Teza pe semestrul al II lea la clasa a VI a
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
18 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Calculaţi: ( -25 ) ∙ ( -4 ) =

  answer choices

  -100

  100

  80

  -80

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Calculaţi: ( -4 )4 : ( -4 )3 =

  answer choices

  -4

  4

  8

  4/3

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Efectuaţi : 3 ∙ ( -4 ) + ( -2 ) ∙ ( -3 ) =

  answer choices

  18

  -6

  30

  24

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  1. Efectuaţi : [ ( -5 ) ∙ 22 - 3 ∙ ( -1 ) ] : ( -17 ) =

  answer choices

  -12

  23/17

  0

  1

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Centrul cercului înscris în triunghi se află la intersecţia …

  answer choices

  mediatoarelor

  medianelor

  bisectoarelor

  înălţimilor

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Mediana unui triunghi împarte triunghiul în două triunghiuri …

  answer choices

  echivalente

  congruente

  diferite

  identice

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Aflaţi <B şi <C ale unui triunghi isoscel ΔABC, ştiind că <A = 40º.

  answer choices

  < B = < C = 70º

  < B = < C = 40º

  < B = < C = 80º

  < B = < C = 50º

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  Calculaţi aria unui triunghi dreptunghic cu catetele de 3 cm şi 4 cm.

  answer choices

  7 cm2

  6 cm2

  3,5 cm2

  12 cm2

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Determinaţi elementele lui A, A = { x ϵ Z | 1 / ( x+1 ) ϵ Z }.

  answer choices

  A = { 0, 1 }

  A = { 1, - 1 }

  A = { 0, - 1 }

  A = { 0, - 2 }

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  Într-un triunghi dreptunghic cu ipotenuza de 13 cm, mediana corespunzătoare ipotenuzei are … cm.

  answer choices

  10 cm

  6,5 cm

  6 cm

  13 cm

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  Un triunghi isoscel cu un unghi de 60º este un triunghi …

  answer choices

  dreptunghic

  oarecare

  echilateral

  isoscel

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  Un triunghi dreptunghic isoscel are unghiurile ascuţite fiecare cu măsura de …

  answer choices

  30º

  45º

  60º

  35º

 • Question 13
  300 seconds
  Q.

  1. Calculaţi : [ 9/25 ∙ ( - 5/3 ) +2,5 : ( -1/4 ) ] : 10,6.

  answer choices

  0

  -1

  1

  10,6

 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  Aflaţi x ϵ Q din : ( 2/3 ) x + ( x + 1 ) / 2 - 5 = 1/2 - x /3.

  answer choices

  4

  0

  -1

  3

 • Question 15
  300 seconds
  Q.

  În triunghiul ΔABC se duc bisectoarele unghiurilor B şi C care se taie în I. Măsura < BIC este de 130º. Aflaţi măsura < A.

  answer choices

  50º

  60º

  80º

  55º

 • Question 16
  300 seconds
  Q.

  În triunghiul ΔABC, dreptunghic în A, C = 30º, AB = 12 cm se construieşte mediana AM. Calculaţi perimetrul triunghiului ABM.

  answer choices

  24 cm

  48 cm

  36 cm

  60 cm

 • Question 17
  300 seconds
  Q.

  Pe laturile triunghiului ΔABC isoscel ( AB = AC ) se construiesc în exterior triunghiurile echilaterale ΔABD şi ΔACE. Comparaţi DC cu BE.

  answer choices

  DC > BE

  DC < BE

  DC = BE

 • Question 18
  300 seconds
  Q.

  1. Pe laturile triunghiului ΔABC isoscel ( AB = AC ) se construiesc în exterior triunghiurile echilaterale ΔABD şi ΔACE. Câte grade trebuie să aibă < A pentru ca punctele D, A, E să fie coliniare ?

  answer choices

  90º

  60º

  30º

Report Quiz
Join a game