Computers

8th -

2nd

Image

ASK T2 KOD ARAHAN

1.1K

28 questions

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Antara yang berikut yang manakah tidak benar tentang pemboleh ubah?

  nilai adalah tetap

  storan ingatan yang disimpan dalam komputer

  mewakili data yang berulang-ulang

  data yang disimpan dalam pemboleh ubah boleh dimanipulasi

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  semasa menulis kod arahan, pemboleh ubah yang diisytiharkan akan diberi satu label yang disebut__________dan disertakan dengan_____________.

  pemalar........nilai

  pengecam......data

  pengecam......nilai

  pemalar......data

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  syarat untuk pengisytiharan pembolehubah ialah seperti di bawah kecuali:

  nama bagi pemboleh ubah hanya boleh mengandungi nama

  nama bagi pemboleh ubah boleh mengandungi digit

  nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang ditulis

  nama bagi pemboleh ubah boleh ada ruang kosong

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags