World Languages

9th -

12thgrade

Image

Bab 1 Wawancara ( B.Sunda Kelas X)

3
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tanya jawab langsung pikeun ngajar jng informasi ti narasumber disebut . . . .

  Paguneman

  Wawancara

  Sawala

  Seminar

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ieu di handap anu kaasup kana cara wawancara, nya eta . . .

  Mandiri

  Resmi

  Bebas

  Teu resmi

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Kagiatan wawancara anu pananya na teu dirumuskeun heula ku pawawancarana disebut . . .

  Kauger

  Madya kauger

  Madya bebas

  Bebas

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?