El Renaixement Musical
a year ago
eruiz9_68534
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Quina és la cronologia del Renaixement?

  answer choices

  XVII-XXI

  V-XV

  XV-XVI

  XX-XXI

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Quina és la nova classe social que apareix en el Renaixement?

  answer choices

  El proletariat

  La burguesia

  L'aristocràcia

  Cap de les anteriors

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Qui eren els mecenes?

  answer choices

  El poble

  Els pintors i escultors del Renaixement

  Els compositors vivien als palaus

  Nobles o alts càrrecs de l'església que mantenien els artistes

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Què és l'antropocentrisme?

  answer choices

  Els artistes són el centre de tot

  El nom dels palaus renaixentistes

  L'home com a centre i mesura de totes les coses.

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Quin va ser l'aparell que va possibilitar la difusió de la cultura?

  answer choices

  La impremta

  La calculadora

  El metrònom

  El telèfon

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Qui va ser el seu inventor?

  answer choices

  Leonardo da Vinci

  Palestrina

  Juan del Enzina

  Gutenberg

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Com es deia l'iniciador de la reforma protestant?

  answer choices

  Martin Luther King

  Martín Lutero

  Martin Escudero

  Gutenberg

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Quina és la nova textura que apareix al Renaixement?

  answer choices

  Homofonia

  Contrapunt imitatiu

  Monodia

  Polifonia

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Quin és el nou gènere que apareix al Renaixement?

  answer choices

  Vocal

  Vocal instrumental

  Instrumental

  Trap

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  D'aquesta sèrie d'instruments quina és la correcta?

  answer choices

  Bateria,viola de gamba, clavicordi

  Flauta de bec, viola de gamba, clavicordi

  Orgue,llaüt, sacabutx

  Vihuela,guitarra elèctrica, xirimia

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Quines eren les formes musicals religioses?

  answer choices

  Cant gregorià, rapsodia,blues

  Simfonia, concert, missa

  Coral, missa, rap

  Missa,coral, anthem

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Com es deia la forma vocal profana típica de Catalunya?

  answer choices

  Madrigal

  Anthem

  Villancico

  Ensalada

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Quina és la sèrie correcta pel que fa a danses renaixentistes?

  answer choices

  Swing, tarantella

  Pavana i gallarda

  Gallarda i rock

  Pavana i vals

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Quins són compositors renaixentistes?

  answer choices

  Victoria,Palestrina i Guerrero

  Victoria, Download, Byrd

  Monteverdi,Palestrina ,Antonio de Cabezón

  Les tres anteriors

Report Quiz
Join a game