P. ISLAM SPM 2011
a year ago
fatimah
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  HUKUM ASALNYA SUNAT TETAPI MENAJADI WAJIB DALAM KEADAAN TERTENTU.


  MENANGGUHKAN BAYARAN HUKUMNYA HARAM JIKA MAMPU.


  Pernyataan di atas merujuk kepada..

  answer choices

  sewa

  saham

  hutang

  gadaian

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  SELALU MENINGGALKAN SOLAT DENGAN SENGAJA


  SERING MENCURI


  Pernyataan di atas merujuk kepada ciri-ciri..

  answer choices

  kafir

  fasiq

  mulhid

  munafiq

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Berikut iaah rukun gadaian kecuali..

  answer choices

  ijab dan qabul

  barang gadaian

  pemegang gadaian

  penggadai menjelaskan hutang

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah bukan perkara wajib haji?

  answer choices

  NIat ihram di miqat

  Melontar ketiga-tiga jamrah

  Wukuf di padang Arafah

  Bermalam di Muzdalifah

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah larangan ketika ihram khusus bagi wanita?

  answer choices

  Memburu binatang darat

  Memakai pakaian berjahit

  Memakai minyak rambut di kepala

  Menutup muka dan dua tapak tangan

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Adab yang perlu diamalkan oleh orang yang berjihad di jalan Allah SWT ialah..

  answer choices

  amanah

  berdisiplin

  berhati-hati

  ikhlas

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  MEMPELAJARI ISLAM

  MENYEBARKAN ILMU

  MENGAMALKAN AJARAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN


  Pernyataan di atas merujuk kepada peringkat jihad

  answer choices

  melawan syaitan

  memperbaiki diri

  menghapuskan kezaliman dan kemungkaran

  menentang kafir harbi dan munafik

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Berikut adalah merupakan muamalat yang dibenarkan dalam Islam kecuali


  I. sewa

  II. riba

  III. gharar

  IV. gadaian

  answer choices

  I dan II

  II dan III

  III dan IV

  I dan IV

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Hukum asal memberi hutang dalam Islam ialah..

  answer choices

  sunat

  harus

  wajib

  makruh

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  Berikut perkara-perkara yang dilarang semasa idah bagi perempuan yang kematian suami kecuali..

  answer choices

  bekerja

  bertunang

  berkahwin

  berhias diri

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  Berikut ialah hikmah diadakan larangan ihram kecuali..

  answer choices

  melatih umat Islam supaya lebih berdisiplin

  menggalakkan jemaah haji supaya beribadat bersungguh-sungguh

  memberi kesedaran kepada jemaah haji supaya menghargai makhluk lain

  menguji kesabaran manusia dalam menyempurnakan perintah Allah SWT

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  MELAHIRKAN SIFAT KERJASAMA DAN RASA KASIH SAYANG SESAMA INSAN.


  MEMBERI JAMINAN KEPADA PEMBERI HUTANG.


  Pernyataan di atas merujuk kepada..

  answer choices

  syarat sah gadaian

  proses gadaian

  kesan gadaian

  hikmah gadaian

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  Pilih pernyataan yang benar mengenai syirik.

  answer choices

  Menolak hukum Allah SWT

  Mempercayai perkara-perkara karut.

  Berpura-pura beriman kepada Allah SWT

  Menyekutukan Allah SWT dengan makhluk.

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  Binatang-binatang al-An'am:

  LEMBU

  KERBAU

  UNTA

  BIRI-BIRI

  X


  X ialah...

  answer choices

  kuda

  rusa

  kibas

  seladang

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  HILANG GILIRAN BERMALAM


  HILANG HAK NAFKAH ZAHIR DARIPADA SUAMINYA.


  Perkara di atas merujuk kepada akibat..

  answer choices

  Zihar

  Fasakh

  Nusyuz

  Khuluk

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  TEKANAN HIDUP

  DISEBAT 40 KALI SEBATAN


  Pernyataan di atas merujuk kepada

  answer choices

  mencuri

  minum arak

  menuduh zna

  menagih dadah

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  MEYAKINI BAHAWA ALAM INI TERJADI DENGAN SENDIRINYA.

  HIDUP BEBAS TANPA PERATURAN AGAMA.


  Pernyataan di atas merujuk kepada..

  answer choices

  syirik

  murtad

  mulhid

  kufur nikmat

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah syarat sah binatang sembelihan?


  I. Halal dimakan

  II. Putus urat halkum dan merik

  III. Alat sembelihan yang tajam.

  IV. Penyembelih beragama Islam.

  answer choices

  I dan II

  II dan III

  III dan IV

  I dan IV

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  MENGURUS SUMBER PENDAPATAN NEGARA.

  MENGAWAL PERBELANJAAN NEGARA.


  Pernyataan di atas merupakan peranan..

  answer choices

  Baitul Mal

  Diwan al-Jund

  Baitul Hikmah

  Diwan al-Kharaj

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  FAKTOR PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI:-

  GLOBALISASI ILMU

  GALAKAN PARA KHALIFAH

  'X'


  X ialah....

  answer choices

  aktiviti penterjemahan yang giat dijalankan

  usaha para pedagang menyebar ilmu

  kestabilan politik dan pentadbiran

  pembukaan wilayah-wilayah baru

Report Quiz
Join a game