Quiz
P. Islam SPM Sebenar 2014
2 years ago by
ustazahfatimah
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
19 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q. ·  Menyembah patung berhala
  ·  Menyembah pokok
  Perbuatan di atas ialah contoh    
  answer choices
  kufur hakikat 
  kufur nikmat 
  syirik khafi 
  syirik jali
 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q. ·  Kadar jenayah meningkat
  ·  Mengganggu ketenteraman hidup 
  ·  Negara tidak stabil   
  Pernyataan di atas benar mengenai kesan  
  answer choices
  menipu
  mencuri 
  memfitnah  
  menghasut
 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Pernyataan berikut adalah akibat terhadap mereka yang dituduh berzina kecuali  
  answer choices
  menjatuhkan maruah 
  menghadapi tekanan jiwa 
  memusnahkan masa depan 
  menghadapi pelbagai penyakit fizikal
 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q. "Nazmi enggan menunaikan puasa bulan Ramadan kerana menganggapnya memenatkan dan sia-sia. " 
  Nazmi mesti bertaubat kerana dia telah melakukan 
  answer choices
  kufur hakikat 
  kufur nikmat 
  khurafat 
  riddah
 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih pernyataan yang tepat mengenai kesan perbuatan riddah

  answer choices

  Menghalang uasaha pembangunan masyarakat Islam

  Menjadi takbur dan berani melakukan kezaliman

  Menyebabkan hubungan suami isteri terbatal

  Menyekat akal berfikir secara logik

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Pilih pernyataan yang benar mengenai syarat-syarat saie  
  I. Bermula dari bukit Marwah
   
  II. Dilakukan selepas tawaf
   
  III. Cukup tujuh kali
   
  IV. Suci daripada hadas
        
  answer choices
  I dan II 
  II dan III 
  III dan IV 
  I dan IV
 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Antara berikut yang manakah tempoh idah bagi perempuan yang bercerai hidup dan tidak hamil? 
  answer choices
  Empat bulan sepuluh hari 
  Tiga kali suci 
  Tiga bulan
  Tiada idah
 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Semua yang berikut adalah faktor wanita yang haram dikahwini selama-lamanya kecuali  
  answer choices
  persemendaan 
  penyusuan 
  keturunan 
  persaudaraan
 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Apakah rukun haji yang dilaksanakan di padang Arafah  
  answer choices
  Wukuf 
  Tawaf 
  Sai 
  Bercukur
 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Antara yang berikut yang manakah perkara yang dibolehkan semasa idah raj’i bagi isteri      
  answer choices
  Berkahwin 
  Menerima pinangan
  Keluar rumah atas urusan kerja 
  Keluar dari rumah yang disediakan oleh suami
 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Abu Abbas Abdullah al Saffah merupakan pengasas kerajaan  
  answer choices
  Khulafak al Rasyidin 
  bani Umayyah
  bani Abasiyah
  Uthmaniah
 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Apakah tindakan terbaik bagi seorang pemimpin untuk memelihara kesucian agama Islam?  
  answer choices
  Menegakkan hukum dan peraturan Allah 
  Menubuhkan pusat pendidikan agama 
  Mencegah maksiat 
  Membina masjid
 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Antara yang berikut yang manakah bukan adab berjual beli  
  answer choices
  Penjual dan pembeli bersikap sabar dan tenang 
  Penjual dan pembeli bersilkap jujur dan ihsan 
  Menjauhi unsur-unsur yang haram 
  Melindungi hak tanpa paksaan
 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Jihad dituntut dalam Islam kerana ia dapat 
  answer choices
  melahirkan insan berwawasan 
  melahirkan individu beramanah 
  mendidik sifat jati diri yang tinggi 
  menjauhi diri daripada perkara maksiat
 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Siapakah pengasas ajaran Bahai    
  answer choices
  Mirza Ghulam Ahmad
  Zaid bin Ali Zainal Abidin 
  Haji Muhammad nin Shafie 
  Husin Ali Al Mazandarani 
 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Barang  bernilai yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya untuk mendapatkan pinjaman.   
  Pernyataan di atas merujuk kepada pengertian        
  answer choices
  sewa
  saham
  hutang 
  gadaian
 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Antara yang berikut yang manakah adab menziarahi jenazah
    
  I. Membicarakan urusan keduniaan di rumah jenazah
   
  II. Mengucapkan takziah kepada keluarga jenazah
   
  III. Membantu urusan pengkebumian jenazah
   
  IV. Merasa kesal terhadap kematian
       
  answer choices
  I dan II
  II dan III 
  III dan IV 
  I dan IV
 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Razi menyembelih seekor ayam dengan menggunakan pisau yang tumpul   
  Apakah hukum sembelihan tersebut    
  answer choices
  sunat  
  harus
  Makruh 
  Haram
 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Antara yang berikut yang manakah kesan buruk mengamalkan ajaran sesat kepada individu?    
  answer choices
  Minda tertutup
  Berlaku keganasan 
  Keruntuhan Institusi kekeluargaan 
  Hubungan silaturrahim tergugat
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code