Kuiz Pembangunan Algoritma
2 years ago
sunnysue
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Apakah tujuan utama algoritma digunaka dalam penyelesaian masalah?   Dapat mengurankan masalah
  answer choices
  Membantu menyelesaikan masalah dengan mudah
  Dapat menyatakan masalah yang terdapat algoritma
  Dapat mengenal pasti sebarang kesilapan pada peringkat awal. 
  Dapat mengurankan masalah
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Terdapat dua kaedah dalam penyelesaian masalah. Antara berikut yang manakah padanan yang betul mengenai kaedah penyelesaian masalah?
  answer choices
  Pseudokod dan menganalisis masalah
  Mereka bentuk penyelesaian masalah dan memahami apa yang diperlukakan oleh masalah
  Carta alir dan pseudokod
  Carta alir dan menganalisi masalah
 • Question 3
  30 seconds
  Q. "Arahan ini tidak mengulang pelaksanaan atur cara kerana ia bukan arahan ulangan", pernyataan di atas merupakan struktur kawalan?ulanganpilihan
  answer choices
  Ulangan
  Pilihan
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Antara contoh  aktiviti harian yang berikut, yang manakah memerlukan langkah algoritma?
  answer choices
  Memasak sandwich
  Berjalan
  Termenung
 • Question 5
  30 seconds
  Q. APAKAH MAKNA SIMBOL CARTA ALIR INI ?
  answer choices
  Mula dan tamat sesuatu aktiviti
  Aktiviti atau Proses
  Menggabungkan aliran yang berlainan
  Operasi Input / Output
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan carta alir?
  answer choices
  Carta alir merupakan langkah-langkah yang ditulis yang menyerupai bahasa yang  kita guna seharian.
  Carta alir merupakan penyelesaian masalah yang terdapat dalam algoritma.
  Carta alir merupakan perwakilan algoritma secara bergrafik iaitu menggunakan simbol-simbol tertentu.
  Carta ailr merupakan salah satu kaedah yang digunakan dalam algoritma
 • Question 7
  30 seconds
  Q. APAKAH MAKNA SIMBOL CARTA ALIR INI ?
  answer choices
  Operasi Input / Output
  Aliran Aktiviti
  Menguji sama ada benar atau salah
  Arahan meneruskan
 • Question 8
  30 seconds
  Q. APAKAH JENIS CARTA ALIR DALAM RAJAH INI ?
  answer choices
  CARTA ALIR PILIHAN
  CARTA ALIR MUDAH
  CARTA ALIR ULANGAN
  CARTA ALIR URUTAN
 • Question 9
  30 seconds
  Q. APAKAH MAKNA SIMBOL CARTA ALIR INI ?
  answer choices
  Mula atau tamat sesuatu aktiviti
  Operasi input atau output
  Menguji samada benar atau salah
  Aktiviti atau proses
 • Question 10
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan algoritma?
  answer choices
  Algoritma merupakan satu jujukan langkah-langkah yang perlu diikut bagi menghasilkan penyelesaian kepada sesuatu masalah
  Algoritma merupakan satu penyelesaian masalah 
  Algoritma  merupakan langkah penting dalam penyelesaian masalah
  Algoritma merupakan sesuatu yang perlu dibuat dalam menyelesaikan masalah
 • Question 11
  30 seconds
  Q. APAKAH JENIS CARTA ALIR DALAM RAJAH INI?
  answer choices
  CARTA ALIR PILIHAN
  CARTA ALIR MUDAH
  CARTA ALAIR ULANGAN
  CARTA ALIR URUTAN
 • Question 12
  30 seconds
  Q. APAKAH MAKNA SIMBOL CARTA ALIR INI ?
  answer choices
  Operasi Input / Output
  Mula dan tamat sesuatu Mula atau Tamat sesuatu aktiviti.
  Menguji sama ada benar atau salah
  Menyambungkan aliran yang berlainan
 • Question 13
  30 seconds
  Q. APAKAH MAKNA SIMBOL CARTA ALIR INI ?
  answer choices
  Mula atau tamat sesuatu aktiviti
  Operasi input atau output
  Menguji samada benar atau salah
  Aktiviti atau proses
 • Question 14
  30 seconds
  Q. RALAT DALAM ATURCARA DIPANGGIL ...............
  answer choices
  Sesemut
  Pepijat
  Ulat
  Cecacing
 • Question 15
  30 seconds
  Q. APAKAH JENIS CARTA ALIR DALAM RAJAH INI?
  answer choices
  CARTA ALIR PILIHAN
  CARTA ALIR MUDAH
  CARTA ALAIR ULANGAN
  CARTA ALIR URUTAN
 • Question 16
  30 seconds
  Q. APAKAH MAKNA SIMBOL CARTA ALIR INI ?
  answer choices
  Mula atau tamat sesuatu aktiviti
  Operasi input atau output
  Menguji samada benar atau salah
  Aktiviti atau proses
 • Question 17
  30 seconds
  Q. "Ruby baru sahaja selesai menduduki ujian bulanan. Beliau telah mendapat markah bagi setiap mata pelajaran. Ibu bapa beliau ingin mengetahui gred bagi mata pelajaran yang telah diperoleh oleh Ruby."
  Kenal pasti input, proses dan output masalah di atas.
  answer choices
  input: gred
  proses: markah
  output: Penetapan gred berdasarkan markah
  input: markah
  proses: gred
  output: Penetapan gred berdasarkan markah
  input: Penetapan gred berdasarkan markah
  proses: markah
  output: gred
  input: markah
  proses: Penetapan gred berdasarkan markah
  output: gred
 • Question 18
  30 seconds
  Q. Struktur kawalan pelbagai pilihan mengandungi lebih daripada dua _________ yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan.
  answer choices
  simbol grafik
  set tindakan
 • Question 19
  30 seconds
  Q. Carta alir menggunakan __________ spt garis lurus, anak panah dan bentuk geometri untuk mewakili urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan.
  answer choices
  simbol grafik
  set tindakan
 • Question 20
  30 seconds
  Q. Pseudokod memperihalkan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat-ayat yang ringkas dalam bahasa yang boleh difahami oleh manusia.
  answer choices
  PALSU
  BENAR
Report Quiz
Join a game