Geography

10th

grade

Image

EU tiết 2

23
plays

12 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  2 minutes
  1 pt

  Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt có trụ sở ở

  Pháp

  Anh

  Đức

  Bỉ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  2 minutes
  1 pt

  Hình thức tổ chức sản xuất máy bay E-bớt của EU là:

  Tập trung hóa

  Liên hợp hóa

  Chuyên môn hóa

  Chuyên môn hóa, hợp tác hóa.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  2 minutes
  1 pt

  Đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ trực tiếp nối liền hai nước:

  Anh - Pháp.

  Anh - Hà Lan

  Anh - Đức

  Anh - Thụy Điển

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?