Geography

9th

grade

Арай

New!
You can now share content with a Team.
Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt
  Q. 

  1. Демография ғылымының зерттеу объектісі

  A) халықтың материалдық мǝдениеті

   B) тарихи қозғалыстары

  C) рухани мǝдениеті

  Д) халықтың табиғи өсімі, саны, құрамы

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt
  Q. 

   2. Халықаралық миграция дегеніміз?

  A) қалааралық көшіп-қону

   B) ауылдан қалаға көшу

  C) қаладан ауылға көшу

  Д) бір мемлекеттен екінші мемлекетке көшу

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt
  Q. 

  3. Урбанизация дегеніміз не?

  A) қала аралық көшіп-қону

   B) ауылдан қалаға көшу

   C) қаладан ауылға көшу

   Д) бір мемлекеттен екінші мемлекетке көшу

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes