Philosophy

12th

Image

12.SınıfSeçmeliPsikoloji1.Dönem2.Sınav

2

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  1.5 minutes
  1 pt

  SORU - 1 -

  Felsefe şeyleri bize göründükleri halleriyle incelediği kadar, bunların arka planında neler olabileceğine dair genel açıklamalarla da ilgilenir. Bu anlamda felsefe, Sümerlilerden bu yana algıların tanzim edilerek transandantal bir bütünlüğe ulaşılması sürecidir. Bilim ise gün geçtikçe uzmanlaşmakta, ayrıntılarda boğulmaya devam etmektedir.

  Parçada anlatılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A)

  Bilim ve felsefe varlığa eleştirel yaklaşır.

  B)

  Bilim deney ve gözleme, felsefe akıl yürütmeye dayanmaktadır.

  C)

  Felsefe pratik kaygılar için, bilim teorik amaçla yapılmaktadır.

  D)

  Filozoflar elde ettiği sonuçları bilim adamlarının hizmetine sunmaktadır.

  E)

  Felsefe varlığı bütüncül olarak incelerken, bilim parçalayarak ele almaktadır.

 • 2. Multiple Choice
  1.5 minutes
  1 pt

  SORU - 2-

  Günlük yaşamın sorgulayıcı olmayan akışı içerisinde varlık kavramı pek fazla dikkat çekmez. Fakat ihtiyaç duyulan bir nesnenin var olup olmadığı dikkat çeker. Oysaki bir filozof için var olmanın ne olduğunu düşünmek yaşamanın doğrudan kendisidir.

  Buna göre felsefenin varlığa yaklaşım tarzı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A)

  Felsefe güncel olmayan varlıklara yönelir.

  B)

  Felsefe varlık olmanın ne olduğunu sorun edinir.

  C)

  Felsefe varlık olmanın işlevselliğini sorgular.

  D)

  Felsefe neyin var olması gerektiğini sorgular.

  E)

  Felsefe yaşamsal ihtiyaçlar için varlığın değerini sorgular.

 • 3. Multiple Choice
  1.5 minutes
  1 pt

  SORU - 3 - “ Platon, filozofu, hayatı iyi bilen, tanıyan, görmüş geçirmiş, deneyimli ya da genel bilgiyle donatılmış biri olarak anlamaz; kendi filozof kavramını, bu türden yüzeyselleştirici tanımların karşısına koyar. Bilgeliğe susamış olan kişidir o, bu bilgi kusursuzlaşıp en yetkin konumuna yükseldiğinde “iyi ideası” ile aynı şey olup çıkar. Bir kez bu yolu geçmiş ve gücü oranında da olsa İdealar dünyasına ve güneşine bakmış olan kişi, artık bir daha bu dünyanın karanlığına ve ufak tefek dertlerinin alanına geri dönmez ama yönetici, yol gösterici olarak gene de İdealar dünyasının dışındaki bu alanda, devlet hizmetinde bulunma yükümlülüğünden kaçınmamalıdır.”

  Metne göre değerlendirildiğinde, devlet yöneticisi olması önerilen filozofların özelliği hangi seçenekte verilmiştir?

  A)

  Filozofların politikayı çok iyi bilmeleri

  B)

  Filozofların yönetme becerileri

  C)

  Filozofların asıl gerçeklikle karşılaşmış olmaları

  D)

  Filozofların hitabet güçlerinin olması

  E)

  Filozofların kitleleri etkileme güçlerinin bulunması

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags