Pendidikan Islam spm 2012 (1-20)
a year ago
fatimah
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  *Menyesal terhadap maksiat yang dilakukan

  *Berhenti melakukan maksiat


  Pernyataan di atas merujuk kepada

  answer choices

  kaifiyat taubat

  contoh taubat

  hikmah taubat

  syarat-syarat taubat

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Semua yang berikut perbuatan dosa besar kecuali

  answer choices

  melawan cakap ibu

  menipu dalam peperiksaan

  melihat aurat bukan mahram

  menceritakan keburukan kawan

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  pegangan khawarij:

  *Beriktikad bahawa pelaku dosa besar ialah

  kafir

  *Mengkafirkan serta menghalalkan darah

  semua darah umat Islam

  *X


  X ialah


  answer choices

  beriktikad bahawa alam ini bersifat baqa

  membataskan sumber syariah daripada al-Quran sahaja

  pelaku dosa besar berada antara keimanan dan kekufuran

  perbuatan manusia dilakukan oleh manusia bukan Allah SWT

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah bukan larangan dalam ihram bagi jemaah haji wanita?

  answer choices

  memotong kuku

  memakai pakaian berjahit

  berburu binatang buruan darat

  menutup muka dan dua tapak tangan

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  *Melontar di ketiga-tiga jamrah

  *Bermalam di Muzdalifah

  *Bermalam di Mina


  Jemaah haji yang meninggalkan amalan di atas secara sengaja menyebabkan hajinya

  answer choices

  haram

  makruh

  sah tetapi wajib membayar dam

  batal dan wajib membayar dam

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Encik Ali telah mengerjakan umrah dalam bulan haji dan kemudian mengerjakan haji dalam bulan yang sama.


  Pernyataan di atas merujuk kepada cara mengerjakan

  answer choices

  umrah sunat

  umrah wajib

  haji qiran

  haji tamattuk

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Mahar musamma ialah mahar yang diberi oleh suami kepada isteri mengikut persetujuan

  answer choices

  pihak keluarga isteri

  pihak keluarga suami

  kedua-dua pihak

  pihak pejabat agama Islam

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Pilih contoh lafaz talak yang betul

  answer choices

  "Aku ceraikan engkau untuk tempoh empat bulan"

  "Engkau tertalak sekiranya engkau ingkar"

  "Aku ceraikan engkau sekarang"

  "Perkhawinan kita dibatalkan"

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  *Memastikan isteri tidak hamil dengan bekas suaminya

  *Menziarahi kepentingan dan kesucian ikatan perkhawinan


  Pernyataan di atas merujuk kepada hikmah

  answer choices

  idah

  zihar

  fasakh

  khuluk

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah bukan larangan semasa idah raji?

  answer choices

  berkahwin

  berhias diri

  menerima pinangan lelaki lain

  keluar rumah tanpa izin suami

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  *Proaktif dan berdaya maju

  *Menyelesaikan masalah dengan cepat

  *Menghindari daripada unsur-unsur khurafat


  Pernyataan di atas paling tepat merujuk kepada hikmah mengamalkan

  answer choices

  adab berfikir

  adab berjihad

  adab bernegara

  adab dengan pemimpin

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah bukan adab bermusafir?

  answer choices

  berhenti di tempat yang sesuai

  menyediakan bekalan secukupnya

  memohon petunjuk daripada Allah SWT

  melantik seorang ketua jika melebihi tiga orang

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah bukan adab rakyat terhadap pemimpin?

  answer choices

  memberi sokongan padu untuk kepentingan negara

  membantu pemimpin memajukan negara

  menasihati pemimpin dengan cara baik

  mentaati pemimpin dalam semua perkara

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  *Berjihad memperbaiki diri

  *Berjihad melawan syaitan

  *Berjihad menghapuskan kezaliman dan kemungkaran


  Pernyataan di atas merujuk kepada

  answer choices

  adab berjihad

  peringkat jihad

  kelebihan jihad

  cara melahirkan semangat jihad

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah paling tepat tentang usaha khalifah Umar al-Khatab r.a. untuk membangunkan tanah?

  answer choices

  mengenakan cukai tanah yang tinggi

  membeli tanah daripada pemilik bukan islam

  memperkenalkan undang-undang Tanah Negara

  menghadiahkan tanah kepada penduduk yang baru memeluk Islam

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Apakah cara penyebaran Islam pada zaman khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.a.?

  answer choices

  membukukan al-Quran dalam satu naskhah

  mendaulatkan kerajaan Islam darpada golongan riddah

  memberi hadiah kepada penduduk tempatan yang memeluk Islam

  membebaskan negeri-negeri di bawah pengaruh Turki dan Perancis

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah bukti yang menunjukkan Imam Malik rahimahullah sangat menghormati hadis Rasulullah SAW?

  answer choices

  memberi fatwa berdasarkan hadis

  mengajar hadis di masjid Nabawi sahaja

  menghadiahkan al-Fatihah kepada perawi hadis

  mandi dan memakai bau-bauan sebelum mengajar hadis

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  *Berguru dengan Imam Malik bin Anas

  *Mengahafaz keseluruhan al-Quran ketika berusia 9 tahun


  Pernyataandi atas merujuk kepada

  answer choices

  Imam Shafii rahimahullah

  Imam Ahmad rahimahullah

  Imam Bukhari rahimahullah

  Imam Abu Hanifah rahimahullah

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah karya Ibnu Khaldun?

  answer choices

  Al-Um

  Al-Faraid

  Al-Muwata'

  Al-Muqadimah

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  *Encik Umar telah keluar dari rumah dengan beg pakaiannya menuju ke stesen bas.Namun begitu dia tidak tahu ke mana arah tujunya.


  Apakah hukum musafir di atas?

  answer choices

  makruh

  haram

  harus

  sunat

Report Quiz
Join a game