pencil-icon
Build your own quiz

History

University

Image

TRAIL SEJARAH TERENGGANU 2022 (4 PILIHAN)

3.9K
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan Kerajaan Alam Melayu.

  Apakah kerajaan X?

  Gangga Negara

  Kedah Tua

  Srivijaya

  Angkor

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Rajah berikut sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka yang tersusun dan berhierarki.

  Apakah peranan pembesar diperingkat jajahan?

  I Mengutip cukai

  II Menjaga keamanan

  III Mengurus pembendaharaan

  IV Mengawal aktiviti perdagangan

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Raja-raja Thailand membentuk imej negara Thailand sebagai negara yang bersahabat dengan Barat.

  Mengapakah mereka bertindak sedemikian?

  Mempertahankan kedaulatan

  Melindungi keluarga diraja

  Menghalang kebangkitan rakyat

  Menguasai negara jiran

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?