History

1st -

5thgrade

Image

Araling Panlipunan 5 Paraan ng Pagsasailalim sa Pilipinas

13
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  2 pts

  1.       Maaaring malibre ang mga lalaking sasailalim sa sapilitang paggawa kung sila ay makakabayad sa tinatawag na _______

  falua

  bandala

  falla

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  2 pts

  Ang lahat ng lalaki na may gulang na 16 hanggang 60 ay kailangang magtrabaho ng walang bayad sa ilalim ng patakaran ng Espanya. Ano ang tawag dito?

  a.       sapilitang paggawa

  encomienda

  tributo

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  2 pts

  Ilang reales ang tribute o buwis noong una?

  10 reales

  8 reales

  12 reales

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?