UBM ASK T3 Tamb - Chuah Soon Jo
7 months ago
yhlem80_65028
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Berikut adalah teknik-teknik pemikiran komputasional yang sesuai dilaksanakan dalam fasa pengekodan semasa pembangunan aturcara. Pilih teknik-teknik yang sesuai.

  answer choices

  Teknik Leraian

  Teknik Pengecaman Corak

  Teknik Peniskalaan

  Teknik Pengitlakan

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Rajah di atas menunjukkan penggunaan teknik leraian dalam fasa dokumentasai semasa pembangunan aturcara. Pilih dokumen yang sesuai untuk dokumen yang bertanda X dan Y.

  answer choices

  X = Dokumen luaran, Y = Dokumen pustaka

  X = Dokumen pustaka, Y = Panduan Pengguna

  X = Panduan Pengguna, Y = Dokumen luaran

  X = Dokumen pustaka, Y = Kod aturcara

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Semasa proses pembangunan aturcara, terdapat beberapaaktiviti yang dilakukan dalam fasas reka bentuk aturcara. Pilih aktiviti yang sesuai dilakukan semasa fasa tersebut.

  answer choices

  mereka bentuk antara muka pengguna

  mengenalpasti keperluan pengguna

  melukis carta alir

  menulis pseudokod

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Anda diminta untuk menyediakan satu set aturcara untuk mengira luas segi empat tepat. Apakah nama pemboleh ubah yang sesuai untuk digunakan.

  answer choices

  Tinggi

  Lebar

  Panjang

  Luas

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Apakah teknik pemikiran komputasional yang mementingkan untuk mencari persamaan dan perbezaan dalam proses pembangunan aturcara.

  answer choices

  Teknik Leraian

  Teknik Peniskalaan

  Teknik Pengitlakan

  Teknik Pengecaman corak

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Apakah perkhidmatan keselamatan yang mengenalpasti sebarang perubahan terhadap maklumat atau data oleh pihak lain.

  answer choices

  Kerahsiaan

  Pengesahan

  Integriti

  Tiada sangkaan

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Nyatakan pasangan algoritma yang terdapat dalam bidang kriptografi

  answer choices

  Teks biasa dan teks sifer

  Penyulitan dan nyahsulit

  Semetri dan tidak simetri

  Pliantext dan cipher text

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Dengan menggunakan kaedah Reverse Cipher songsangan berdasarkan perkataan, pilih teks sifer yang sepadan dengan teks biasa "MALANG TIDAK BERBAU"

  answer choices

  BERBAU TIDAK MALANG

  NZOZMT GRWZP YVIYZF

  GNALAM KADIT UABREB

  UABREB KADIT GNALAM

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Antara yangberikut, yang manakah bukan langkah kaedah pengumpulan tiga digit nombor perduaan dan tukarkan kepada nilai perlapanan?

  answer choices

  Kenal pasti dan pisahkan digit-digit dalam nombor perpuluhan

  Tukarkan digit-digit dalam nombor perlapanan kepada nombor perduaan.

  Dapatkan hasil darab digit nombor perduaan dan nilai tempatnya.

  Cantumkan nombor-nombor perduaan yang diperoleh.

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Salah satu kepentingan nombor perenambelasan adalah untuk mewakili warna pada alatan digital dalam model warna.


  Apakah jenis model warna yang ditunjukkan di atas?

  answer choices

  RGB

  RYB

  CMY

  CMYK

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Diberi nombor perpuluhan 54310 , apakah nombor perenambelasan yang setara dengannya?

  answer choices

  20E16

  20F16

  21E16

  21F16

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Nombor perduaan bagi nombor perlapanan 43258 ialah

  answer choices

  1011110101012

  1010010101112

  1001010101012

  1000110101012

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Jika nombor perlapanan 1018 diwakili oleh aksara "A", maka nombor perlapanan 1068 diwakili oleh aksara ___________

  answer choices

  E

  G

  I

  F

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Apakah nombor perenambelasan bagi nombor perduaan 1010110001002?

  answer choices

  FC416

  AC416

  7C316

  BE416

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang mana satukah format fail mampatan yang sering digunakan untuk menyimpan imej kamera digital?

  answer choices

  JPEG

  PNG

  BMP

  TIFF

Report Quiz
Join a game