ASK Ting 1 - Bab 1.1.1
3 years ago
smartgolden
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Pemikiran komputasional ialah satu proses ____________ bagi tujuan _________________ sesuatu masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains _____________.
  answer choices
  komputer; menyelesaikan; pemikiran
  pemikiran; menyelesaikan; komputer
  pemikiran; menyelesaikan; mesin
  menyelesaikan; pemikiran; mesin
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Mengutamakan perkara-perkara penting dalam sesuatu masalah dan meninggalkan perkara-perkara yang kurang penting.
  answer choices
  Teknik Peniskalaan
  Teknik Leraian
  Teknik Pengecaman corak 
  Teknik Pengitlakan
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian kecil bagi memudahkan pemahaman dan penyelesaian.
  answer choices
  Teknik Peniskalaan
  Teknik Pengecaman corak 
  Teknik Leraian
  Teknik Pengitlakan
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Membina model berdasarkan corak-corak yang telah dikenal pasti daripada beberapa masalah yang serupa.
  answer choices
  Teknik Leraian
  Teknik Pengecaman corak 
  Teknik Peniskalaan
  Teknik Pengitlakan
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Persamaan-persamaan yang terdapat beberapa masalah atau dalam masalah yang sama.
  answer choices
  Teknik Leraian
  Teknik Pengecaman corak 
  Teknik Pengitlakan
  Teknik Peniskalaan
 • Question 6
  60 seconds
  Q. Khalil dan rakan-rakannya menyertai rombongan ke sebuah taman tema. Rajah di bawah menunjukkan peta taman tema yang mengandungi permainan yang berbeza iaitu A, B, C, D, E, F dan G berserta jaraknya masing-masing dalam km. Sekiranya mereka hanya diberi masa selama dua jam, pilih laluan perjalanan yang perlu dipilih oleh Khalil dan rakan-rakannya untuk menjimatkan masa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Pastikan setiap laluan yang dipilih adalah sehala.
  answer choices
  L1. A-B-C-D-E-F-G = ? km
  L2. A-B-F-G-E-D-C = ? km
  L3. A-C-B-D-E-F-G = ? km
  L4. A-C-D-E-G-F-B = ? km
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Meminta kebenaran ibu bapa untuk pergi ke kedai. Adakah pernyataan tersebut pemikiran komputersional ?
  answer choices
  Benar
  Palsu
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Merancang perjalanan yang paling pendek untuk ke sekolah. Adakah pernyataan tersebut pemikiran komputersional ?
  answer choices
  Benar
  Palsu
 • Question 9
  30 seconds
  Q. 1. Pembinaan model bagi masalah yang diselesaikan dalam bentuk formula, teknik, peraturan atau langkah-langkah.
  2. Pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian kecil bagi memudahkan pemahaman dan penyelesaian.
  answer choices
  Teknik Leraian & Pengecaman Corak
  Teknik Pensikalaan & Leraian
  Teknik Pengitlakan & Leraian
  Teknik Pensikalaan & Pengitlakan
 • Question 10
  30 seconds
  Q. BENAR bagi aspek penting dan PALSU bagi aspek kurang penting dalam membuat kek.
  1. Tempoh kek dibakar dalam ketuhar
  2. Bentuk bekas adunan kek yang dibakar
  3. Sukatan bahan kek
  answer choices
  1. BENAR, 2. BENAR, 3. BENAR
  1. BENAR, 2. BENAR, 3. PALSU
  1. BENAR, 2. PALSU, 3. BENAR
  1. BENAR, 2. PALSU, 3. PALSU
Report Quiz
Join a game