Gamit ng Diksyunaryo
a year ago
liezel.magnaye
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Ano ang tawag sa dalawang salita na matatagpuan sa itaas na bahagi ng diksyunaryo?

  answer choices

  pamatnubay na salita

  paunang salita

  pangwakas na salita

  panggitnang salita

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Aling salita ang nakapaloob sa pamatnubay na Dalita - Dalupi?

  answer choices

  dalungdong

  dagasa

  dapithapon

  dumungaw

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Aling salita ang nakapaloob sa pamatnubay na salaysay - salo?

  answer choices

  salok

  saludo

  salat

  saliksik

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Aling salita ang nakapaloob sa pamatnubay na takuyan - tagapangulo?

  answer choices

  tabla

  takip-silim

  tagalog

  tagayan

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  5. Aling salita ang nakapaloob sa pamatnubay na pangingibabaw - paraan?

  answer choices

  parabula

  parang

  parirala

  papawirin

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Saang pamatnubay na salita matatagpuan ang salitang regalo?

  answer choices

  puyo - rebentador

  rebesino - ripa

  ripolyo - rubya

  rubya - ruwina

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Saang pamatnubay na salita matatagpuan angsalitang hasik?

  answer choices

  hantungan - hapitin

  hangarin - hawla

  hawa - hayop

  hardel - hasain

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Saang pamatnubay na salita matatagpuan angsalitang amis?

  answer choices

  alimbuyak - alingawngaw

  ambag - amot

  amoy - anak

  amistad - ampalaya

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Saang pamatnubay na salita matatagpuan angsalitang ganid?

  answer choices

  galaw - gampanan

  gamit - ganit

  ganoon - gapangin

  gaan - gaban

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Saang pamatnubay na salita matatagpuan angsalitang saligan?

  answer choices

  salay - salog

  saligawsaw - salok

  salaysay - salig

  saliksik - salikupin

Report Quiz
Join a game