Computers, Other

1st -

5th

Image

SISTEM NOMBOR PERDUAAN

333

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Isyarat komputer boleh wujud dalam keadaan Off dan On. 
  Betul
  Salah
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Komputer melihat semua data sebagai satu siri nombor perduaan.
  Betul
  Salah
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Litar dalam suatu pemprosesan komputer dibentuk daripada berjuta-juta ........
  lampu
  diod
  transistor
  kapasitor
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags