Powstanie monarchii stanowych
a year ago
ania1712
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (10 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Za rządów którego władcy Niemiec wzrosła przewaga władzy świeckiej nad papieską?

  answer choices

  Fryderyka I Barbarossy

  Karola IV Luksemburskiego

  Fryderyka II Augusta

  Ryszarda Lwie Serce

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Od którego wieku w Europie zaczęły się kształtować stany społeczne?

  answer choices

  od XII w.

  od XIII w.

  od XIV w.

  od XV w.

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która dynastia rządziła we Francji od X w.?

  answer choices

  Plantagenetów

  Luksemburczyków

  Hohenstaufów

  Kapetyngów

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który stan tracił swoje uprawnienia na mocy konstytucji clarendońskich?

  answer choices

  duchowieństwa

  szlachta

  mieszczaństwo

  chłopi

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku ogłoszono Wielką Kartę Swobód?

  answer choices

  w 1164 r.

  w 1215 r.

  w 1265 r.

  w 1302 r.

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który władca przegrał bitwę pod Bouvines?

  answer choices

  Filip II August

  Ludwik IX Święty

  Jan bez Ziemi

  Henryk II Plantagenet

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakiej reformy NIE WPROWADZONO za rządów Filipa IV Pięknego?

  answer choices

  zwołanie Stanów Generalnych

  ujednolicenie systemu monetarnego

  wprowadzenie zasady suwerenności państwa

  nałożenie dodatkowych podatków na duchownych

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kto ogłosił Złotą bullę?

  answer choices

  Fryderyk II

  Rudolf Habsburg

  Karol IV Luksemburski

  Ludwik IX Święty

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ilu elektorów wybierało władcę Niemiec?

  answer choices

  5

  6

  7

  8

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gdzie, zgodnie z postanowieniami Złotej Bulli, miała odbywać się elekcja władcy Niemiec?

  answer choices

  w Akwizgranie

  we Frankfurcie nad Menem

  w Rzymie

  w Pradze

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game