Physics

10th

Image

LÝ 10 CHƯƠNG I. BIÊT

145

29 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Điều nào sau đây là đúng khi nói về chất điểm?

  Chất điểm là những vật có kích thước nhỏ.

  Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ.

  Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài

  của quỹ đạo của vật.

  Chất điểm là một điểm.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Trường hợp nào sau đây có thể xem vật là chất điểm?

  Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.

  Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.

  Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.

  Giọt nước mưa lúc đang rơi.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Phát biểu nào sau đây là

  đúng

  nhất khi nói về chuyển động cơ

  Chuyển động cơ là sự di chuyển của vật này so với vâṭ khác.

  Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của vật từ nơi này sang nơi khác.

  Chuyển động cơ là sự thay đổi vi ̣trí của vật này so với vật khác theo thời gian.

  Chuyển động cơ là sự thay đổi vi ̣trí của vật này so với vật khác trong không gian theo thời gian.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags