Digitaliada- Teză semestrul I - clasa a VI-a
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  300 seconds
  Q.

  Divizorii numărului natural 10 sunt elemente ale mulţimii:

  answer choices

  {0,5,10,15,….}

  {1,2,5,10}

  {0,1,2,5,10}

  {0,5,10}

 • Question 2
  300 seconds
  Q.

  Suplementul unghiului cu măsura de 88° are măsura egală cu :

  answer choices

  108°

  102°

  92°

 • Question 3
  300 seconds
  Q.

  Un unghi care are mǎsura mai mare de 900 este:

  answer choices

  ascuţit

  obtuz

  drept

  alungit

 • Question 4
  300 seconds
  Q.

  Suma divizorilor naturali a numarului 20 este:

  answer choices

  42

  20

  21

  38

 • Question 5
  300 seconds
  Q.

  Multiplii numǎrului 9 cuprinsi intre 13 si 43 sunt:

  answer choices

  18,27

  9,18,27,36

  18,27,36

  0,18,36

 • Question 6
  300 seconds
  Q.

  Un număr prim mai mic decât 20 este:

  answer choices

  13

  15

  18

  4

 • Question 7
  300 seconds
  Q.

  Cel mai mare numar natural de trei cifre, divizibil in același timp cu 3 si cu 5 este:

  answer choices

  999

  995

  990

  900

 • Question 8
  300 seconds
  Q.

  72°15'-31°44'=

  answer choices

  41°29'

  40°31'

  41°31'

  40°21'

 • Question 9
  300 seconds
  Q.

  Daca punctul M este mijlocul segmentului [AB] si AM= 9 cm, atunci lungimea segmentului [AB] este:

  answer choices

  4,5

  9

  13,5

  18

 • Question 10
  300 seconds
  Q.

  Dreptele coplanare care nu au nici un punct comun se numesc drepte:

  answer choices

  paralele

  concurente

  identice

  congruente

 • Question 11
  300 seconds
  Q.

  Bisectoarea este:

  answer choices

  semidreapta cu originea în vârful unghiului, care împarte acest unghi în alte două unghiuri de măsuri diferite.

  perpendiculara dusă prin mijlocul unui segment.

  o dreaptă

  semidreapta cu originea în vârful unghiului, care împarte acest unghi în alte două unghiuri de măsuri egale.

 • Question 12
  300 seconds
  Q.

  C.m.m.d.c şi c.m.m.m.c al numerelor naturale 45 şi 60 sunt:

  answer choices

  9 și 100

  5 și 180

  15 și 180

  30 și 120

 • Question 13
  300 seconds
  Q.

  Măsurile a două unghiuri complementare, știind că unul este dublul celuilalt, sunt:

  answer choices

  60o și 120o

  45o și 45o

  25o și 650

  30o și 600

 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  Un număr natural se împarte la 12 şi se obţine rest 5; acelaşi număr natural dacă se împarte la 27 se obţine rest 20. Cel mai mic număr natural care îndeplineşte condiţiile de mai sus este:

  answer choices

  54

  101

  108

  115

 • Question 15
  300 seconds
  Q.

  Un număr natural se împarte la 12 şi se obţine rest 5; acelaşi număr natural dacă se împarte la 27 se obţine rest 20. Câte numere de 3 cifre indeplinesc această condițiile de mai sus:

  answer choices

  4

  8

  9

  10

 • Question 16
  300 seconds
  Q.

  Fie unghiurile adiacente AOB și BOC. Știind că <AOB= 25o și <AOC=80o, atunci măsura <BOC este:

  answer choices

  45

  105

  65

  55

 • Question 17
  300 seconds
  Q.

  Fie unghiurile adiacente AOB și BOC. Știind că <AOB= 25o și <AOC=80o, atunci măsura unghiului determinat de bisectoarele unghiurilor AOB și BOC este:

  answer choices

  40o

  550

  52o30'

  27o30'

 • Question 18
  300 seconds
  Q.

  În jurul unui punct s-au format 17 de unghiuri : unul are măsura de 57o52' , iar celelalte sunt unghiuri congruente . Suma măsurilor a trei unghiuri congruente este:

  answer choices

  18o53'

  56o39'

  302o8'

  510

 • Question 19
  300 seconds
  Q.

  Aflaţi numerele de forma 5x76y divizibile cu 36

  answer choices

  50760

  59760

  55764

  51768

  59768

 • Question 20
  300 seconds
  Q.

  Care din urmatoarele perechi de unghiuri sunt complementare:

  answer choices

  ∢A=430 și ∢B=570

  ∢X=23042’27’’ și ∢Y=66017’33’’

  ∢C=300 și ∢D=2.∢C

  ∢E=82030’și ∢F=8030’

Report Quiz
Join a game