Perniagaan Tingkatan 4 BAB 4
6 months ago
ezatynaim14_91437
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
31 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Penggunaan ICT merupakan salah satu proses _____, ______, dan ______ menggunakan perantaraan teknologi. Yang manakah antara berikut SALAH ?
  answer choices
  Pengambilan
  Penyebaran
  Pengaliran
  Pemprosesan
 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Salah satu tujuan penggunaan teknologi maklumat ialah membantu memudahkan sisem operasi. Memudahkan operasi yang dimaksudkan ialah ?

  answer choices

  Perluas skop perniagaan

  Membuat keputusan dan sesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku

  Peroleh maklumat dan cekap dan berkesan

  Memperluas pasaran perniagaan.

 • Question 3
  30 seconds
  Q. Manakah antara berikut BUKAN tujuan penggunaan teknologi maklumat ?
  answer choices
  Memperluas skop perniagaan
  Peroleh maklumat dengan mudah dan cepat.
  Mudahkan aktiviti kewangan dan perakaunan.
  Memaksimunkan keuntungan.
 • Question 4
  30 seconds
  Q. E-pemasaran bermaksud ?
  answer choices
  Satu kaedah yang digunakan oleh perniagaan unutk memasarkan produk keluaran secara atas talian.
  Menggunakan atas talian untuk sebarang urusan perniagaan.
  Memastikan proses pengeluaran dipantau.
  Membolehkan perniagaan mendapat keuntungan.
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Yang manakah BUKAN aplikasi teknologi maklumat dalam perniagaan ?
  answer choices
  e-pemasaran
  e-dagang
  Pos Malaysia
  e-banking
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Manakah BUKAN manfaat menggunakan kemudahan laman sosial ?
  answer choices
  Dapat mengiklankan barang dan perkhidmatan
  Luaskan rangkaian rakan perniagaan
  Cari pelanggan baru.
  Memaksimunkan keuntungan.
 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Manakah yang benar mengenai struktur organisasi?

  answer choices

  Dapat digambarkan melalui carta organisasi

  Merujuk kepada visi dan misi sesebuah perniagaan

  Boleh mempengaruhi semua aspek keputusan perniagaan

  Merupakan komponen utama perancangan strategik

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang menyebabkan struktur organisasi dibahagikan mengikut bahagian fungsian?

  answer choices

  Memaksimumkan keuntungan

  Menambahkan bilangan pekerja

  Memaksimumkan kos pengeluaran

  Membantu ahli organisasi mengetahui tanggungjawab masing-masing

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah yang boleh diperoleh dalam carta organisasi?


  I Jenis tugas

  II Hierarki pengurusan

  III Jadual waktu bekerja

  IV Hubungan antara ketua dengan pekerja

  answer choices

  I,II dan III

  I,II dan IV

  I,III dan IV

  II,III dan IV

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah tujuan bahagian fungsian pengurusan sumber manusia?


  I Memudahkan komunikasi dalaman dan luaran

  II Memastikan tenaga kerja kekal dalam organisasi

  III Memastikan organisasi mempunyai keperluan tenaga kerja yang mencukupi

  IV Memastikan hasil kewangan dapat menampung perbelanjaan dalam perniagaan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Apakah bahagian fungsian tersebut?

  *Latihan dan pembangunan

  *Perkhidmatan pekerja dan kebajikan

  answer choices

  Kewangan

  Pentadbiran

  Sumber manusia

  Teknologi maklumat dan komunikasi

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Apakah fungsi X?

  answer choices

  Membantu menyediakan penyata kewangan

  Membantu akauntan dalam menyelia rekod-rekod kewangan

  Memeriksa bajet jabatan dan pendapatan terkini daripada jualan

  Menyediakan laporan prestasi kewangan untuk melihat untung rugi syarikat

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan peranan bahagian fungsian pengeluaran?


  I Membuat pesanan pembelian

  II Mencari pembekal yang sesuai

  III Memenuhi keperluan dan kehendak

  IV Menghasilkan barang dan perkhidmatan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Apakah bahagian fungsian tersebut?

  *mewujudkan dan meningkatkan permintaan

  *berperanan untuk menjalin hubungan dengan pengguna setia

  answer choices

  Pembelian

  Pemasaran

  Pengagihan

  Pengeluaran

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Apakah jenis saluran agihan yang paling sesuai digunakan untuk mengagihkan produk tersebut?

  answer choices

  Pengeluar > Pengguna

  Pengeluar > Peruncit > Pengguna

  Pengeluar > Pemborong > Peruncit > Pengguna

  Pengeluar > Ejen > Peruncit > Pengguna

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, manakah yang betul tentang peranan bahagian fungsian pengagihan?


  I Memastikan barang dapat dipromosikan

  II Melengkapkan dokumen penghantaran

  III Menentukan harga produk yang dikeluarkan

  IV Memastikan barang dilabel sebelum dihantar

  answer choices

  I dan II

  I dan III

  II dan III

  II dan IV

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Siapakah X?

  (X berperanan membantu akauntan dalam menyelia rekod-rekod kewangan dan mengurus semua bentuk hutang)

  answer choices

  Akauntan

  Pegawai kredit

  Staf kewangan

  Pegawai kewangan

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Apakah bahagian fungsian yang terlibat dengan aktiviti ini?

  answer choices

  Jualan

  Kewangan

  Pentadbiran

  Pengeluaran

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Apakah tujuan bahagian fungsian pentadbiran diwujudkan?

  answer choices

  Membuat perancangan

  Menjalankan proses sokongan

  Memastikan pekerja mencukupi

  Melantik dan memberi latihan kepada pekerja

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Peranan-peranan pengurusan sumber manusia:

  >> X

  >> Perancangan sumber manusia

  >> Perkhidmatan pekerja dan kebajikan

  >> Perhubungan industri


  Apakah X?

  answer choices

  Sistem kenaikan pangkat

  Latihan dan pembangunan

  Proses pengambilan pekerja

  Pengurusan kesatuan sekerja

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  Produk adalah salah satu unsur penting dalam sesuatu campuran pemasaran.

  Manakah yang merupakan ciri sesuatu produk?

  answer choices

  Kos

  Diskaun

  Publisiti

  Jaminan

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  Strategi pemasaran terdiri daripada campuran pemasaran dan ________________.

  answer choices

  Harga

  Promosi

  Produk

  Bakal pelanggan

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  Apakah kepentingan alat tersebut kepada perniagaan?

  answer choices

  Menaikkan imej perniagaan

  Memudahkan perhubungan antara perniagaan

  Memastikan barang yang dikeluarkan diterima oleh pengguna

  Digunakan untuk menyimpan barang keluaran bagi tujuan pemantauan kualiti

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah adalah sumber luaran penjanaan idea?

  I Pesaing

  II Pengedar

  III Pekerja

  IV Pihak pengurusan

  answer choices

  I & II

  I & IV

  II & III

  III & IV

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  Apakah kelebihan yang dinikmati oleh perniagaan daripada penggunaan alat-alat tersebut?

  answer choices

  Operasi perniagaan menjadi lebih efisien

  Pekerja dapat melaksanakan tugas dengan teratur

  Membolehkan perancangan kewangan dilaksanakan

  Membolehkan sesebuah perniagaan bersaing di pasaran global

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  Mengapakah pekerja di sesuatu organisasi perlu diberi latihan dan pembangunan?

  answer choices

  Supaya lebih mahir

  Memastikan pekerja tidak berhenti

  Memastikan organisasi kekal berdaya saing

  Membolehkan pekerja tersebut mendapat peluang kenaikan pangkat

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  Apakah kaedah tersebut?

  *mengiklankan barang & perkhidmatan

  *meluaskan rangkaian rakan perniagaan

  answer choices

  e-pemasaran

  e-dagang

  e-government

  Penggunaan laman sosial

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  Apakah matlamat Cik Azura berbuat demikian?

  answer choices

  Untuk mencari pelanggan baharu

  Untuk melaksanakan promosi jualan

  Untuk meningkatkan jualan dan keuntungan

  Untuk meluaskan rangkaian rakan perniagaan

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  Mengapakah teknologi maklumat penting dalam sesebuah perniagaan?

  answer choices

  Dapat meluaskan pasaran

  Dapat membuat perancangan kewangan dengan mudah

  Dapat memastikan kualiti barang sentiasa bermutu

  Dapat mengagihkan barang kepada pengguna dengan cepat

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang betul mengenai e-dagang?

  answer choices

  Satu kaedah yang digunakan oleh perniagaan untuk memasarkan keluaran secara dalam talian

  Satu sistem urusan perniagaan yang menggunakan urusan dalam talian dengan pihak bank

  Satu sistem urusan perniagaan berkaitan dengan tempahan, pembelian,dan pembayaran secara dalam talian

  Satu kaedah yang menggunakan mel elektronik untuk berurusan dengan pihak perniagaan lain dan pelanggan dalam pasaran

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  Apakah kaedah yang boleh digunakan agar pelanggan mudah untuk membuat tempahan dengan cepat?

  answer choices

  e-pemasaran

  e-government

  e-banking

  laman sosial

Report Quiz
Join a game