Quiz
Perniagaan SPM 2018
2 years ago by
wayamii
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
40 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung?

  answer choices

  Membantu golongan berkemampuan mendapatkan perkhidmatan percuma

  meningkatkan penglibatan semua pihak dalam aktiviti kemasyarakatan

  menyediakan premis perniagaan kepada usahawan

  menawarkan produk berkualiti tinggi

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kelebihan perniagaan milikan tunggal?

  answer choices

  perniagaan kekal berterusan

  keputusan adalah hak pemilik

  cukai keuntungan dikecualikan

  pemilik menanggung liabiliti terhad

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ~Tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (pindaan 1978)

  ~kerjasama antara dua atau lebih individu

  ~setiap ahli menggabungkan modal, kepakaran, pengalaman dan pengetahuan

  Apakah bentuk pemilikan tersebut?

  answer choices

  koperasi

  perkongsian

  milikan tunggal

  syarikat sendirian berhad

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ~Prihatin terhadap komuniti

  ~keanggotaan sekarela

  ~kebebasan autonomi

  Apakah pemilikan perniagaan tersebut?

  answer choices

  usaha sama

  perkongsian

  francais

  koperasi

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ~Mudah ditubuhkan dan mudah diurus

  ~dikenakan cukai individu

  ~keputusan dibuat sepenuhnya oleh pemilik

  Apakah contoh pemilikan perniagaan tersebut?

  answer choices

  Prima Global Sdn. Bhd.

  Tiga Dimensi Enterprise

  Koperasi Belia Johor Bahru Berhad

  Perniagaan Tahmat dan Rakan-rakan

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perbezaan manakah yang betul tentang syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad?

  answer choices

  Syarikat Sdn Bhd - Bilangan ahli sekurang-kurangnya dua dan tiada had maksimum

  Syarikat Awam Berhad-Bilangan ahli antara 2-50 orang

  Syarikat Sdn Bhd - Saham tidak boleh diurus niaga di Bursa Malaysia

  Syarikat Awam Berhad-Saham boleh diurus niaga di Bursa Malaysia

  Syarikat Sdn Bhd - Pemegang saham menanggung liabiliti tidak terhad

  Syarikat Awam Berhad-Pemegang saham menanggung liabiliti terhad

  Syarikat Sdn Bhd - Laporan kewangan akan diumumkan kepada orang ramai

  Syarikat Awam Berhad-Laporan kewangan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih pernyataan yang benar berkaitan Francais

  answer choices

  Francaisor- memiliki asal jenama produk

  Francaisi-risiko kegagalan perniagaan rendah

  Francaisor-pengalaman berniaga tidak diperlukan

  Francaisi- melibatkan jenama terkenal dan jaringan luas

  Francaisor-menyediakan khidmat latihan kepada pelanggan

  Francaisi-dapat mengembangkan perniagaan secara global

  Francaisor-tiada kawalan berterusan kepada peniaga

  Francaisi-tiada beban cukai

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tanggungjawab francaisi dalam perniagaan francais?

  answer choices

  membayar fi tertentu kepada francaisor

  melaksanakan penyelidikan produk

  menyediakan skim latihan pekerja

  melakukan promosi

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ~Perkongsian strategik antara dua syarikat

  ~Perniagaan diuruskan sehingga tercapainya objektif

  Apakah bentuk pemilikan perniagaan tersebut?

  answer choices

  Francais

  koperasi

  usaha sama

  perkongsian

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yg manakahciri pemilikan perniagaan tersebut? ( pilih 2 jawapan)

  answer choices

  Saham syarikat diniagakan di Bursa Malaysia

  Tertakluk kepada Akta Syarikat 1965

  Ahli menanggung liabiliti terhad

  Bilangan ahli 2 hingga 20 orang

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yg manakah menerangkan cir-ciri koperasi? (pilih 2 jawapan)

  answer choices

  Ahli mempunyai kepentingan yang sama

  Modal perniagaan disumbangkan oleh syarikat korporat

  Anggota koperasi menanggung liabiliti tidak terhad

  Setiap anggota berhak membuat keputusan

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  " Terowong SMART di KL dibina hasil gabungan syarikat dari Malaysia dengan syarikat asing"

  Apakah bentuk perniagaan tersebut?

  answer choices

  Francais

  Usaha sama

  perkongsian

  syarikat sendirian berhad

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aktiviti manakah yang terlibat dalam sektor primier?

  answer choices

  Sharmimi menjual ketam

  Haikal menternak udang dalam kolam

  Athirah memproses ikan dijadikan keropok

  Luqman menghantar sayur-sayuran ke pasar

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  " Sektor Perniagaan"

  Sektor primier

  Sektor X

  Sektor Tertier

  ~ Apakah bidang pekerjaan yang boleh dikategorikan dalam sektor X?

  answer choices

  Pelancongan

  Pemasangan kereta

  Pengangkutan awam

  Perlombongan emas

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Perniagaan perkilangan"

  Klasifikasikan saiz manakah yang tepat?

  I - Jualan tahunan RM300,000 hingga kurang daripada RM15 juta

  II - Bilangan pekerja tetap 75 orang hingga kurang daripada 200 orang

  answer choices

  I - Sedehana

  II - Besar

  I - Kecil

  II - Besar

  I - Kecil

  II - Sederhana

  I - Besar

  II - Kecil

 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi persekitaran perniagaan?

  answer choices

  faktor dalaman - Ekonomi

  faktor luaran - Undang-undang

  faktor dalaman - ekologi

  faktor luaran - pemasaran

  faktor dalaman - kewangan

  faktor luaran - gaya pengurusan

  faktor dalaman - sumber manusia

  faktor luaran - politik

 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yang makah punca berlakunya inflasi? (pilih 2 jawapan)

  answer choices

  peningkatan tinggi permintaan berbanding penawaran barang

  peningkatan tinggi penawaran berbanding permintaan barang

  penduduk meramalkan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan

  kenaikan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Carta 1 berkaitan dengan pengeluaran perabot oleh Syarikat Mohis Berhad pada tahun 2018.

  Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi menangani jualan sedemikian? (pilih 2 jawapan)

  answer choices

  mengeluarkan produk baharu

  meneroka pasaran di tempat lain

  memulakan perniagaan yang baharu

  meningkatkan pengeluaran secara besar-besaran

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Puan Marina merupakan seorang pekerja di bahagian pentadbiran sebuah syarikat.

  Apakah tugas beliau?

  answer choices

  mengedarkan produk bagi memenuhi keperluan pengguna

  meningkatkan tahap pengeluaran produk

  membuat penyata kewangan syarikat

  menyelia fail dan dokumen syarikat

 • Question 20
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ~menyediakan sebut harga

  ~ memberi khidmat teknikal kepada pengguna

  "Apakah bahagian fungsian tersebut"?

  answer choices

  Jualan

  Kewangan

  Pemasaran

  Pengagihan

 • Question 21
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Peranan - Memastikan keselamatan sistem

  "Apakah bahagian fungsian itu

  answer choices

  Pengagihan

  Khidmat pelanggan

  Pengurusan sumber manusia

  Teknologi maklumat dan komunikasi

 • Question 22
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kelebihan e-dagang kepada peniaga?

  answer choices

  mengurangkan persaingan

  meluaskan liputan pasaran

  memudahkan jualan kredit

  mengurangkan risiko penyelewengan

 • Question 23
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah risiko yang dihadapi oleh peniaga sekiranya menggunakan saluran tersebut? (pilih 2 jawapan)

  answer choices

  pasaran yang terlalu luas

  komen negatif terhadp produk

  terdedah kepada penipuan bayaran

  meningkatkan kos promosi perniagaan

 • Question 24
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ~menyediakan faedah perubatan untuk staf dan ahli keluarga

  ~mewujudkan sistem kenaikan pangkat berasaskan kecemerlangan

  ~mengadakan program latihan pembangunan kerjaya

  " Apakah bahagian fungsian yang bertanggungjawab terhadap perkara-oerkara tersebut?"

  answer choices

  Kewangan

  Pemasaran

  Sumber manusia

  Khidmat pelanggan

 • Question 25
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah bahagian fungsian tersebut?

  answer choices

  Jualan

  Pemasaran

  Pengurusan sumber manusia

  penyelidikan dan pembangunan

 • Question 26
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  En. Daniel menghadapi masalah kemerosotan jualan akibat lambakan produk baharu yang lebih berkualiti dan menarik di pasaran.

  Bahagian fungsi manakah yang bertanggungjawab menangani masalah tersebut?

  answer choices

  Pemasaran

  Pengeluaran

  Khidmat pelanggan

  Penyelidikan dan pembangunan

 • Question 27
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jawatan manakah yang terlibat dalam bahagian fungsian kewangan?

  answer choices

  pengurus belian

  penyelia jualan

  penyelaras ICT

  pegawai kredit

 • Question 28
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ~ menentukan pemilihan pembekal

  ~ menentukan kuantiti dan spesifikasi barang

  "Apakah bahagian fungsian yang tersebut?"

  answer choices

  pengeluaran

  pemasaran

  pembelian

  pengagihan

 • Question 29
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah aplikasi teknologi maklumat yang digunakan untuk membuat tempahan dan pengesahan pembelian barangan?

  answer choices

  e-dagang

  e-bangking

  e-pemasaran

  e-government

 • Question 30
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bahagian fungsian manakah yang dapat membantu peniaga menjual prduknya secara atas talian?

  answer choices

  Teknologi maklumat dan komunikasi

  pengurusan pelanggan

  pengagihan

  pemasaran

 • Question 31
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  En. Rahim seorang pemilik restoran menerima bahan mentah perniagaannya daripada pemborong Hidayah setiap 3 hari. Beliau membuat bayaran dengan menggunakan cek.

  En Rahim terlibat dalam interaksi dengan

  answer choices

  bank

  pembekal

  pelanggan

  agensi kerajaan

 • Question 32
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kepentignan yang diperoleh oleh peniaga yang berinteraksi dengn organisasi luar? 9pilih 2 jawapan)

  answer choices

  menambah sumber perniagaan

  mewujudkan jaringan perniagaan

  mematuhi jadual pengeluaran yang ditetapkan

  menggunakan dokumen perniagaan dengn cekap

 • Question 33
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pengurusan sumber manusia

  -perancangan sumber manusia

  -X

  -perkhidmantan pekerja dan kebajikan

  -perhubungan industri

  answer choices

  kemudahan pekerja semasa bertugas

  perkhidmatan kesatuan pekerja

  proses pengambilan pekerja

  latihan dan pembangunan

 • Question 34
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, aspek manakah mampu meningkatkan kecekapan pekerja? (pilih 2 jawapan)

  answer choices

  mengagihkan tugas mengikut kebolehan

  menyediakan penginapan untuk pekerja

  menjalankan program motivasi

  mewujudkan hubungan yang harmonis

 • Question 35
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah fungsi unit latihan dan pembangunan dalam pengeurusan sumber manusia?

  answer choices

  kenaikan pangkat

  kemudahan rekreasi

  proses pengambilan pekerja

  program induksi untuk pekerja

 • Question 36
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor yang akan dipertimbangkan oleh pihak bank untuk meluluskan sesuatu pinjaman (pilih 2 jawapan)

  answer choices

  Nama perniagaan

  Lokasi kilang

  Nilai aset yang dicagar

  Tempoh bayaran balik pinjaman

 • Question 37
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yg manakah kepentingan enyata kewangan kepada pihak-pihak tertentu dalam perniagaan? (pilih 2 jawapan)

  answer choices

  pengurusan - menentukan jumlah dividen yang perlu dibayar kepada pemegang saham

  pelabur - membuat keputusan untuk melabur atau melepaskan pegangan ke atas saham syarikat

  pembiaya - panduan bagi menyusun strategi perniagaan seterusnya

  pekerja - asas kepada tuntutan untuk mendapatkan royalti

 • Question 38
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakan sesetengah iklan yang disiakan di teleisyen tidak mempamerkan harga produk?

  answer choices

  menjimatkan kos penyiaran iklan

  meningkatkan jualan dan keuntungan

  mengelakkan pesaing mengeluarkan produk syang sama

  mendorong pengguna mencari produk tersebut di pasaran

 • Question 39
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah berikut menunjukkan prestasi jualan kasut sukan perniagaan En. Rashid.

  Apakah tindakan yang boleh diambil oleh En Rashid untuk memulihkan perniagaannya?

  answer choices

  mengubah cita rasa dan permintaan pengguna

  mewujudkan hubungan baik dengan pekerja

  mengubah strategi pemasaran produk

  menambah jumlah stok semasa

 • Question 40
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  " Sesebuah pasar mini yang baru dibuka di sebuah taman perumahan ingin mengadakan promosi kepada penduduk sekitar."

  Antara yang berikut media pengiklanan manakah yang sesuai digunakan? (pilih 2 jawapan)

  answer choices

  Surat khabar

  Halaman kuning

  Risalah

  Poster

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code