ASK T2 KOD ARAHAN
a year ago
norzarina.jasni
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
28 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah tidak benar tentang pemboleh ubah?

  answer choices

  nilai adalah tetap

  storan ingatan yang disimpan dalam komputer

  mewakili data yang berulang-ulang

  data yang disimpan dalam pemboleh ubah boleh dimanipulasi

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  semasa menulis kod arahan, pemboleh ubah yang diisytiharkan akan diberi satu label yang disebut__________dan disertakan dengan_____________.

  answer choices

  pemalar........nilai

  pengecam......data

  pengecam......nilai

  pemalar......data

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  syarat untuk pengisytiharan pembolehubah ialah seperti di bawah kecuali:

  answer choices

  nama bagi pemboleh ubah hanya boleh mengandungi nama

  nama bagi pemboleh ubah boleh mengandungi digit

  nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang ditulis

  nama bagi pemboleh ubah boleh ada ruang kosong

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  perkara di bawah adalah benar tentang pemalar kecuali

  answer choices

  Pemalar bertindak seakan-akan pemboleh ubah

  Pemalar tidak mempunyai nilai tetap

  Pemalar menyimpan sesuatu nilai dan disimpan dalam komputer

  Biasanya pemalar digunakan melibatkan pengiraan matematik

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Berikut ialah perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar kecuali

  answer choices

  pemboleh ubah tiada nilai standard

  pemboleh ubah ada nilai standard

  pemboleh ubah mempunyai nilai berubah-ubah

  pemboleh ubah tidak mempunyai nilai berubah-ubah

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan ciri-ciri perantaraan dalam aspek yang lebih luas merujuk kepada

  answer choices

  Pemboleh ubah

  Fungsi Input

  IMK

  Fungsi output

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  _____________digunakan untuk mendapatkan data input daripada pengguna. proses ini dapat dilakukan melalui segmen kod yang dibina.

  answer choices

  Fungsi input

  IMK

  Fungsi output

  pemboleh ubah

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  apakah sintaks umum bagi fungsi input menggunakan perisian Python?

  answer choices

  cin>>

  input()

  scanf()

  system.in

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Apakah sintaks umum bagi fungsi output menggunakan perisian Python?

  answer choices

  cout<<

  system.out

  print()

  printf()

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  Apakah peranti output yang biasa digunakan?

  answer choices

  papan kekunci

  tetikus

  monitor

  cpu

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Operator yang digunakan untuk membandingkan nilai di sebelah kiri operator dengan nilai di sebelah kanan operator.

  answer choices

  operator tambahan

  operator perbandingan

  operator logik

  operator matematik

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Operator yang digunakan untuk menentukan nilai baki, hasil bahagi dan kuasa sesuatu nombor.

  answer choices

  operator tambahan

  operator perbandingan

  operator logik

  operator matematik

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Operator yang digunakan dalam sesuatu ungkapan algelbra ringkas untuk menentukan nilai boolean

  answer choices

  operator tambahan

  operator perbandingan

  operator logik

  operator matematik

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  pilih operator yang menunjukkan jika nilai dua operan adalah sama, maka keadaan menjadi benar.

  answer choices

  !=

  ==

  AND

  OR

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  pilih operator yang menunjukkan keadaan menjadi benar jika salah satu operan adalah benar.

  answer choices

  !=

  ==

  AND

  OR

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  pilih operator yang menunjukkan keadaan menjadi benar jika salah satu operan adalah benar.

  answer choices

  !=

  ==

  AND

  OR

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Apakah nama bagi operator **

  answer choices

  Floor Division

  Modulus

  darab

  Eksponen

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  yang berikut merupakan jenis ralat kecuali

  answer choices

  ralat sintaks

  ralat sistem

  ralat logik

  ralat masa larian

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Tentukan ralat bagi kesalahan di bawah.


  Kesalahan: tertinggal tanda kurungan

  answer choices

  ralat sintaks

  ralat masa larian

  ralat logik

  ralat sistem

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Tentukan ralat bagi kesalahan di bawah.


  Kesalahan: penggunaan operator yang salah

  answer choices

  ralat sintaks

  ralat masa larian

  ralat logik

  ralat sistem

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  Tentukan ralat bagi kesalahan di bawah.


  Kesalahan: penggunaan ruang jarak yang salah

  answer choices

  ralat sintaks

  ralat masa larian

  ralat logik

  ralat sistem

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  Tentukan ralat bagi kesalahan di bawah.


  Kesalahan: ejaan float ditulis sebagai floatt

  answer choices

  ralat sintaks

  ralat masa larian

  ralat logik

  ralat sistem

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  Tentukan ralat bagi kesalahan di bawah.


  Kesalahan: operasi berlainan data contoh: ( z + 2)

  answer choices

  ralat sintaks

  ralat masa larian

  ralat logik

  ralat sistem

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  tentukan jenis data bagi data di bawah:


  Nama : Julia

  answer choices

  string

  integer

  char

  double

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  tentukan jenis data bagi data di bawah:


  Kelas : 2 UPM

  answer choices

  string

  integer

  char

  double

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  tentukan jenis data bagi data di bawah:


  Tinggi : 1.58 m

  answer choices

  string

  integer

  char

  double

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  apakah fungsi simbol di bawah

  ,

  answer choices

  mencapai satu aksara atau lebih

  menghitung bilangan aksara

  menggabungkan string tanpa ruang kosong

  menggabungkan string dengan ruang kosong

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  pilih penulisan segmen kod yang betul

  answer choices

  ayat = (str("selamat datang"))

  ayat = str ("selamat datang")

  ayat = str "selamat datang"

  (ayat) = str "selamat datang"

Report Quiz
Join a game