

  Menginsuranskan semua jenis kamera dan peralatan

  Menghasilkan pelbagai jenis filem animasi dan dokumensasi

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  Syarikat Penerbitan Berjaya memohon hak cipta terpelihara bagi beberapa karya yang diterbitkan. Apakah tujuan syarikat tersebut berbuat demikian?

  answer choices

  Mendapatkan hak perundangan ke atas ciptaan mereka

  Mendapatkan kebenaran untuk mencetak karya syarikat

  Mendapatkan kelulusan untuk menjual harga diskaun

  Mendapatkan kebenaran memasarkan karya syarikat ke luar negara


 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis sumber pembiayaan

  • Overdraf

  • Pajakan

  • Sewa beli

  Apakah sumber pembiayaan tersebut?

  answer choices

  Sumber pembiayaan dalaman

  Sumber pembiayaan luaran

  Sumber pembiayaan bank

  Sumber pembiyaan agensi kerajaan

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah merupakan kelebihan memperoleh jentera melalui skim pajakan?


  I. Dapat menjana pendapatan

  II. Dimiliki selepas tamat tempoh pajakan

  III. Jentera yang rosak akan dibaiki oleh penyewa

  IV. Dapat menggunakan mesin tanpa mengeluarkan modal yang tinggi

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah boleh dirujuk sebagai X?

  answer choices

  Agro Bank

  Tabung Haji

  Maybank Berhad

  Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  Maklumat yang berikut berkaitan dengan Puan Aisyah.

  Puan Aisyah merupakan seorang pengusaha Kedai Roti dan Kek. Memandangkan perniagaannya mendapat sambutan yang baik, beliau mengambil keputusan untuk membuka satu lagi kedai dengan menggunakan wang simpanan sendiri

  Mengapakah beliau memilih menggunakan sumber pembiayaan tersebut?

  Pilih 2 jawapan

  answer choices

  Sumber pembiayaan luaran memerlukan jaminan

  Modal daripada sumber pembiayaan dalaman tidak terhad.

  Sumber pembiayaan luaran tidak sesuai untuk perniagaan Kedai Roti dan Kek.

  Sumber pembiayaan dalaman dapat mengelakkan pembayaran faedah

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang dimaksudkan dengan Penyata Kewangan?

  answer choices

  Rekod yang menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan bagi tempoh tertentu


  Rekod tidak formal menunjukkan kegiatan kewangan perniagaan

  Rekod urus niaga ke dalam buku catatan pertama

  Rekod aliran tunai sesebuah perniagaan

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  Kenal pasti butiran dalam kunci kira-kira yang bertanda X?

  answer choices

  Overdraf bank

  Penghutang

  Kenderaan

  Ambilan

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  Siapakah yang menggunakan maklumat dalam penyata kewangan sebagai rujukan semasa mengawal dan merancang aktiviti perniagaan?

  answer choices

  Pemiutang

  Para pelabur

  Pihak pengurusan

  Institusi kewangan

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  Berikut merupakan maklumat nisbah semasa bagi sesebuah perniagaan untuk tahun 2017 dan 2018.


  Tahun 2017 Nisbah semasa 1.5%

  Tahun 2018 Nisbah semasa 2.1%


  Tafsirkan prestasi perniagaan bagi tahun 2018 berbanding tahun 2017

  answer choices

  Prestasi perniagaan merosot dan tidak mampu membayar hutang.

  kemampuan perniagaan membayar hutang dalam tempoh singkat telahmeningkat.

  Prestasi perniagaan telah merosot dan hanya mampu membayar hutang untuk tempoh masa panjang.

  Risiko perniagaan telah meningkat dan pelaburan kurang memberi pulangan

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  Bagaimanakah kerjaya dalam bidang perniagaan memberi faedah kepada matlamat peribadi seseorang usahawan?

  answer choices

  Dapat melaksanakan tanggungjawab sosial perniagaan

  Menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada masyarakat


  Memberi kebebasan mengurus kehidupan harian diri dan keluarga

  Dapat menghasilkan pelbagai produk yang memenuhi keperluan pengguna

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  Rajah di bawah ini berkaitan dengan kelebihan menjadi usahawan.

  Manakah yang benar tentang X?

  answer choices

  Sumber pendapatan diri dan keluarga

  Memeberikan pelbagai produk dan perkhidmatan

  Dapat memperkenalkan produk tempatan ke pasaran antarabangsa

  Mempunyai kelebihan yang dapat diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain.

 • Question 36
  30 seconds
  Q.

  Antara perniagaan berikut, milikan perniagaan yang manakah tertakluk di bawah Akta

  Pendaftaran Perniagaan 1956?

  answer choices

  Koperasi Nelayan

  Restoren Mohd Rafi

  Sime Darby Berhad

  Wira Digital Sdn Bhd


 • Question 37
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan 2 maklumat yang perlu dilengkapkan oleh usahawan untuk memperbadankan syarikat persendirian di bawah Akta Syarikat 2016?

  answer choices

  Status kewangan

  Alamat cawangan

  Nama syarikat

  Maklumat saham syarikat

 • Question 38
  30 seconds
  Q.

  Apakah dokumen rujukan bagi merekod aktiviti jualan secara kredit yang dilakukan dalam urusniaga perniagaan?

  answer choices

  Memo

  Resit Rasmi

  Invois

  Bil tunai

 • Question 39
  30 seconds
  Q.

  Butiran yang manakah dalam Penyata Aliran Tunai dikategorikan sebagai penerimaan perniagaan?

  answer choices

  Gaji

  Jualan

  Belanja utiliti

  Belian bahan mentah

 • Question 40
  30 seconds
  Q.

  Apakah kepentingan Rancangan Perniagaan kepada peniaga?

  answer choices

  Mencari pekerjaan yang baharu

  Memberi panduan untuk pinjaman


  Merancang keperluan sumber perniagaan

  Membuat pelaburan untuk sesebuah perniagaan

Report Quiz
Join a game