History

University

Image

Jesień średniowiecza - kultura

7

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Stanowisko w sporze o uniwersalia, które zaczyna dominować w późnym średniowieczu to:

  Realizm

  Konceptualizm

  Nominalizm

  Spór traci wtedy na znaczeniu

 • 2. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Który z wymienionych uczonych był autorem apologii zabójstwa księcia Orleańskiego?

  Jean Buridan

  Mikołaj Oresme

  Jean Petit

  Pierre d'Ailly

 • 3. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Kto bierze udział w sporze dotyczącym Powieści o Róży w roli oskarżyciela?

  Christine de Pisan

  Bracia Col

  Jean de Montreuil

  Jean de Meung

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags