ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
3 years ago
rahimahabdhalim
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Apakah pemikiran komputasional?
  answer choices
  Memberikan arahan kepada komputer
  Berfikir seperti komputer - dalam binari 
  Menggunakan satu set teknik dan pendekatan dalam membantu membuat penyelesaian masalah
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Mengapa kita perlu berfikir secara komputasional?
  answer choices
  Membantu kita untuk mengaturcara
  Membantu kita menyelesaikan masalah yang rumit dengan lebih mudah
  Membantu kita untuk berfikir seperti komputer
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut, BUKAN teknik pemikiran komputasional?
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Pengecaman (Pattern Recognition)
  Mengaturcara (Coding)
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut, contoh pemikiran komputasional?
  answer choices
  Merancang sendiri laluan (jalan), apabila hendak berjumpa dengan rakan
  Apabila hendak berjumpa dengan rakan, cari mereka disekitar sehingga berjumpa dengan mereka.
  Apabila hendak berjumpa rakan, bertanyakan kepada ibu bapa untuk merancang laluan (jalan) kepada kamu.
 • Question 5
  45 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut, BUKAN contoh pemikiran komputasional?
  answer choices
  Merancang apa yang hendak dikumpul dan di mana jalan keluar untuk menamatkan sesuatu peringkat (level) permainan video.
  Merancang untuk mengatasi musuh anda dalam sesuatu peringkat (level) permainan video.
  Secara kebetulan telah menamatkan sesuatu peringkat (level) permainan video.
 • Question 6
  45 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut, BUKAN contoh pemikiran komputasional?
  answer choices
  Membiarkan rakan anda untuk membuat keputusan ke mana kamu semua perlu pergi.
  Mempertimbangkan pilihan yang berbeza-beza secara berhati-hati sebelum memutuskan pilihan manakah yang terbaik.
  Berbincang dengan rakan, masa dan wang yang diperlukan sebelum membuat pilihan daripada senarai yang telah dibuat.
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah kompleks?
  answer choices
  Masalah adalah sesuatu yang sukar diselesaikan.
  Masalah adalah sesuatu yang sukar difahami.
  Masalah adalah sesuatu yang sukar diselesaikan atau difahami.
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Manakah teknik pemikiran komputasional yang melibatkan pemecahan sesuatu masalah kepada bahagian-bahagian kecil?
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Algoritma (Algorithms)
 • Question 9
  30 seconds
  Q. Untuk menghasilkan sesuatu program komputer yang berjaya, berapakah kebiasaannya teknik pemikiran komputasional yang diperlukan?
  answer choices
  Dua
  Empat
  Tiga
 • Question 10
  30 seconds
  Q. Bilakah komputer akan digunakan dalam pemikiran komputasional?
  answer choices
  Semasa teknik leraian (Decomposition)
  Ketika mengaturcarakan komputer.
  Apabila menulis algoritma.
Report Quiz
Join a game