pencil-icon
Build your own quiz

Business

University

Image

Business Administration

1.1K
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Hiện nay nước ta có bao nhiêu thành phần kinh tế?

  5

  6

  7

  8

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Nhân tố nào sau đây quyết định nhất đến hiệu quả đổi mới công nghệ của doanh nghiệp?

  Năng lực công nghệ của doanh nghiệp

  Khả năng tài chính

  Tư tưởng của người lãnh đạo

  Trình độ tổ chức quản lý và trình độ của công nhân

 • 3. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Trong các loại hình doanh nghiệp sau, loại hình nào được phát hành cổ phiếu ra thị trường?

  Cty tư nhân

  Cty TNHH

  Cty cổ phần

  Cty nhà nước

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?