Bryły - własności, pola i objetości
6 months ago
tikowybelfer
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Wszystkie ściany czworościanu są:

  answer choices

  trójkątami

  kwadratami

  pięciokątami

  czworokątami

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Graniastosłup czworokątny ma:

  answer choices

  8 krawędzi

  12 krawędzi

  16 krawędzi

  10 krawędzi

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Graniastosłup trójkątny ma:

  answer choices

  12 wierzchołków

  9 wierzchołków

  6 wierzchołków

  4 wierzchołki

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  1 litr =

  answer choices

  1 dm3

  100 ml

  1 m3

  1 dm2

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Ostrosłup pięciokątny ma:

  answer choices

  5 ścian

  6 ścian

  7 ścian

  4 ściany boczne

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Sześcian to bryła, której ściany są:

  answer choices

  kwadratami

  dowolnymi czworokątami

  trójkątami

  prostokątami lub kwadratami

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Sześcian o krawędzi a = 2 cm, ma objętość równą:

  answer choices

  8 cm

  8 cm2

  8 cm3

  4 cm2

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Wzór Pc = Pb + Pp to wzór na:

  answer choices

  pole powierzchni graniastosłupa

  pole powierzchni ostrosłupa

  pole powierzchni sześcianu

  pole powierzchni prostopadłościanu

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Ostrosłup o podstawie trapezu ma:

  answer choices

  4 ściany

  5 wierzchołków

  5 krawędzi

  5 ścian bocznych

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  1000 ml =

  answer choices

  10 dm3

  1 m3

  1 litr

  10 litrów

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Walec ma w podstawie:

  answer choices

  pięciokąt

  trójkąt

  koło

  sześciokąt

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Stożek ma:

  answer choices

  jedną podstawę - kwadrat

  jedną podstawę - koło

  dwie podstawy - koła

  jedną podstawę - dowolny wielokąt

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Prostopadłościan może mieć w podstawie

  answer choices

  dowolny wielokąt

  tylko prostokąt

  tylko kwadrat

  kwadrat lub prostokąt

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Rysunek przedstawia:

  answer choices

  stożek

  walec

  graniastosłup

  kulę

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Rysunek przedstawia

  answer choices

  graniastosłup czworokątny

  ostrosłup trójkątny

  graniastosłup trójkątny

  prostopadłościan

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  1 m3 =

  answer choices

  1000000 cm3

  10000 cm3

  10000 cm2

  1000 cm3

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Wzór na objętość sześcianu:

  answer choices

  V = a * a

  V = a * a * a

  P = a * a

  V = a * b * c

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Czworościan foremny ma:

  answer choices

  wszystkie ściany takie same (kwadraty)

  4 ściany, które są dowolnymi trójkątami

  4 ściany, które są dowolnymi wielokątami

  wszystkie ściany takie same (trójkąty)

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Pole całkowite sześcianu o krawędzi a = 3 m, jest równe:

  answer choices

  54 m2

  27 m3

  9 m2

  81 m2

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Graniastosłup pięciokątny prawidłowy ma:

  answer choices

  2 ściany równoległe względem siebie

  wiele ścian równoległych do siebie

  2 ściany prostopadłe do siebie

  nie ma ani ścian równoległych, ani prostopadłych

Report Quiz
Join a game