Населення Європи
25 days ago
mayja
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
12 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Діяльність органів державного управління і соціальних інститутів, спрямована на створення сталих кількісних та якісних параметрів відтворення населення з метою подолання негативних демографічних тенденцій – це…

  answer choices

  демографічна політика

  депопуляція

  смертність

  демографічний перехід

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Процес поширення міських форм і умов життя на сільську місцевість – це…

  answer choices

  джентрифікація

  урбанізація

  рурбанізація

  агломерація

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  До якої мовної сім'ї належать німецька, польська та англійська мови?

  answer choices

  сино-тибетської

  картвельської

  алтайської

  індоєвропейської

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Провідні фінансові, ділові та політичні центри, які визначають характер глобальних потоків товарів, послуг і капіталу – це…

  answer choices

  агломерації

  світові порти

  світові міста

  блакитні банани

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Яка панівна релігія у Європі?

  answer choices

  синтоїзм

  християнство

  іслам

  буддизм

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Виберіть три країни Європи в яких населення зменшується найшвидшими темпами.

  answer choices

  Ірландія

  Греція

  Литва

  Молдова

  Латвія

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Реконструкція і оновлення будівель в раніше непривабливих частинах міста та асоційований з ними переїзд до району багатших мешканців – це…

  answer choices

  джентрифікація

  агломерація

  рурбанізація

  урбанізація

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Яка агломерація є моноцентричною?

  answer choices

  Великий Лондон

  Рейнсько-Рурська

  Рандстад

  Фламандський діамант

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Механічні переміщення людей через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди, на більш-менш тривалий час або з регулярним поверненням до нього – це…

  answer choices

  міграція населення

  демографічний перехід

  статево-вікова піраміда

  природний приріст

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Виберіть з переліку країну яка має в Європі найвищий природний приріст?

  answer choices

  Норвегія

  Ірландія

  Великобританія

  Україна

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Виберіть з переліку світових міст альфа - місто?

  answer choices

  Берлін

  Київ

  Лондон

  Глазго

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  В Європі існує 36 міст- міліонерів, з переліку виберіть місто - мультиміліонер ...

  answer choices

  Лондон

  Мадрид

  Варшава

  Париж

Report Quiz
Join a game