Quiz
PENDIDIKAN ISLAM SPM 2016
2 years ago by
ustazahfatimah
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih pernyataan yang benar akibat nifak terhadap individu

  answer choices

  melemahkan perpaduan

  menghilangkan kepercayaan

  menggangu ketenteraman

  menghalang pembangunan

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah bukan rukun taubat?

  answer choices

  menginsafi balasan allah SWT

  menyesal terhadap maksiat yang dilakukan

  berhenti melakukan maksiat dengan segera

  berrazam tidak akan mengulangi lagi kesalahan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semua yang berikut ialah golongan yang imannya boleh bertambah dan berkurang kecuali

  answer choices

  mukmin

  ahlul bait

  nabi dan rasul

  al-Salafus soleh

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih penyataan yang benar mengenai syirik

  answer choices

  menolak hukum Allah SWT

  mempercayai perkara-perkara karut

  berpura-pura beriman kepada Allah SWT

  menyekutukan allah swt dengan makhluk

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  -Riba

  -Menipu

  -Menyorok barang


  pernyataaan di atas merujuk kepada perkara yang dilarang dalam urusan

  answer choices

  hutang-piutang

  gadaian

  jual beli

  sewa

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  -memberi perlindungan ke atas kematiam dan hilang upaya


  Penyataan di atas merujuk kepada

  answer choices

  saham

  gadaian

  insurans am

  insurans nyawa

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  -memperbaiki kelemahan dan kesilapan lalu

  -menyatukan semula keluarga


  Penyataan diatas adalah hikmah

  answer choices

  talak

  rujuk

  fasakh

  idah

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Penceraian antara suami isteri dengan bayaran tertentu ialah perngertian

  answer choices

  lian

  talak

  khuluk

  zihar

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tawaf rukun juga dikenali sebagai tawaf

  answer choices

  wadak

  ifadah

  sunat

  qudum

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pak Abu menjual buah langsatnya yang masih putik di pokok.Apakah hukum jual beli tersebut dalam islam?

  answer choices

  sah

  tidak sah

  dilarang tetapi sah

  dilarang dan tidak sah

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  P :


  -bebas daripada unsur riba

  -bebas daripada unsur spekulasi

  -bebas daripada perkara haram

  -bebas daripada unsur perjudian


  P dalam rajah di atas ialah

  answer choices

  insurans

  saham

  hutang

  syarikat

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh suami mengikut ketentuan syarak dalam mendidik isteri yang nusyuz


  I = Memberi nasihat dengan hikmah

  II = Memisahkan diri dari tempat tidur

  III = memukul dengan tujuan mendidik

  IV = merujuk kaunseling

  answer choices

  I,II dan III

  I,II dan IV

  I,III,dan IV

  II,III, dan IV

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih penyataan yang benar mengenai sebab HAMKA tersohor di Nusantara

  answer choices

  menentang gerakan islah

  semua karyanya difilemkan

  membangkitkan semangat menentang British dan Indonesia

  sumbangan dalam bidang agama,falsafah dan kesusteraan

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kepinangan dalam pentadbiran kerajaan bani umaiyah telah menyebabkan rakyat

  answer choices

  murtad

  memberontak

  ditawan musuh

  lari ke negara lain

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  As Syeikh Muhammad Abduh

  As Syeikh Tahir Jalaludin

  As Sayyid Jamaludin Al Afghani


  Tokoh—tokoh di atas lebih terkenal dalam bidang

  answer choices

  sejarah

  hadis

  islah

  falak

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih TIGA pernyataan yang menunjukkan dasar pentadbiran Khulafak Al Rashidin

  answer choices

  Rakyat wajib menjadi tentera

  Khalifah merupakan ketua negara

  Khalifah tidak mendapat hak istimewa mengatasi undang-undang

  Gabenor dan pegawai dilantik berdasarkan kecekapan

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kitab al Afiah at Tibbiyah ialah karya

  answer choices

  Ibnu Sina

  Ibnu Rushd

  Imam Ghazali rahmahullah

  Imam Bukhari rahimahullah

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dilahirkan di Asad Abad

  Meninggal dunia pada tahun 1314H

  Keturunannya bersambung dengan Imam At Tarmizi

  Pernah dilantik sebagai anggota Majlis Maarif di Istanbul


  Pernyataan di atas merujuk kepada ______________________

  answer choices

  al Sayyid Jamaludin al Afghani

  al Sheikh Muhammad Abduh

  al Sheikh Tahir Jalaludin

  HAMKA

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Puan Safiah memakai rambut palsu supaya tidak kelihatan uban rambut di kepalanya.

  Hukum perbuatan tersebut adalah

  answer choices

  sunat

  harus

  makruh

  haram

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perkara berikut adalah dilarang ketika menziarahi jenazah kecuali

  answer choices

  makan dan minum di rumah si mati

  tidak reda dengan takdir

  meraung dan meratap

  berbual-bual kosong

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code