World Languages

Professional Development

Image

Stress - Trọng âm

4
plays

12 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  10 pts

  Trọng âm xuất hiện trong từ có 2 âm tiết trở lên

  Ví dụ: begin, beautiful, English,....

  Đúng

  Sai

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Chọn đáp án đúng

  Trọng âm (Stress) giúp chúng ta phát âm vừa đúng, hay và mượt hơn

  Trọng âm (Stress) không giúp chúng ta phát âm hay hơn.

  Trọng âm (Stress) không giúp chúng ta phát âm mượt hơn.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  5 pts

  Có các loại trọng âm nào?

  Trọng âm trong từ

  Trọng âm trong câu

  Cả 2 đáp án đều đúng

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?