Bahan Buatan dalam Industri (Kimia : Bab 9 Tingkatan 4)
a month ago
gangauma.n
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
21 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Kenalpasti formula asid sulfurik

  answer choices

  H2SO3

  HSO4

  H2SO4

  H4SO

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Kenalpasti satu kegunaan ammonia

  answer choices
 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Apakah proses industri yang menghasilkan asid sulfurik ?

  answer choices

  Proses Ostwald

  Proses Saponifikasi

  Proses Haber

  Proses Sentuh

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Dalam bekas mangkin, sulfur dioksida dan oksigen berlebihan disalurkan melalui mangkin X pada suhu 450 o C dan tekanan 1 atm untuk menghasilkan sulfur trioksida. Apakah mangkin X ?

  answer choices

  vanadium (V) oksida

  besi

  kuprum sulfat

  nikel

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Dalam bekas penyerap, sulfur trioksida dilarutkan dalam asid sulfurik pekat. Nyatakan hasil dalam bekas penyerap.

  answer choices

  H2S2O7 oleum

  H2SO4 asid sulfurik pekat

  H3SO7 oleum

  HSO3 asid sulfurus

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Sulfur dioksida merupakan salah satu hasil sampingan Proses Sentuh yang mencemarkan alam sekitar. Kenalpasti kesan buruk gas ini . [ ada lebih dari 1 jawapan]

  answer choices

  menyebabkan masalah pernafasan seperti batuk dan sesak nafas

  apabila bertindakbalas dengan air hujan dan oksigen menghasilkan hujan asid yang mengakis bangunan

  meningkatkan pH tanah sehingga tanaman rosak

  hidupan akuatik mati kerana tasik dan sungai bersifat asid

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Berapakah nisbah campuran gas nitrogen kepada gas hidrogen mengikut isipadu yang dialirkan ke dalam pemampat untuk Proses Haber?

  answer choices

  1:2

  1:1

  2:1

  1:3

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Apakah keadaan optimum untuk penghasilan ammonia dalam proses industri .

  answer choices

  Suhu 200 o C, mangkin nikel dan tekanan 1 atm

  Suhu 200 o C, mangkin besi dan tekanan 450 atm

  Suhu 450 o C, mangkin nikel dan tekanan 1 atm

  Suhu 450 o C, mangkin besi dan tekanan 200 atm

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Hitung peratus nitrogen dalam baja ammonium sulfat . [ JAR : N=14, H=1, S=32, O=16 ]

  answer choices

  18 %

  21 %

  38 %

  66 %

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Apakah tujuan pengaloian ? [ Lebih dari 1 jawapan]

  answer choices

  mencegah kakisan logam

  meningkat kekuatan dan kekerasan logam tulen

  meningkat kekenyalan bahan

  membaiki rupa bentuk logam

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Yang mana antara berikut bukan contoh aloi.

  answer choices

  germanium

  duralumin

  keluli

  loyang

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Gambarajah menunjukkan susunan atom dalam logam tulen berbanding susunan atom dalam aloi. Bagaimana kehadiran unsur lain dalam sesuatu logam mengubah sifat logam itu ?

  answer choices

  atom asing mengisi tempat kosong antara atom logam dan mengubah keadaan fizik logam tersebut

  atom asing memudahkan logam tulen ditempa kerana saiz atom berbeza

  atom asing menyukarkan penggelongsoran lapisan atom berlaku dan menjadikannya sifat aloi lebih kuat dan keras

  atom asing menyebabkan sifat kimia logam berubah kerana aloi tidak tulen lagi

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Alat muzik ini diperbuat dari aloi loyang . Apakah komposisi loyang ?

  answer choices

  Kuprum dan stanum

  Stanum , kuprum dan antimoni

  Kuprum dan zink

  Ferum dan karbon

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Apakah itu proses P

  answer choices

  penyahpolimeran

  pengoksidaan

  pempolimeran

  pengoksidaan

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Berikut adalah contoh polimer sintetik kecuali

  answer choices

  poliisoprena

  perspeks

  polipropena

  polistirena

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Mengapakah penggunaan plastik / polimer sintetik perlu dihentikan berdasarkan poster ini ?

  answer choices

  Plastik apabila terbakar membebaskan gas toksik

  Plastik tidak mudah terbiodegradasi

  Plastik mahal dan membazirkan wang

  Plastik menyerap air persekitaran habitat penyu

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Kaca ini sesuai untuk membuat alat masakan kerana sangat tahan haba dan mempunyai pekali pengembangan terma yang rendah

  answer choices

  kaca silika terlakur

  kaca soda kapur

  kaca plumbum

  Kaca borosilikat

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Apakah bahan yang tidak dibuat dibuat dari seramik

  answer choices

  kaca mata

  jubin

  pasu berliang

  bata

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Apakah kegunaan bahan komposit ini ? [ lebih dari 1jawapan]

  answer choices

  sistem penyimpan tenaga bermagnet

  panel paparan maklumat

  kabel telekomunikasi

  dalam endoskop

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Kereta api laju menggunakan bahan komposit super konduktor iaitu aloi sebatian logam atua seramik oksida logam. Apakah sifat utama superkonduktor

  answer choices

  boleh mengalir elektrik dengan baik

  sensitif dan stabil dari segi kimia

  tiada rintangan elektrik

  tahan beban yang berat

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  Apakah bahan kimia yang penting dalam kaca fotokromik

  answer choices

  silika

  argentum

  aluminosilikat

  argentum klorida

Report Quiz
Join a game