Asas Sains Komputer (HTML)
a year ago
firdausbi_10835
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
17 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  HTML ialah singkatan bagi

  answer choices

  HeightText Margin Language

  HyperText Medium Lingo

  HyperTight Myriad Language

  HyperText Markup Language

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Apakah tag pertama yang perlu ada untuk kod arahan html?

  answer choices

  <banner>

  <head>

  <title>

  <html>

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Apakah format yang perlu dipilih untuk SAVE file html supaya dapat dilihat menerusi web browser?

  answer choices

  .txt

  .jpg

  .html

  .exe

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Pilih turutan arahan yang betul untuk menghasilkan banner dengan logo KPM

  answer choices
 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  Pilih kod arahan yang betul untuk menghasilkan menu seperti di dalam gambar

  answer choices
 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Tag html ditulis dalam kurungan

  answer choices

  < >

  ( )

  { }

  [ ]

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Apakah tag yang digunakan untuk menambah tajuk pada dokumen html?

  answer choices

  <head>

  <title>

  <body>

  <p>

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Tag <p> digunakan untuk membuat perenggan

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Apakah size heading yang paling besar?

  answer choices

  h1

  h2

  h4

  h6

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  Tag <li> digunakan untuk menghasilkan senarai dengan bullet point

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  Apakah warna yang biasa digunakan untuk text yang mengandungi pautan (link)?

  answer choices

  Hijau

  Biru

  Merah

  Kuning

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  Pilih sintaks (kod arahan) yang betul untuk memasukkan imej ke dalam html

  answer choices

  <img insert="logoKPM.jpg">

  <img src="logoKPM.jpg">

  <img source="logoKPM.jpg">

  <src img="logoKPM.jpg">

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  Berikut adalah format gambar yang biasanya digunakan untuk html KECUALI

  answer choices

  .png

  .jpg

  .gif

  .exe

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  Apakah perisian yang boleh digunakan untuk menaip kod arahan html

  answer choices

  Notepad

  MS Paint

  Calculator

  Media Player

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  Kod arahan ini digunakan untuk membina tiga kolum frame dengan saiz yang sama

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  Pilih attribute style yang betul untuk kod di dalam gambar jika Aaron ingin mengubah saiz gambarnya kepada 600x460 pixel

  answer choices

  style="width:500px;height:400px;"

  style="width:460px;height:600px;"

  style="width:600px;height:460px;"

  style="width:200px;height:100px;"

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  Aaron ingin membina pull-down menu bagi senarai lauk yang disediakan di restoran barunya tetapi kod arahannya tidak menjadi. Apakah yang perlu dibetulkan?

  answer choices

  Menambah penutup tag </select>

  Menambah tag <banner>

  Memasukkan gambar lauk-lauknya

Report Quiz
Join a game