semestrul II - clasa a VII-a
5 months ago
helene_p20_41642
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
12 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului -12x6y3 : (-4x3y) + x3y2

  answer choices

  3x3y2

  -2x2y3

  4x3y2

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  Soluţia ecuaţiei 5 - x = 7 este

  answer choices

  5

  -2

  2

  1/2

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  (sin75o)2 + (cos75o)2 + tg45o =

  answer choices

  2

  1

  3/2

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Este adevărată sau falsă afirmaţia "(a-b)2 = a2-b2" ?

  answer choices

  Adevărat

  Fals

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  Să se calculeze lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic dacă lungimile catetelor sunt de 6 cm şi de 8 cm

  answer choices

  14 cm

  100 cm

  10 cm

  48 cm

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  Rezolvaţi ecuaţia |3 - 2x|= 5

  answer choices

  x = -1

  x = 4

  x = -1 şi x = -4

  x = -1 şi x = 4

 • Question 7
  180 seconds
  Q.

  Perimetrul unui dreptunghi este de 54 cm. Aflaţi aria dreptunghiului ştiind că lungimea dreptunghiului este egală cu dublul lăţimii

  answer choices

  162 cm2

  27 cm2

  108 cm2

 • Question 8
  180 seconds
  Q.

  Rezolvaţâi inecuaţia (2x+1)2 - (x-2)2 < 3(x+2)(x-2)+25

  answer choices

  x<2

  x>2

  x<9/2

  x<-2

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Determinaţi numerele reale x şi y dacă (x+1)2 + (y-2)2 = 0

  answer choices

  x = 1 şi y = 2

  x = -1 şi y = 2

  x = -1 şi y = 2

  x = 1 şi y = -2

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  În triunghiul ABC dreptunghic în A avem AB = 15 cm şi tgB = 4/3. Aflaţi cateta AC

  answer choices

  20 cm

  25 cm

  75 cm

 • Question 11
  180 seconds
  Q.

  În triunghiul ABC dreptunghic în A avem AB = 15 cm şi AC = 20 cm. Aflaţi lungimea ipotenuzei BC

  answer choices

  18 cm

  25 cm

  35 cm

 • Question 12
  180 seconds
  Q.

  În triunghiul ABC dreptunghic în A avem AC = 20 cm şi BC = 25 cm. Să se afle cosC

  answer choices

  5/4

  4/5

Report Quiz
Join a game