semestrul II - clasa a VII-a
5 months ago
helene_p20_41642
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
12 QuestionsShow answers
  • Question 1
    60 seconds
    Q.

    Rezultatul calculului -12x6y3 : (-4x3y) + x3y2

    answer choices

    3x3y2

    -2x2y3

    4x3y2

  • Question 2
    45 seconds
    Q.

    Soluţia ecuaţiei 5 - x = 7 este

    answer choices

    5

    -2

    2

    1/2

  • Question 3
    45 seconds
    Q.

    (sin75o)2 + (cos75o)2 + tg45o =

    answer choices

    2

    1

    3/2

  • Question 4
    30 seconds
    Q.

    Este adevărată sau falsă afirmaţia "(a-b)2 = a2-b2" ?

    answer choices

    Adevărat

    Fals

  • Question 5
    120 seconds
    Q.

    Să se calculeze lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic dacă lungimile catetelor sunt de 6 cm şi de 8 cm

    answer choices

    14 cm

    100 cm

    10 cm

    48 cm

  • Question 6
    120 seconds
    Q.

    Rezolvaţi ecuaţia |3 - 2x|= 5

    answer choices

    x = -1

    x = 4

    x = -1 şi x = -4

    x = -1 şi x = 4

  • Question 7
    180 seconds
    Q.

    Perimetrul unui dreptunghi este de 54 cm. Aflaţi aria dreptunghiului ştiind că lungimea dreptunghiului este egală cu dublul lăţimii

    answer choices

    162 cm2

    27 cm2

    108 cm2

  • Question 8
    180 seconds
    Q.

    Rezolvaţâi inecuaţia (2x+1)2 - (x-2)2 < 3(x+2)(x-2)+25

    answer choices

    x<2

    x>2

    x<9/2

    x<-2

  • Question 9
    60 seconds
    Q.

    Determinaţi numerele reale x şi y dacă (x+1)2 + (y-2)2 = 0

    answer choices

    x = 1 şi y = 2

    x = -1 şi y = 2

    x = -1 şi y = 2

    x = 1 şi y = -2

  • Question 10
    180 seconds
    Q.

    În triunghiul ABC dreptunghic în A avem AB = 15 cm şi tgB = 4/3. Aflaţi cateta AC

    answer choices

    20 cm

    25 cm

    75 cm

  • Question 11
    180 seconds
    Q.

    În triunghiul ABC dreptunghic în A avem AB = 15 cm şi AC = 20 cm. Aflaţi lungimea ipotenuzei BC

    answer choices

    18 cm

    25 cm

    35 cm

  • Question 12
    180 seconds
    Q.

    În triunghiul ABC dreptunghic în A avem AC = 20 cm şi BC = 25 cm. Să se afle cosC

    answer choices

    5/4

    4/5

Report Quiz
Join a game