Computers

Image

Asas Pemikiran Komputasional

455

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Berikut adalah teknik pemikiran komputasional kecuali:
  Pengecaman Corak
  Leraian
  Pengitlakan
  Permodelan
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Teknik Leraian ialah memecahkan sesuatu masalah kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil supaya masalah mudah difahami dan diselesaikan.
  Betul
  Salah
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Memecahkan masalah yang kompleks ke dalam masalah yang lebih kecil dan menyelesaikan setiap individu.
  Teknik Leraian
  Teknik Pengecaman Corak
  Teknik Peniskalaan
  Teknik Pengitlakan
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags