Asas Pemikiran Komputasional
3 years ago
chegubaya
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Berikut adalah teknik pemikiran komputasional kecuali:
  answer choices
  Pengecaman Corak
  Leraian
  Pengitlakan
  Permodelan
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Teknik Leraian ialah memecahkan sesuatu masalah kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil supaya masalah mudah difahami dan diselesaikan.
  answer choices
  Betul
  Salah
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Memecahkan masalah yang kompleks ke dalam masalah yang lebih kecil dan menyelesaikan setiap individu.
  answer choices
  Teknik Leraian
  Teknik Pengecaman Corak
  Teknik Peniskalaan
  Teknik Pengitlakan
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Dalam masalah penyediaan sandwich, mengenalpasti pola seperti jenis roti, bahan untuk inti dan masa penyediaan adalah berkaitan dengan teknik:
  answer choices
  Leraian
  Pengecaman Corak
  Peniskalaan
  Pengitlakan
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Memilih maklumat yang penting dari masalah yang dikemukakan, mengabaikan butir-butir tertentu yang tidak penting.
  answer choices
  Teknik Leraian
  Teknik Pengecaman Corak
  Teknik Peniskalaan
  Teknik Pengitlakan
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Satu cara yang logik untuk menyelesaikan masalah. Jika langkah-langkah yang anda ambil untuk menyelesaikan masalah itu mengikut algoritma, maka langkah-langkah ini boleh digunakan semula dan disesuaikan untuk menyelesaikan masalah yang sama pada masa hadapan.
  answer choices
  Teknik Leraian
  Teknik Pengecaman Corak
  Teknik Peniskalaan
  Teknik Pengitlakan
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Dalam masalah penyediaan sandwich, mengenalpasti pola seperti jenis roti, bahan untuk inti dan masa penyediaan adalah berkaitan dengan teknik:
  answer choices
  Leraian
  Pengecaman Corak
  Peniskalaan
  Pengitlakan
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Antara kepentingan teknik peniskalaan ialah membolehkan manusia mencipta idea secara spesifik mengenai masalah dan cara penyelesaiannya.
  answer choices
  Betul
  Salah
 • Question 9
  30 seconds
  Q. Penggunaan teknik pengitlakan memberikan hasil penyelesaian yang sama untuk beberapa masalah yang berbeza.
  answer choices
  Betul
  Salah
 • Question 10
  30 seconds
  Q. Apakah kepentingan teknik leraian?
  answer choices
  Memberikan hasil penyelesaian yang sama bagi beberapa masalah
  Masalah yang dipecahkan dapat dianalisa dengan lebih terperinci
  Jika terdapat banyak pola sepunya, masalah lebih mudah diselesaikan
  Membolehkan kita mereka idea secara umum
Report Quiz
Join a game