Powtórzenie - pola figur
10 months ago
tikowybelfer
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Pole prostokąta o bokach 10 cm i 1 dm wynosi

  answer choices

  10 cm 2

  100 cm 2

  10 dm 2

  100 dm 2

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Pole trójkąta o podstawie 12 cm i wysokości 4 cm wynosi

  answer choices

  24 cm 2

  12 cm 2

  48 cm 2

  96 cm 2

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Pole kwadratu o boku 12 dm wynosi

  answer choices

  144 cm 2

  144 dm 2

  48 cm 2

  48 dm 2

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Pole równoległoboku jest równe 64 cm 2. Jego podstawa ma długość 8 cm. Jaka jest wysokość tego równoległoboku?

  answer choices

  32 cm

  16 cm

  8 cm

  24 cm

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Przekątne rombu mają długość 10 dm i 8 dm. Jakie jest jego pole?

  answer choices

  40 dm 2

  40 cm 2

  400 cm 2

  4 dm 2

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Jeden z boków prostokąta ma długość 6 cm, drugi jest dwa razy krótszy. Jakie jest pole tego prostokąta?

  answer choices

  1,8 dm 2

  72 cm 2

  48 cm 2

  18 cm 2

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Pole kwadratu jest równe 49 dm 2. Jaki jest jego obwód?

  answer choices

  14 dm

  7 dm

  28 dm

  14 cm

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Podstawy trapezu mają długość 6 cm i 4 cm, a jego wysokość 5 cm. Jakie jest pole tego trapezu?

  answer choices

  25 dm 2

  50 cm 2

  25 cm 2

  60 cm 2

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Pole trójkąta jest równe 20 cm 2. Jego podstawa ma długość 4 cm. Jaka jest wysokość tego trójkąta?

  answer choices

  10 cm

  20 cm

  5 cm

  10 dm

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  Jeden z boków prostokąta jest dwa razy dłuższy od drugiego. Jego obwód jest równy 24 cm. Jakie jest pole tego prostokąta?

  answer choices

  12 cm 2

  32 cm 2

  32 cm

  48 cm 2

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Obwód kwadratu jest równy 32 dm. Jakie jest jego pole?

  answer choices

  32 dm 2

  64 dm 2

  32 cm 2

  8 dm 2

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Przekątna kwadratu ma długość 6 cm. Jakie jest jego pole?

  answer choices

  24 cm 2

  36 cm 2

  18 cm 2

  32 cm 2

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Podstawa równoległoboku jest równa 12 cm, a jego wysokość 5 cm. Jakie jest pole tego równoległoboku?

  answer choices

  120 cm 2

  30 cm 2

  6 dm 2

  60 cm 2

 • Question 14
  45 seconds
  Q.

  Pole trapezu jest równe 20 m 2, a suma jego podstaw wynosi 5 m. Jaka jest wysokość tego trapezu?

  answer choices

  8 m

  16 m

  4 m

  5 m

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Bok kwadratu jest równy 10 cm. Jakie jest jego pole?

  answer choices

  100 cm

  100 dm 2

  1 dm 2

  40 cm

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  1 a =

  answer choices

  100 m 2

  10 ha

  10 m 2

  10 000 m 2

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  1 ha =

  answer choices

  100 m

  100 m 2

  1000 m 2

  100 a

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  1 m 2 =

  answer choices

  10 000 cm 2

  1000 cm 2

  100 cm 2

  100 cm

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  1 km 2

  answer choices

  1 000 m 2

  10 000 m 2

  1 000 000 m 2

  100 000 m 2

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Boki prostokąta mają długość: 1 dm i 5 cm. Jakie jest pole tego prostokąta?

  answer choices

  5 cm 2

  50 dm 2

  50 cm 2

  5 dm 2

Report Quiz
Join a game