Science

4th

grade

Image

Prirodne posebnosti Republike Hrvatske

89
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Što je nacionalni park?

  Zaštićeno područje posebne ljepote i prirodne očuvanosti gdje je ljudski utjecaj ograničen.

  Zaštićeno područje prirodne ljepote u kojem su ljudske aktivnosti dopuštene, ali bez narušavanja sklada prirode.

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Zaštićeno područje prirodne ljepote u kojem su dopuštene ljudske aktivnosti, ali bez narušavanja sklada prirode zove se?

  Nacionalni park

  Park prirode

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Koliko nacionalnih parkova ima Republika Hrvatska?

  19

  11

  8

  5

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?