pencil-icon
Build your own quiz

Business

12th

grade

Image

KTPL ôn thi HK1

1
play

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Trường hợp nào dưới đây được gọi là bội chi ngân sách nhà nước?

  A. Tổng thu lớn hơn tổng chi.

  B. Tổng thu nhỏ hơn tổng chi.

  C. Tổng thu lớn hơn hoặc bằng tổng chi

  D. Tổng thu nhỏ hơn hoặc bằng tổng chi.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2: Chi ngân sách nhà nước không ảnh hưởng đến điều gì?

  A. Việc thúc đẩy và tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển

  B. Mối quan hệ của các doanh nghiệp

  C. Việc cân bằng an sinh xã hội

  D. Việc tạo một nền tảng chính trị ổn định

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3: Công dân đóng góp vào ngân sách nhà nước bằng cách nào?

  A. Nộp thuế, phí và lệ phí.

  B. Tham gia lực lượng lao động.

  C. Thành lập doanh nghiệp.

  D. Tất cả đều đúng.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?