Computers

7th -

8th

Image

Ukuran Data

797

12 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Imej digital ialah________ yang dirakam dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit (0 dan 1)
  bunyi
  disimpan
  ditukar
  gambar
 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Audio isyarat ialah isyarat _______ yang telah ditukar kepada nombor perduaan dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit.
  bunyi
  disimpan
  ditukar
  gambar
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Bilangan piksel yang terdapat pada sesuatu imej merujuk kepada unit ukuran...
  piksel
  dpi (dots per inch)
  bpp (bits per pixel)
  Hertz (Hz)
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags