TRIAL KIMIA N9 2019
18 days ago
j4444
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
50 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakah mewakili susunan zarah bagi karbon?

  answer choices
 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakah betul tentang asid lemah?

  answer choices

  Mempunyai nilai pH2

  Mengion separa dalam air

  Tidak bertindak balas dengan alkali

  Kepekatan ion hidrogen adalah tinggi

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakah merupakan garam tak terlarutkan?

  answer choices

  Kuprum(Il) karbonat

  Kalsium klorida

  Plumbum(Il) nitrat

  Zink sulfat

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Rajah 1 menunjukkan susunan elektron kalsium oksida.

  Antara berikut,yang manakah benar mengenai kalsium oksida?

  answer choices

  Atom kalsium memindahkan elelctron kepada atom oksigen

  Atom kalsium menerima elelctron

  Atom oksigen membebaskan elelctron

  Atom kalsium berkongsi elektron dengan atom oksigen

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Apakah maksud formula molekul?

  answer choices

  Formula yang menunjukkan bagaimana atom setiap unsur terikat

  Formula yang menunjukkan bilangan sebenar atom setiap unsur dalam sebatian

  Formula yang menunjukkan nisbah teringkas setiap atom unsur dalam sebatian

  Formula yang menunjukkan jenis unsur dalam sebatian

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Rajah manakah yang menunjukkan susunan radas bagi sel Daniell?

  answer choices
 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Asid sulfurik, H₂SO₄ dihasilkan dalam industri melalui Proses sentuh.

  Apakai mangkin yang digunakan dalam proses ini?

  answer choices

  Vanadium (V) oksida

  Kuprum (Il) sulfat

  Nikel

  Ferum

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Jadual I menunjukkan isi padu gas karbon dioksida yang terkumpul dalam masa 3 minit

  pada sela masa 30 saat.

  Berapakah kadar tindak balas purata eksperimen tersebut?

  answer choices

  0.25 cm³s⁻¹

  0.30 cm³s⁻¹

  0.38 cm³s⁻¹

  0.43 cm³s⁻¹

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang berlaku semasa proses pengoksidaan ?

  answer choices

  Kehilangan oksigen

  Menerima hidrogen

  Menderma elektron

  Pengurangan nombor pengoksidaan

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakah isomer bagi butena?

  answer choices
 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  Maklumat berikut merupakan penemuan oleh seorang saintis

  Unsur-unsur di bahagikan kepada beberapa kumpulan

  Setiap unsur dalam satu kumpulan mempunyai sifat kimia yang sama

  Jisim atom unsur di tengah hampir sama dengan purata jisim atom dan unsur yang lain dalam setiap triad

  Siapakah saintis ini ?

  answer choices

  Antoine Lavoisier

  Johann Dobereiner

  John Newlands

  Lothar meyer

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  Rajah 2 menunjukkan gambar rajah profil tenaga bagi tindak balas antara P dan Q.

  Haba tindak balas, ΔH bagi tindak balas adalah -Z kJ mol⁻¹.

  Antara berikut, yang manakah mewakili niIai Z?

  answer choices

  x

  y

  ( x - y )

  ( y - x )

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  Kation manakah yang hadir di dalam air liat ?

  answer choices

  Mg²⁺

  Zn²⁺

  Pb²⁺

  Sn²⁺

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  Antara berikut,yang manakah betul mengenai elektron?

  answer choices

  Zarah subatom neutral

  Mempunyai jisim yang sama seperti proton

  Terletak di dalam nukleus suatu atom

  Terlibat dalam tindakbalas kimia

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  Rajah 3 menunjukkan susunan elektron bagi atom bagi unsur x dan y.

  Unsur-unsur ini terletak pada kala yang sama dalam Jadual Berkala Unsur.

  Antara berikut, yang manakah menerangkan pernyataan ini?

  answer choices

  Mempunyai lapan elektron dalam petala kedua

  Mempunyai bilangan elektronvalens yang sama

  Mempunyai sifat kimia yang sama

  Mempunyai tiga petala berisi elektron

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  Antara sebatian berikut yang manakah terdiri daripada zarah-zarah yang ditarik oleh daya van der Waals?

  answer choices

  Natrium metanoat

  Etil etanoat

  Argentum klorida

  Ammonium nitrat

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  Rajah menuniukkan susunan radas bagi elektrolisis X.

  Antara berikut, yang manakah X ?

  answer choices

  Larutan gula

  Minyak masak

  Cuka

  Kerosin

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  Antara cara-cara berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menghalang

  pengaratan ?

  I Disimpan dalam beg vakum

  II Cat permukaan besi

  III Lilit Ferum dengan jalur kuprum

  IV Merendamkan ferum di dalam larutan beralkali

  answer choices

  III dan IV

  II dan IV

  I dan II

  I dan III

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  Jadual 2 menunjukkan pemerhatian bagi dua tindak balas kimia.

  Antara bahan berikut, yang manakah Q ?

  answer choices

  Barium nitrat

  Kuprum nitrat

  Argentum nitrat

  Plumbum(II) nitrat

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  Berikut menunjukkan satu pernyataan tentang proses Sentuh

  Antara berikut,yang manakah menerangkan pernyataan di atas?

  answer choices

  Tindak balas B tersebut memerlukan tenaga pengaktifan yang lebih tinggi

  Kepekatan asid sulfurik yang dihasilkan adalah lebih rendah

  Tindak balas tersebut sangat etrsotermik dan mungkin menghasilkan wap berasid

  Gas sulfur trioksida lebih larut dalam asid sulfurik pekat berbanding air

 • Question 21
  60 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakah tindak balas perlahan?

  answer choices

  Pengaratan

  Peneutralan

  Pemendakan

  Pembakaran

 • Question 22
  60 seconds
  Q.

  Antara bahan berikut, yang manakah menghalang penggumpalan lateks?

  answer choices

  Etil etanoat

  Larutan natrium klorida

  Etanol

  Larutan ammonia

 • Question 23
  60 seconds
  Q.

  Berikut ialah persamaan kimia bagi Proses Haber.

  Apakah fungsi besi dalam proses itu?

  answer choices

  Untuk meningkatkan kuantiti ammonia

  Untuk mengurangkan suhu yang digunakan dalam proses itu

  Untuk mengurangkan jumlah hidrogen dan nitrogen yang digunakan dalam tindak balas

  Untuk meningkatkan perlanggaran berkesan hidrogen dan nitrogen dalam proses itu

 • Question 24
  60 seconds
  Q.

  Rajah 5 menunjukkan pemerhatian bagi satu eksperimen.

  Apakah L?

  answer choices

  Ammonium klorida

  Natrium Klorida

  Natrium hidroksida

  Ammonium nitrat

 • Question 25
  60 seconds
  Q.

  Keberkesanan tindakan pencucian sabun dalam air liat lebih rendah berbanding dalam air lembut,

  Antara berikut, yang manakah menerangkan pernyataan di atas?

  answer choices

  Sabun kurang larut dalam air liat

  Sabun membentuk garam tidak terlarut dengan ion kalsium dan ion magnesium

  Sabun terurai separa lengkap dalam air liat

  Zarah sabun membentuk ion komplek dengan ion ammonium dalam air liat

 • Question 26
  60 seconds
  Q.

  Rajah 6 menunjukkan susunan elektron bagi atom Z.

  Berapakah bilangan proton yang terdapat dalam nukleus atom Z?

  answer choices

  2

  3

  5

  7

 • Question 27
  60 seconds
  Q.

  Baju hujan diperbuat daripada polimer sintetik, polivinil klorida.

  Antara berikut, yang manakah formula struktur monomer

  tersebut?

  answer choices
 • Question 28
  60 seconds
  Q.

  Jadual 3 menunjukkan nombor proton unsur X,Y dan Z.

  Antara berikut, yang manakah benar tentang unsur - unsur tersebut ?

  answer choices

  Saiz atom X adalah terbesar diikuti oleh Y dan Z

  Mempunyai bilangan petala berisi elektron yang sama

  Kereaktifan semakin berkurang dalam turutan X, Y dan Z

  Bertindak balas dengan gas oksigen untuk membentuk oksida bes

 • Question 29
  60 seconds
  Q.

  Jadual 4 menunjukkan nombor proton bagi enam jenis unsur P, Q, R, S, T dan U.

  Antara pasangan unsur berikut, yang manakah boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan larutan akueus?

  answer choices

  P dan Q

  P dan R

  R dan T

  S dan U

 • Question 30
  60 seconds
  Q.

  Rajah 7 menunjukkan formula struktur bagi sebatian X.

  Apakah nama bagi sebatian X?

  answer choices

  2 - metillbut - 2 - ena

  2 - metilpent - 2 - ena

  3 - metilpent - 2 - ena

  3 - metillbut - 2 - ena

 • Question 31
  60 seconds
  Q.

  Rajah 8 menunjukkan elektrosis larutan Y 1.0 mol dm⁻³ dengan menggunakan elektrod

  karbon.

  Antara berikut, yang manakah larutan Y ?

  answer choices

  Natrium nitrat

  Natrium klorida

  Kuprum (II) nitrat

  Kuprum (II) klorida

 • Question 32
  60 seconds
  Q.

  Pemanasan X karbonat menghasilkan X oksida yang berwarna kuning semasa panas

  dan putih semasa sejuk.

  Apakah X?

  answer choices

  Zink

  Plumbum

  Argentum

  Kuprum

 • Question 33
  60 seconds
  Q.

  Rajah 9 menunjukkan beberapa tindak balas berkaitan dengan asid X.

  Asid X mempunyai banyak kegunaan.

  Antara berikut, yang manakah kegunaan asid X ?

  answer choices

  Pembuatan gentian sentetik

  Pembuatan paip air

  Pembuatan gelatin

  Pembuatan sabun

 • Question 34
  60 seconds
  Q.

  Persamaan berikut mewakili satu tindak balas kimia.

  Antara berikut, graf manakah yang boleh menunjukkan kadar bagi tindak balas ini?

  answer choices
 • Question 35
  60 seconds
  Q.

  Rajah 10 menunjukkan empat larutan berbeza dengan kepekatan yang sama di dalam

  makmal.

  Antara larutan berikut, yang manakah disusun secara menaik bagi nilai pH?

  answer choices

  P → Q → R → S

  P → Q → S → R

  S → R → Q → P

  R → S → P → Q

 • Question 36
  60 seconds
  Q.

  Apakah nombor pengoksidaan sulfur dalam sulfur trioksida ?

  answer choices

  -6

  -2

  +2

  +6

 • Question 37
  60 seconds
  Q.

  Persamaan berikut menunjukkan penyesaran logam Y daripada larutan garamnya.

  Apakah logam X dan logam Y ?

  answer choices

  X Magnesium

  Y Argentum

  X Magnesium

  Y Zink

  X Argentum

  Y Magnesium

  X Zink

  Y Magnesium

 • Question 38
  60 seconds
  Q.

  Rajah 11 menunjukkan ramuan dalam ais krim berperisa mangga.

  Antara berikut, yang manakah digunakan sebagai penstabil X ?

  answer choices

  Garam

  Lesitin

  Tartazin

  Natrium sitrat

 • Question 39
  60 seconds
  Q.

  Ion Q²⁻ mempunyai susunan elektron 2.8.

  Antara berikut, yang manakah susunan elektron bagi atom Q?

  answer choices
 • Question 40
  120 seconds
  Q.

  Berapakah bilangan mol ion ferum (III) yang terdapat dalam 16 g ferum (III) oksida ?

  [ Jisim atom relatif : O = 16, Fe = 56 ]

  answer choices

  0.20 mol

  0.22 mol

  0.30 mol

  0.66 mol

 • Question 41
  60 seconds
  Q.

  Jadual 5 menunjukkan keputusan eksperimen bagi mengkaji sifat oksida W, X, Y dan Z.

  Unsur-unsur tersebut terletak dalam Kala 3 Jadual Berkala Unsur.

  Antara berikut, yang manakah unsur yang paling elektronegartif ?

  answer choices

  W

  X

  Y

  Z

 • Question 42
  60 seconds
  Q.

  Ion Y³⁻ mempunyai 18 elektron. Bilangan neutron atom Y adalah 16.

  Apakah nombor nukleon bagi unsur Y?

  answer choices

  15

  18

  31

  34

 • Question 43
  60 seconds
  Q.

  Jadual 6 menuniukkan nilai voltan yang direkoad apabila seorang pelajar menggunakan

  kuprum dan ferum untuk membina satu sel kimia ringkas.

  Jika pelaiar tersebut ingin mendapatkan nilai voltan yang lebih besar, logam yang

  manakah sesuai digunakan pada terminal negatif ?

  I Stanum

  II Aluminium

  III Argentum

  IV Magnesium

  answer choices

  I dan II

  I dan III

  II dan IV

  III dan IV

 • Question 44
  120 seconds
  Q.

  Rajah 12 menunjukkan satu aktiviti yang dilakukan oleh pelajar-pelajar SMK Wawasan.

  Berapakah kepekatan asid X di dalam pipet?

  answer choices

  0.1 mol dm⁻³

  0.2 mol dm⁻³

  1.0 mol dm⁻³

  2.0 mol dm⁻³

 • Question 45
  120 seconds
  Q.

  Logam X berlebihan bertindak balas dengan 50 cm³ asid Y 1.0 mol dm⁻³ menghasilkan 1.2 dm³ gas hidrogen.

  Antara berikut, yang manakah persamaan kimia yang mungkin untuk tindak balas ini?

  [ Jisim atom relatif ; H = 1 , isipadu 1 mol gas dalam keadaan bilik = 24 dm³ ]

  answer choices

  Mg + 2HNO₃ → MgCl₂ + H₂

  Mg + H₂SO₄ → MgSO₄ + H₂

  2Al + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂

  2Al + 6CH₃COOH → 2(CH₃OO)₃Al + H₂

 • Question 46
  60 seconds
  Q.

  Rajah 13 menunjukkan dua situasi di mana air panas dan air sejuk dituangkan ke dalam

  dua bikar berlainan yang mengandungi jisim gula yang sama.

  Gula di dalam Bikar A melarut dengan lebih cepat berbanding gula dalam Bikar B.

  Antara pernyataan berikut,yang manakah menerangkan situasi di atas?

  answer choices

  Tenaga pengaktifan direndahkan

  Kepekatan gula meningkat

  Bilangan zarah di dalam gula meningkat

  Tenaga kinetik zarah di dalam gula meningkat

 • Question 47
  120 seconds
  Q.

  Rajah 14 menunjukkanformula struktur bagi sebatian X.

  Berapakah peratus jisim karbon dalam sebatian X?

  [ Jisim atom relatif H = 1, C = 12 ]

  answer choices

  14.29%

  16.67%

  68.57%

  85.71%

 • Question 48
  60 seconds
  Q.

  10.0 g serbuk zink ditambahkan kepada 50.0 cm³ larutan kuprum (II) nitrat 0.2 mol dm⁻³.

  Suhu campuran meningkat sebanyak 15.0 °C .

  Berapakah haba penyesaran kuprum oleh zink?

  [ Jisim atom relatif : Zn= 65, Muatan haba tentu larutan = 4.2 J g⁻¹ °C⁻¹ ]

  answer choices

  ∆H = + 20.45 kJ mol⁻¹

  ∆H= - 20.45 kJ kJ mol⁻¹

  ∆H= + 315.00 kJ mol⁻¹

  ∆H = - 315.00 kJ mol⁻¹

 • Question 49
  60 seconds
  Q.

  Rajah 15 menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan

  untuk mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak.

  Antara pernyataan berikut, yang manakah betul ?

  answer choices

  Ion Fe²⁺ diturunkan

  Larutan kalium dikromat (VI) berasid ialah agen penurunan

  Larutan kalium dikromat (VI) berasid berubah warna dari jingga kepada hijau

  Elektron dipindahkan dari larutan kalium dikromat (VI) berasid kepada larutan ferum( Il) sulfat

 • Question 50
  120 seconds
  Q.

  Antara sebatian karbon berikut yang manakah terbakar menghasilkan paling banyak jelaga?

  [ Jisim atom relatif: H = 1, C= 12, O = 16 ]

  answer choices

  C₆H₆

  C₆H₁₀

  C₆H₁₄O

  C₆H₁₂O

Report Quiz
Join a game