Ulangkaji Kimia SPM 2018
a year ago
nakkaisha
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Nukleus mengandungi neutron yang tidak bercas

  Siapakah saintis ini?

  answer choices

  Niels Bohr

  John Dalton

  James Chadwick

  Ernest Rutherford

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Persamaan berikut mewakili satu tindak balas.

  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  Apakah hasil-hasil tindak balas dalam persamaan ini?

  answer choices

  Kuprum(II) oksida dan asid hidroklorik

  Kuprum(II) klorida dan air

  Kuprum(II) klorida dan asid hidroklorik

  Kuprum(II) oksida dan air

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Antara pernyataan berikut, yang manakah benar berkenaan unsur-unsur di dalam Jadual Berkala Unsur?

  answer choices

  Sifat logam meningkat dari kiri ke kanan merentasi Jadual Berkala Unsur

  Unsur-unsur dari kumpulan yang sama mempunyai sifat fizikal yang sama

  Unsur-unsur Kumpulan 18 mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah

  Unsur-unsur Kumpulan 17 wujud sebagai monoatom

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Bahan manakah yang mengion separa di dalam air?

  answer choices

  HCl

  NaOH

  CH3OH

  HCOOH

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Apakah kation yang hadir di dalam larutan zink sulfat?

  answer choices

  Zn2+

  Zn2+, SO4 2-

  Zn2+ , H+

  OH- , SO4 2-

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah menerangkan maksud perlanggaran berkesan?

  answer choices

  Perlanggaran yang menyebabkan tindak balas

  Perlanggaran yang mempunyai tenaga yang tertinggi

  Perlanggaran berlaku sebelum tindak balas

  Tenaga perlanggaran adalah kurang dari tenaga pengaktifan

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Sebatian manakah yang boleh menjalani pempolimeran tambahan?

  answer choices

  Propena

  Butana

  Etil etanoat

  Asid butanoik

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Pasangan asid dan alkali manakah yang memberikan haba peneutralan tertinggi?

  answer choices

  Asid etanoik dan kalium hidroksida

  Asid etanoik dan larutan ammonia

  Asid nitrik dan natrium hidroksida

  Asid sulfurik dan larutan ammonia

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Selenium, Se dan sulfur, S berada dalam kumpulan yang sama dalam Jadual Berkala Unsur.

  Apakah formula bagi natrium selenida?

  [Nombor proton: Na = 11, S = 16]

  answer choices

  NaSe

  NaSe2

  Na2Se

  Na2Se3

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  x g natrium sulfat, Na2SO4 mempunyai 1.806 x 1023 zarah.

  Berapakah nilai x?

  [Jisim molar Na2SO4= 142 g mol-1 , pemalar Avogadro = 6.02 x 10 23 mol-1 ]

  answer choices

  4.26

  4.73

  42.6

  47.3

Report Quiz
Join a game