Teza pe semestrul al II lea la clasa a VII a
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
16 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului ( x + 1)2 este …:

  answer choices

  x2 +1

  x2+2x+1

  2x+1

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Calculând ( 2x + 3) ( 2x – 3 ) se obţine …

  answer choices

  4x2-9

  2x2-9

  4x2+9

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Înălţimea dusă din vârful unghiului drept este …

  answer choices

  jumătate din ipotenuză

  semiprodusul catetelor

  produsul catetelor raportat la ipotenuză

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Ipotenuza unui triunghi dreptunghi cu catetele de 12 cm şi 16 cm este …

  answer choices

  20 cm

  28 cm

  4√̅7 cm

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Soluţiile în Z ale ecuaţiei | x | = 1 sunt …

  answer choices

  { 1 }

  { -1 }

  { 1, -1 }

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  În triunghiul dreptunghic ΔABC, m (< A ) = 90º, AB = 12 cm , AD înălţime, iar BD = 8 cm . Aflaţi pe BC.

  answer choices

  26 cm

  18 cm

  24 cm

 • Question 7
  180 seconds
  Q.

  În triunghiul dreptunghic ΔABC, m (< A ) = 90º, AB = 12 cm , AD înălţime, iar BD = 8 cm . Aflaţi pe AC

  answer choices

  6√̅5 cm

  4√̅1̅3̅ ̅ cm

  4√̅1̅7̅ cm

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  Aria unui triunghi echilateral de latură 2 cm este …

  answer choices

  6√̅3̅ cm2

  1,5 cm2

  √̅3̅ cm2

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Într-un triunghi dreptunghic sinusul unui unghi este raportul dintre …

  answer choices

  cateta alăturată / ipotenuză

  cateta opusă / ipotenuză

  cateta opusă / cateta alăturată

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Descompunerea în factori pentru x2 - 5x + 6 este …

  answer choices

  ( x - 2 )(x - 3 )

  ( x - 2 )(x + 3 )

  ( x + 2 )(x + 3 )

 • Question 11
  300 seconds
  Q.

  Calculând expresia ( x + 1 )2 – 2( x +1 ) ( x - 2 ) + ( x – 2 )2 se obţine …

  answer choices

  ( 2x - 3 )2

  9

  ( 2x + 3 )2

 • Question 12
  300 seconds
  Q.

  Calculând măsurile unghiurilor unui triunghi ΔABC înscris în cerc ale cărui laturi determină arcele AB, BC şi AC, cu măsuri pentru primele două de 140º şi 120º, se cere care este m ( < A ) ?

  answer choices

  60º

  120º

  90º

 • Question 13
  300 seconds
  Q.

  Calculând măsurile unghiurilor unui triunghi ΔABC înscris în cerc ale cărui laturi determină arcele AB, BC şi AC, cu măsuri pentru primele două de 140º şi 120º, se cere care este m ( < B ) ?

  answer choices

  70º

  60º

  50º

 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  O coardă CD este perpendiculară pe diametrul AB al cercului cu centrul în O. Cele două segmente determinate pe diametru sunt de 8 cm şi respective 2 cm.

  Aflaţi lungimea coardei CD.

  answer choices

  6 cm

  8 cm

  12 cm

 • Question 15
  300 seconds
  Q.

  1. O coardă CD este perpendiculară pe diametrul AB al cercului cu centrul în O. Cele două segmente determinate pe diametru sunt de 8 cm şi respective 2 cm. Aflaţi aria patrulaterului ADBC.

  answer choices

  40 cm2

  30 cm2

  60 cm2

 • Question 16
  300 seconds
  Q.

  O coardă CD este perpendiculară pe diametrul AB al cercului cu centrul în O. Cele două segmente determinate pe diametru sunt de 8 cm şi respective 2 cm.

  Aflaţi perimetrul patrulaterului ADBC

  answer choices

  10√̅5̅ cm

  20√̅5̅ cm

  12√̅5̅ cm

Report Quiz
Join a game