Science

11th

Image

Bølger og vindkraft

1

9 questions

 • 1. Labeling
  1.5 minutes
  1 pt

  Plasser begrepene på figuren.

  Bølgetopp

  Bølgelengde

  Likevektslinje

  Amplitude

  Bølgebunn

 • 2. Fill in the Blank
  1 minute
  1 pt

  Bølgefenomenet som oppstår når bølger treffer f.eks en vegg kalles?

 • 3. Fill in the Blank
  1 minute
  1 pt
  Image

  Bildet viser et bølgefenomen. Hva kalles dette fenomenet?

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags